Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Якщо немає типової (міністерської) програми, то навчальна програма рецензується і рецензія додається до неї.

4.3 Способи побудови навчальних програм.Існує три способи побудови навчальних програм: лінійний, концентричний, спіральний.

Сутність лінійного способу побудови навчальних програм полягає в тому, що окремі частини навчального матеріалу утворюють безперервну послідовність зв'язаних між собою ланок. Кожна частина вивчається, як правило, тільки один раз. Причому новий зміст будується на основі вже відомого і в тісному зв'язку з наступним.

Перевага лінійного способу розташування змісту навчальних програм полягає в його економічності в часі, оскільки виключається дублювання матеріалу. Цей спосіб зазвичай використовується у викладанні психології в освітніх програмах вищих навчальних закладів.

Разом з тим, лінійного спосіб не є ефективним для розробки програм шкільного і вузівського вивчення психології на різних ступенях, адже студенти і учні не завжди здатні засвоїти певні складні явища, а даний спосіб не передбачає заглиблювання у ті чи інші питання.

Концентричний спосіб побудови навчальних програм дозволяє кілька разів вивчати один і той же матеріал (питання) з поступовим ускладненням, розширенням змісту освіти за рахунок нових компонентів, з більш детальним і глибоким розглядом зв'язків і залежностей.

Концентричне розташування матеріалу в програмах передбачає не просте повторення, а більш глибоке вивчення тих самих питань. Такий спосіб побудови програм уповільнює темп навчання, вимагає великих витрат навчального часу, проте в деяких випадках тільки він є можливим. У викладанні психології на сьогодні найчастіше переважає саме концентричний тип програм: в середніх і вищих навчальних закладах учнів і студентів навчають одному і тому ж матеріалу, але з різним ступенем складності. В результаті має місце дублювання навчального матеріалу, що вивчається в школі і у вищому навчальному закладі, а також на різних ступенях вузівського навчання, але у більш ускладненому виді.

Для побудови навчальної програми за концентричного способу необхідно враховувати вікові особливості слухачів.Интернет реклама УБС

При спіральному способі побудови програм розташування навчального матеріалу поєднує послідовність і циклічність його вивчення. Характерною особливістю цього способу є те, що учні (студенти) не випускають з поля зору початкову проблему і в той же час поступово розширюють і заглиблюють круг пов'язаних з нею знань.

На відміну від лінійної структури, при спіральній побудові програми окремі теми вивчаються неодноразово.

На відміну від концентричної структури, при якій учні повертаються до початкової проблеми (іноді навіть декілька років потому), спіральна структура не припускає таких тривалих перерв.

Розробка навчальних програм спірального типу стає все більш актуальною в психології. Це пов'язано з включенням даного предмету в освітні програми різного рівня (основного, середнього, вищого, післядипломного). У цих умовах необхідно координувати цілі і завдання психологічної освіти в різних типах навчальних закладів, визначати специфіку її викладання для різних категорій учнів і студентів.

 

Питання для самоперевірки.

1. Що таке навчальний план та яку інформацію він містить.

2. Що таке навчальна програма.

3. Назвіть компоненти навчальної програми.

4. Які Вам відомі способи побудови навчальних програм.

5. Який спосіб розробки навчальної програми з психології Ви вважаєте найбільш доцільним. Поясніть свою думку.


Читайте також:

 1. DEVICE - Визначити пристрій для якого компілюється програма
 2. II. ПРОГРАМА КУРСУ
 3. II. РОБОЧА ПРОГРАМА
 4. III. GPSS — програма імітаційної моделі ЕОМ
 5. III. Програма
 6. III. Програма
 7. АРХІВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 8. Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
 9. Блок-схема Програма
 10. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
 11. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 12. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Функції лекцій.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.