Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Якості людини.

Для визначення якостей людини використовують наступні характеристиками:

Здібності - це психофізіологічні властивості людини, які реалізу­ють функції відображення існуючого світу і регуляції поведінки: відчут­тя, сприйняття, пам'ять, увага, мислення, психомоторика (рухи, довільні реакції, дії, увага).

Розрізняють загальні та спеціальні здібності.

Загальні - притаманні багатьом людям, спеціальні - це такі властивості, які дають змогу досяг­ти високих результатів в якійсь галузі діяльності.

Спеціальні здібності– такі, що виявляються в творчому розв'язанні завдань. Їх називають талантом, а людей, яким вони притаманні - талановитими. Найвищий ступінь у розвитку здібностей - геніальність.

Задатки - природні можливості розвитку здібностей кожної людини.

Відчуття - це основа знань людини про навколишній світ, це відображення властивостей предметів, що виникають у людини при безпосередній дії їх на її органи чуття.

Відчуття має рефлекторний характер, фізіологічною основою якого є нервовий процес, що стимулюється дією того чи іншого подразника на адекватний аналізатор.

Сприйняття - це відображення у свідомості людини предметів, як цілісних образів при їхній безпосередній дії на органи чуття.

Цей процес залежить не тільки від інформації органів чуття, ай від настрою, очікувань, життєвого досвіду людини.

Сприйняття поділяються на види за кількома ознаками:

• за провідним аналізатором (зорове, слухове, дотикове тощо);

• за формою існування матерії (простір, час, рух);

за активністю (сприйняття мимоволі і навмисне).

Пам’ять - це здатність людини фіксувати, зберігати і відтворю­вати інформацію, досвід (знання, навички, вміння, звички). Людська пам'ять утримує два види інформації: генетичну (видову) та набуту (прижиттєву).

Розрізняють такі види та форми пам’яті: генетична, набута (миттєва, короткочасна, довготривала), рухова, зорова, слухова, емоційна, символічна (словесна, логічна), професійна.

Мислення- це найвища форма відображення реальності та свідомої цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередку­вання, абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і зв'язків між явищами. Найважливіше значення в процесі мислення мають слова, мова, аналізатори.Интернет реклама УБС

Розумова діяльність (судження, умовиводи, розуміння, формування по­нять) складається з таких розумових операцій: аналіз, синтез, порівнян­ня, узагальнення, абстракція і конкретизація.

Аналіз – це мислений поділ предмета, явища на складові частини, ознаки, властивості та виділення цих компонентів.

Синтез - мислене поєднання в єдине ціле окремих частин, ознак, властивостей предметів, явищ або понять.

Узагальнення - виділення на підставі порівняння головного, за­гального, особливого або часткового, що є характерним для певного явища, предмета, об'єкта.

Абстракція -виділення суттєвих особливостей групи предметів, явищ або понять.

Конкретизація - перехід від загального до часткового, зв'язок теорії з практикою, перехід до конкретної дійсності, до чуттєвого досвіду.

Увага- це спрямованість та зосередженість у свідомості на об'єктах або явищах, що сприяє підвищенню рівня сенсорної, інте­лектуальної та рухової активності.

За всіх обставин управління увагою - це передумова ефективної життєдіяльності та безпеки людини.

5. Контрольні запитання і завдання.

1. Розкрити значення нервової системи людини.

2. Назвати функції півкуль головного мозку.

3. Охарактеризувати атрибути людини.

4. Що таке темперамент? Які ви знаєте типи темпераменту?

5. Які якості людини ви знаєте? Дайте характеристику.

6. Дати загальну характеристику психологічних особливостей людини за вказівкою викладача.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 3. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 4. Альних особливостей людини.
 5. Аналіз ризику в життєдіяльності людини.
 6. Аналіз ритмічності та якості виробництва
 7. Аналіз складу кредитного портфеля банку і оцінка його якості.
 8. Аналіз структури та якості кредитного портфеля
 9. Аналіз якості виробничої інформації
 10. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ
 11. Аналіз якості обігового капіталу
 12. Аналіз якості продукції

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Риси особистості | Практична робота №3-4

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.