Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Експертні системи у медицині.

Експертні системи — діагностичні програми високого рів­ня, які належать до інтелектуальних інформаційних систем, що базуються на знаннях. Розділ інформатики, що вивчає ін­телектуальні системи, називається штучним інтелектом. До складу експертної системи окрім бази даних входить база знань і розвинена система програм її обробки. Що розуміють під ба­зою знань? База знань (від англ. ІшолуІеоІ^еЬазе) — це особливо­го роду база даних, розроблена для управління знаннями (мета-даними), тобто збиранням, зберіганням, пошуком і видачею знань. Найважливіший параметр бази знань — якість знань, що містяться в ній. Кращі бази знань включають останні нау­кові знання, досконалі системи пошуку інформації, мають ре­тельно продумані структуру і формат знань. Під медичними знаннями розуміють інформацію, потенційно необхідну ліка­реві (див. розділ 1). Зокрема це може бути інформація про стан здоров'я пацієнта, певну предметну медичну галузь, ситуацію, проблеми, правила їхнього вирішення, а також про конкретні умови, що визначають вибір цих правил. Медичні знання відрізняються від медичних даних більшою складністю, абс­трактністю, повнотою й багатобічністю опису деякої предмет­ної галузі медицини. Нагадаємо, що медицина з погляду ін­форматики — це неконкретна наука (див. розділ 1), тому ство­рення баз знань у медицині — процес досить трудомісткий. У реальному житті кількість ситуацій і "діагностичних правил" іноді виходить за межі вкладених у систему знань.

Експертні системи, як правило, здатні робити дедуктивний висновок (від загального до частини) на підставі неповних, роз­митих і суперечливих знань, отриманих від професіоналів-експертів. Якщо програми, які працюють із базами даних, мо­жуть дати відповідь на поставлене запитання тільки за умови наявності такого у базі, то експертна система реагує на запи­тання, здійснюючи логічний висновок в умовах невизначенос­ті або неповноти знань. Іншими словами, вона дає змогу бути точною відносно неточностей. Окрім цього, обов'язковою умо­вою функціонування експертної системи є її здатність поясню­вати причини того або іншого висновку: вона аналізує ситуа­цію і дає рекомендації з вирішення проблеми.Интернет реклама УБС

Будь-яка експертна система містить обов'язкові програмні блоки, зображені на схемі 8. Серед функцій кожного блоку виділяють:

— відтворення знань про предметну галузь, способи аналі­зу фактів, що надходять, сукупність фактів, правил, законів, закономірностей (база знань);

— розпізнання знань, проведення обміркувань, здійснен­ня логічних висновків, виявлення взаємозв'язку, прийняття рішень, реалізацію пошукових операцій, розпізнавання ситуа­ції, що склалася, її аналіз (для цього розроблено математичні методики, серед яких — нечітка логіка, коефіцієнти впевне­ності, баєсовська логіка, міри довіри тощо; блок логічних вис­новків);

— пояснення, як система прийшла до того або іншого вис­новку, обґрунтування рішення (блок пояснень);

— поповнення бази знань, модифікацію й ліквідацію за­старілих експертних знань із бази знань (блок здобування знань);

— формування діагнозу, прогнозу, рекомендації лікуван­ня; кожному рівню діагнозу відповідає свій рецепт (блок виве­дення — інтерфейс експерта).

Медичні експертні системи використовують для діагносту­вання, моніторингу, прогнозування, підтримки прийняття рі­шень, тобто тих самих завдань, які становлять природу меди­цини. Якість діагностики оцінюють на рівні кваліфікованого лікаря, а це дуже високий показник. Експертні системи висо-ковартісні. Поки вони забезпечують вирішення ізольованих завдань медичної діагностики. Використовуються в медичних приладо-комп'ютерних системах. Найважливіші галузі засто­сування експертної системи — невідкладні та загрозливі ста­ни, що характеризуються дефіцитом часу, обмеженими мож­ливостями обстеження та консультацій і нерідко бідною клініч­ною симптоматикою. Серед інформаційних технологій МІС медичні експертні системи — найперспективніший напрямок. Безсумнівно, майбутнє за медичними експертними система­ми.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Комп'ютерні діагностичні системи: імовірнісні консультативні та експертні. | Лекція № 4. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ У МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ КЛАСУ WINDOWS.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.