Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Якого підходу до визначення організаційної ефективності не використовують?

а. цільового;

б.вибіркового;

в.професійного;

г.системного.

5. Ефективність - це:

а.відповідне співвідношення результату і витрат на його досягнення;

б.здатність організації існувати і досягати поставлених цілей;

в. здатність організації отримувати прибуток;

г.відповідна взаємозалежність між елементами організації.

6. Ринкова ефективність:

а.основним критерієм оцінки передбачає мінімізацію виробничих витрат;

б.характеризує здатність організації реалізовувати систему цілей;

в.характеризує повноту використання макросередовища;

г.показує наскільки повно організація задовольняє потреби споживачів.

7. Оперативна ефективність:

а.основним критерієм оцінки передбачає мінімізацію виробничих витрат;

б.характеризує здатність організації реалізовувати систему цілей;

в.характеризує повноту використання макросередовища;

г.показує наскільки повно організація задовольняє потреби споживачів.

8. Група керівників - це:

а.група, яка складається із керівника та його безпосередніх підлеглих;

б.група, яка складається із керівників різних рівнів і ланок;

в.група, яка складається із керівників певної функціональної орієнтації;

г.група, яка складається із керівників, їх безпосередніх підлеглих та частини працівників.

9. Виробничі групи – це:

а.групи, що взаємодіють в процесі прийняття управлінських рішень;

б.групи, що покликані усувати виробничі недоліки і вдосконалювати процес виробництва;

в.групи, що складаються з осіб, які разом працюють над одним завданням.

г.групи, що створюються для вирішення тимчасово важливих завдань.

Яка потреба не стоїть в основі соціально-психологічних причин виникнення груп?

а.потреба у належності до певної групи;

б.потреба отримуватибілшу економічну вигоду;

в.потреба у безпеці;

г.потреба у повазі та сомовираженні

ІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність між засобами мотиваційного впливу та відповідними групами:

1. Матеріальне стимулювання а. похвала;Интернет реклама УБС

2. Вдосконалення організації праці б. гнучкий графік роботи;

3. Залучення до процесу управління в. кар’єрний ріст;

4. Поліпшення якості робочої сили г. премія;

5. Нематеріальне стимулювання д. участь в обговоренні рішення.

ІІІ. ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯМ:

1. Стимул –

2. Організаційна структура управління –

3. Стратегія –

ВАРІАНТ 10

Виконання КПІЗ – на протязі семестру.

Здача виконаного завдання до «___»______2014 р.


Читайте також:

 1. CMM. Визначення моделі зрілості.
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 7. А. Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження.
 8. Адаптація організаційної структури до стратегії
 9. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 10. Алгоритм визначення проекцій точок на поверхнях обертання
 11. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
 12. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.