Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Пароніми

Ще одна із семантичних груп української лексики, слова якої подібні за звучанням, - пароніми. Це деякі іменники, прикметники, дієслова, прислівники (олива // олія // оліфа, комунікативний // комунікаційний, баламутити // каламутити, ефектно // ефективно, руський // російський // русинський) та ін.

Пароніми (гр. para – біля, коло; onyma – ім’я) – споріднені та неспоріднені слова, досить близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням. Наприклад:

ступінь – величина, що характеризує розмір, інтенсивність чогось; посада, ранг, звання;

степінь – добуток кількох однакових слів-множників.

Паронімія (звукова подібність слів) відома в мові давно, однак і досі існують розбіжності у поглядах на саме явище паронімії, групи паронімів. У вузькому розумінні в паронімічні групи включають тільки спільнокореневі слова, що мають певний змістовий зв’язок. Як правило, це слова однієї частини мови, які подібно до синонімів об’єднуються в ряди з різною кількістю слів. Основну групу складають пари слів, інколи буває більше: віршований // віршовий, писемність // письменність // письменство, визначати // відзначати // зазначати // призначати та ін. Такі пароніми називають ще кореневими, словниковими. Маючи структурну подібність, вони відрізняються префіксами (обшукати // ошукати, витрати // втрати // затрати), суфіксами (звичаєвий // звичайний // звичний, корінний // кореневий), закінченнями (дружний // дружній, адрес // адреса). Звукова відмінність між паронімами створюється за рахунок зміни, відсутності чи наявності голосних, приголосних у будь-якій частині слова: група // трупа, мимохідь // мимохіть, веліти // воліти // волати, вовна // бавовна, талан // талант, камінь // кремінь, гарнітур // гарнітура.

У широкому розумінні в паронімічні групи можуть входити слова далекі за походженням, будовою, значенням, але близькі за звуковим складом, типу дріботіти // тріпотіти, досвідчений // освічений, верба // вербена, голосувати // галасувати, вода // біда. Такі співзвучні слова майстри слова можуть свідомо зближувати, чим досягається художня виразність, дієвість текстів художньої літератури, публіцистики, усного публічного мовлення. Такі пароніми називають контекстуальними, поетичними.Интернет реклама УБС

 

Ні долі, ні волі у мене нема,

Осталася тільки надія одна (Л.У.).

 

Шкода, Марино, перебулих літ!

Приснилися, проснулися і зникли (М.Р.).

 

Маріє, мріє, мрієчко моя,

Моя Марієчко тривожна.

Твоїм гірким як світ ім’ям

Мені звучить хвилина кожна (М.Вінгр.).

Семантичні зв’язки між паронімами можуть бути синонімічні (капля // крапля, блукати // блудити, лицар // рицар, повінь // повідь, привабливий // принадливий), антонімічні (радіти // ридати, густо // пусто, прогрес // регрес, ефектний // дефектний, адресат // адресант), тематичні (м’язи // в’язи, калій // кальцій, суниця // полуниця, апендикс // апендицит, нігті // кігті, нітрати // нітрити), паронімія з певною семантичною близькістю (проносити // приносити, керівний // керуючий // керований, крикливо // кричуще).

Саме такі пароніми вміщують у спеціальні словники. В українській мові – це Словник паронімів української мови Д.Г.Гринчишина та О.А.Сербенської (К., 1986).

Співзвучні слова, різні за предметною віднесеністю, можуть спеціально використовуватися в текстах. Так, стилістична фігура, побудована на комічному чи образному зближенні паронімів та взагалі співзвучних слів, словосполучень, називається парономазією. Вона відома в художній літературі, у народній творчості (примовки, приказки, скоромовки):

 

Він цей вокал підносив як бокал (Л.К.).

працює солістомсолить овочі на овочевій базі (З журн.).

Пригоди Робінзона Кукурузо (З газ.).

Не тепер, то в четвер.

Як за поріг, так і за пиріг.

Ти йому про Тараса, а він тобі півтораста.

Не всяка прикрасаокраса.

Прийшов Прокіп – кипів окріп, пішов Прокіп – кипить окріп. Як при Прокопі кипів окріп, так і без Прокопа кипить окріп (Н.тв.).

Елементами парономазії вважаються також однослівні утворення типу гавторитет, першокляксник, плагіавтор, а також свідомі зближення слів з різними граматичними характеристиками: жерти – жертви, степ – серп – стерп, звідки – свідки.

Пароніми використовуються у сучасній українській мові як засіб забезпечення музичності фрази, для гри слів. А це увиразнює думку, робить її більш дохідливою, впливовою:

 

Плинь, моя пісне, як хвиля хибкая,

Линь, моя пісне, як чайка прудкая (Л.У.).

 

Ми виростали не в палатах,

Не у чертогах і кремлях.

Ми виростали у палатках,

В котрих фундаментом земля (Б.Мельничук).

 

Звукова близькість паронімів призводить до помилкового вживання їх один замість одного, наприклад, замість факт – фактор, пригода – нагода, годувальниця – годівниця, установа – установка. (Таку годувальницю може виготовити й повісити біля вікна кожен школяр (З газ.); Пальне – горюча тверда, рідка або газоподібна речовина, яку можливо й доцільно спалювати в спеціальних установах, щоб здобувати тепло (Із словника).

Уміння розрізняти паронімічні слова і правильно вживати їх у мовленні – неодмінний складник культури мови.

 


Читайте також:

  1. ПАРОНІМИ
  2. Пароніми та омоніми
  3. Пароніми, що активно використовуються в діловій мові
  4. Пароніми. Групи паронімів.
  5. Синоніми, пароніми та омоніми у мові фаху
  6. ТЕМА 11. ТОЧНІСТЬ І ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ СЛОВОВЖИВАННЯ. ПАРОНІМИ ТА ОМОНІМИ.
  7. Тема 6. ПАРОНІМИ
  8. Тема: Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
З ЛЕКСИКОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ | Синоніми в українській мові

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.