Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
ЯК ЗНАЙТИ ПОТРІБНУ ІНФОРМАЦІЮ?

ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА – одна з основних форм навчального процесу в сучасній вищий школі., головний засіб опанування програмного матеріалу і практичних навичок.

СЕМІНАР- від латинського «розсадник», а в буквальному розумінні – поширення знань шляхом усних виступів і обговорень.

На семінарах студенти повинні розширювати, поглиблювати і зміцнювати набуті знання під час лекцій і під час самостійної роботи; накопичувати у пам’яті нові факти, положення, вчаитися критично аналізувати документи і матеріали, набувати навиків публічних виступів, ведення полеміки, обстоювати власні погляди, виробляти уміння користуватися науковою термінологією й поняттями.

Починати пошук необхідно з останніх видань літератури. А потім поступово розширювати його масштаби, використовуючи посилання на інші джерела. Для найшвидшого подолання труднощів, які постають перед Вами під час самостійної роботи при вивченні історії України, раджу користуватися спеціальними виданнями, в яких пояснюються основні терміни, поняття, визначення, концепції, явища.

Доповідь, яку планується виголосити на семінарі, має відповідати таким вимогам:

1)методологічно правильно і повно розкрити зміст вибраного питання;

2)показати самостійну роботу над історичними джерелами та літературою;

3)продемонструвати вміння планувати чітко все те, що вивчається, й зрозуміло формулювати головні питання доповіді.

 

 

Треба дібрати інформацію з різних джерел, щоб ознайомитися з різними поглядами.

1. Почати слід з підручника.

2. Наступним етапом є робота в бібліотеці. Як вести пошук у бібліотеці?(використовуйте алфавітний чи предметний каталог).

3. Джерела з навколишнього світу:

а) запросити гостя – можна дуже вдало використати словесну історію;

б) провести інтерв’ю з очевидцем.

 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ З/п ЗМІСТ ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
1.10 ТЕМА: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 – 1920) 1.Організація Української Центральної Ради: соціальна база, програма, державотворча діяльність. 2. Проголошення Української Народної Республіки, наступ радянської Росії проти України. Причини поразки Центральної Ради. Причини поразки Центральної Ради. 3. Українська держава гетьмана П. Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика гетьманського уряду. 4. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Акт злуки. Проблеми відносин УНР і ЗУНР. 5. Денікінський режим в Україні. Поразка денікінців. Поразка Директорії УНР. Відновлення радянської влади.
3.29 ТЕМА: УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 1.Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок та катастроф. Бойові дії а 1941 – 1943 рр. окупаційний режим в Україні. 2. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів. Діяльність ОУН-УПА; радянських партизан. Діяльність робітників, селян та інтелігенції України в тилу. 3. Наш край в роки війни.(Партизанський рух: С.Ковпак; інші партизанські з’єднання Сумщини. Наш коледж в роки окупації. Наш земляк І. М. Кожедуб). 4. Визволення України і завершення об’єднання її земель. Основні підсумки та уроки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. Ціна Перемоги.
4.45 ТЕМА: РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. 1.Держпвотворчий процес в умовах незалежності. 2. Особливості громадсько-політичного життя українського суспільства. 3. Формування багатопартійності в Україні. 4. Головні засади зовнішньої політики України в контексті створення нового світового порядку. Європейський вектор зовнішньо політичного курсу. 5. Україна в СНД : політичні та економічні взаємовпливи.
4.48 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. 1. Головні засади зовнішньої політики України в контексті створення нового світового порядку. 2. Європейський вектор зовнішньополітичного курсу. Вступ України до Ради Європи. 3. Україна в СНД: політичні та економічні взаємовпливи.

 Интернет реклама УБС

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Навчально – методичний посібник для семінарських занять/ За редакцією Литвина В. М.

 


Читайте також:

  1. Знайти такі значення керованих змінних Хj щоб цільова функція набувала екстремального (максимального чи мінімального) значення.
  2. ТРЕБА ЗНАЙТИ СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК УКРАЇНИ ЗА 2010 РІК І ЗМІНИРТИ ЦИФРИ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. У процесі бюджетування капітальних інвестицій необхідно знайти відповіді на наступні питання.
  4. Як знайти відпускну ціну підприємства підакцизного товару, якщо акцизний збір встановлюється у % до вартості реалізації продукції ?
  5. Як знайти рівень торговельної надбавки ?
  6. Як знайти роздрібну ціну через обсяги реалізації та витрати обігу ?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СТАРОВИННА ОБРЯДОВІСТЬ. | ТЕМА 4 – 5: УКРАЇНА В УМОВАХ НЕПУ. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.