Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
ЗАКОНОМІРНОСТІ У СПОЛУЧУВАНОСТІ МОРФЕМ

ВАЛЕНТНІ ПОЗИЦІЇ

Проблеми сполучуваності постають на ділянках слова між значеннєвими одиницями. Ці ділянки називаються валентними позиціями. Нарівні морфонології виділяються такі валентні позиції: 1) постпрефіксальна; 2) міжкоренева; 3) передсуфіксальна; 4) передфлексійна.

Валентні позиції розрізняються не лише місцем з'єднання морфів, типом сполучуваних морфів, а й типом морфонологічних явищ, що використовуються в певній позиції.

I. Постпрефіксальна позиція. Не застосовуються: 1) усічення ініціальної частини кореня {підписати)', 2) граматичне чергування початкових звуків кореня, за винятком чергування /: й (зі-йти, ви-йти); 3) суміщення кінцевих звуків префікса і початкових звуків кореня (ві(д)алений, бе(з)убий); 4) нарощення на початок кореня.

Застосовуються: 1) інтерфіксація префіксів (при префіксах вживається головним чином інтерфікс -/-, зрідка -б-, -бі-, які при суфіксах не функціонують: з-і+брати, о-б+плутати — пор. о+плутати, о-б+пливти — пор. о+пливти, о-б+крас-ти — пор. о-б-і+красти)', 2) усічення семантики кореня (пор. бабуся з двома значеннями: 1) стара жінка, 2) ступінь родинності, але прабабуся — лише з одним ступенем родинності); 3) зміна місця наголосу (пор. смак — безсмак, в'язати— прив'язь).

II. Міжкоренева позиція. Не застосовуються: 1) усічення фіналі першого кореня; 2) усічення ініціалі другого кореня (всюдихід, Волгоград)', 3) накладання; 4) морфологічні чергування; 5) зміна місця наголосу.

Застосовуються: 1) інтерфікси — сполучні о, є, нульові або подібні їм звуки (водовоз, землероб, перекотиполе, Миргород)', 2) усічення семантики коренів (землекоп).

III. Передсуфіксальна позиція (перед твірним суфіксом).

Застосовуються всі відомі українській мові морфонологічні явища: 1) усічення формальне і семантичне (Малинівка — малинівський)', 2) чергування (непереможний)', 3) накладання {запорізький)', 4) нарощення основи (вчорашній)', 5) інтерфіксація твірного суфікса (вушанка, тілогрійка)', 6) зміна місця наголосу (кожух — кожушанка).Интернет реклама УБС

 

Поєднання морфем у слові відбувається за певними правилами, які характеризують словотвірну систему кожної семантичної групи слів і кожної мови. Морфеми завжди є такими одиницями, яким повинні безпосередньо передувати або за якими мають безпосередньо йти цілком визначені інші одиниці, що перебувають з ними в тісному семантичному зв'язку. На основі цих правил здійснюється вибір мотивуючого слова, формування твірної основи, вибір словотвірного форманта, що сконцентровано виявляється у словотвірній моделі.

Оскільки питання словотвірного синтезу в українському мовознавстві (і не лише в українському!) ще не опрацьовані, то основні правила сполучуваності морфем також ще не сформульовані, але вони об'єктивно функціонують і зумовлюються семантичними і структурними чинниками.

Наведемо кілька для зразка: 1) якщо топонім закінчується морфемами -иц-я, -ець, -ич, то назви жителів від них утворюються за допомогою суфікса -ан-и, а не синонімного суфікса -ець: Вижниця — вижничани, Бобринець — бобринчани, Галич — галичани; 2) якщо особове ім'я і термін родинності мають жіночий рід, то присвійні прикметники від них утворюються за допомогою суфікса -ин, а не синонімного суфікса ~ів. Світлана — Світланин, Таня — Танин, теща — тещин, мама — мамин; 3) якщо твірними словами є назви поселень, то відносні прикметники від них утворюються за допомогою суфікса -ськ-ий і його аломорфів, а не синонімного суфікса -н-ий і його аломорфів: Львів—львівський, Батурин — батуринський, Опішня — опішнянський тощо.

Правила морфотактики пов'язані з правилами фонотактики і базуються на їх основі. За правилами української фонотактики у слові не можуть стояти поряд два голосних звуки (не може бути зіяння). Тому до твірної основи на кінцевий голосний звук не може приєднуватися твірний суфікс чи флексія з початковим голосним: від читати — чита-у (чита+й-у), від жити — жи-ець (жи+л-ець). Але нерідко правила фонотактики і морфотактики не збігаються. Там, де фонотактика допускає сполуку звуків, морфотактика відкидає її на межі між морфемами: пор. нормативні звукосполуки ги (гнути), хн (хникати), кн (вікно), он (онуки), але неможливі плуг+ний, вух+ний, рук+ний, кіно+ник. Чому можна: калина — калиновий, а не можна калинський; чому каша гречана, а мед з гречки; чому хлів — хлівець, а ніж: — ножик; чому скрипка — скрипач, скрипаль, а балалайка — балалаєчник, домра — домристі Отже, при творенні похідних існують обмеження в сполучуваності дериваційних морфем.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 3. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 4. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 5. Будова і закономірності розвитку крайових прогинів
 6. Вступ. Морфеміка як розділ мовознавчої науки
 7. Глобальні проблеми та закономірності історичного процесу.
 8. Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил.
 9. Етапи, закономірності і принципи виховання
 10. Загальні закономірності
 11. Загальні закономірності виникнення соціальних небезпек
 12. Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек, їх вплив на природне середовище та людину. Засоби та заходи зниження їх наслідків.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СПОЛУЧУВАНІСТЬ МОРФЕМ | ОБМЕЖЕННЯ В СПОЛУЧУВАНОСТІ МОРФЕМ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.