Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Якісний аналіз ризику

Тема 2 Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем

Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість, що притаманні сучасній економічній діяльності.

Причини виникнення невизначеності та ієрархія її видів

 

Причини які значно ускладнюють процес прийняття раціональних рішень:

1 Неповнота інформації - свідчить про нестачу доступної для реєстрації і необхідної для розв’язання задачі інформації.

 

2 Неінтерпретованість - вказує на відсутність однозначної відповідності між якісними та кількісними складовими інформаційної множини, наприклад, між економічними показниками певного об’єкта (проекту) та числовими значеннями цих показників.

3 Неструктурованість - ускладнює чи практично унеможливлює доступ до відповідних наявних даних.

4 Несприйнятливість - пов’язана з незрозумілою для суб’єкта прийняття рішень (суб’єкта ризику) формою реєстрації і представлення відповідних даних, наприклад, представлення у незрозумілих для суб’єкта одиницях виміру необхідних показників.

5 Недостовірність - свідчить про наявність фіктивних даних, тобто таких, що не об’єктивно відображають проблемну ситуацію.

Причинами недостовірності можуть бути неадекватність, суперечливість (різнобій), мінливість, спотворення (свідоме чи ні) необхідної інформації.

6 Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість

Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість притаманні всім видам економічної діяльності.

1 Якісний аналіз ризику

2 Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві

3 Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику

4 Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану

5 Загальні засади класифікації ризику

 

Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри господарської діяльності i розглядаються в контексті майбутнього, піддається аналізу, власне, для того, щоб оцінити вплив ризику на вiдповiднi результати.Интернет реклама УБС

 

Аналіз ризику може мати таку послідовність:

1) визначення внутрішніх і зовнішніх чинників, які збільшують або зменшують ступінь певного виду ризику;

2) дослідження виявлених чинників;

3) оцінка певного виду ризику з використанням двох підходів:

- визначення фінансової доцільності (ліквідності);

- визначення економічної доцільності (ефективності вкладених коштів);

4) встановлення допустимого ступеня ризику;

5) перевірка окремих операцій щодо обраного ступеня ризику;

6) розробка заходів для зниження ступеня ризику.

 

Призначення аналізу ризику— переконатися суб’єктові управління (прийняття рішення) самому та надати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень стосовно доцільності участі в певній економічній діяльності (проекті у широкому розумінні) і передбачити та вжити заходів захисту від можливих збитків, відхилення від цілей.

Якісний аналіз ризику є найскладнішим і вимагає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції у даній сфері економічної діяльності. Його головна мета — визначити чинники ризику, області ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики.

Кількісний аналіз ризику, кількісне (числове) визначення ступеня окремих ризиків і ризику даного виду діяльності (проекту) в цілому — це теж досить непроста проблема.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 8. АВС (XYZ)-аналіз
 9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 10. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 11. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 12. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Невизначеність та ризик | Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.