Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Три автори

Акулов,А.И. Технология и оборудование сварки плавлением [Текст] / А.И.Акулов, В.П.Демьянцевич, Г.А.Бельчук. – М.: Машиностроение, 1977–432с.

Чотири автори

Основи охорони праці [Текст]: підручник / О.І.Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

П’ять і більше авторів

Походня,И.К. Дуговая сварка неповоротных стыков магистральных трубопроводов [Текст] / И.К.Походня, И.К.Шейнкин, В.Н.Шлепаков. – М.: Недра, 1987–190с.

Машиностроение. Энцыклопедия в 40 томах. Том 6 Оборудование для сварки [Текст] / В.К. Лебедев, С.И. Кучук-Яценко, А.И. Чвертко [и др.]; под ред. Б.Э. Патона. – М.: Машиносторение, 1999. – 4685 с., ил.

Книги за редакцією

Экология города [Текст]: учебник / Под общ. ред. докт. техн. наук, проф. Ф. В. Стольберга. – К.: «Либра», 2000. – 464 с.

Багатотомні видання в цілому

Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. [Текст] / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985.

Окремі томи багатотомного видання

Брик М. Т. Енциклопедія мембран [Текст]: У 2-х т. = Encyclopedia of Membranes :in two volumes. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – Т.1. – 700 с.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Один автор

Шпак,Р.І. Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень [Текст]: методичні вказівки до виконання організаційно–економічної частини дипломних проектів / Р.І. Шпак.– Тернопіль, 2006–29с.

Два автори

Коваль, В. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни «Зварювання плавленням» [Текст] / В. О. Коваль, В. Т Плакіда; НТУУ КПІ – К.: КПІ, 2009. – 12 с.

Укладачі

(від одного до чотирьох)

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студ. 3 курсу спец. 7.050106 «Зварювання» [Текст] / Нац. Унів. Львівська політехніка; уклад.: Н. І. Горенко, М. Ю. Карп, Л. А. Сірова. – Л.: НУ «ЛП», 2007. – 66 с.Интернет реклама УБС

(п’ять і більше)

Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід [Текст]: метод. посібник з курсу «Архітектурне проектування» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. О. Бабенко, О. В. Вдовицька, О. І. Зелінська та ін. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 122 с.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Оцінка напружено-деформівного стану в зонах зварних з'єднань тонкостінних елементів конструкцій [Текст]: Матеріали XV наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя: тези доповідей / Підгурський М. І., Грещук М. Г., Тихий І., Хом'як В. – Тернопіль, 2011, с.137.

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Строительство железобетонних конструкций [Текст]: науч.-техн. сб. / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва; [отв. ред. Ю. Н. Глушко ]. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 13. – 223 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

ДИСЕРТАЦІЯ

Горобець, Ю. І. Характеристика комбінованих методів відновлення деталей машин [Текст]: дис…. канд. техн. наук / Ю.І. Горобець. – К., 2002. – 224 с.


Читайте також:

  1. Авторитаризм
  2. Авторитарний режим
  3. АВТОРИТАРНИЙ РЕЖИМ
  4. Авторитет
  5. Відмінності тоталітаризму від авторитаризму
  6. Гонорар за підручник автори дарують
  7. Два автори
  8. Сутність, особливості, ознаки авторитаризму та різноманітність його форм.
  9. Тема 37. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
  10. Эгалитарная сім'я - сімейна структура, в якій чоловік і дружина займають рівноправне положення, тобто влада і авторитет рівномірно розподіляються між подружжям.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Примітки | Опис документу з сайту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.