Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Яку життєву позицію філософськи обґрунтовує прагматизм?


1. раціоналізм;

2. егоїзм;

3. утилітаризм;

4. альтруїзм;

5. розумний егоїзм;

6. індивідуалізм.


 

259. Найважливішими поняттями герменевтики виступають:


1. розуміння;

2. пояснення;

3. інтерпретація;

4. герменевтичний трикутник;

5. герменевтичний квадрат;

6. герменевтичне коло.


260. Герменевтичне коло - це:

1. Операція мислення, що полягає в наданні смислу будь-яким проявам духовної діяльності людини.

2. Взаємини між автором тексту, самим текстом і читачем.

3. Це принцип розуміння тексту, заснований на взаємозв’язку частини і цілого.

Хто із філософів вважав, що “людина є істота, буття якої полягає в розумінні”?


1. В.Гумбольдт;

2. Ф.Шлейермахер;

3. В.Дільтей;

4. М.Хайдеггер;

5. Г.Гадамер.


Які, на думку А. Шопенгауера, існують шляхи звільнення від безглуздої “волі до життя”?


1. через інтелект;

2. через мистецтво;

3. через релігію;

4. через жалість;

5. через фантазію.


Хто є автором книги “Світ як воля та уявлення”?


1. Гегель;

2. Кант;

3. Ніцше;

4. Шопенгауер.


До якого напрямку відноситься філософія А.Шопенгауера?


1. волюнтаризм;

2. інтелектуалізм;

3. пантеїзм;

4. позитивізм.


 

265. Згідно з А.Шопенгауером, воля до буття як єдина засада світу:


1. постає тотожною розуму;

2. діє в єдності із розумом;

3. підпорядкована розуму;

4. є принципово позарозумною.


 

266. Етика А.Шопенгауера носить переважно:

1. песимістичний характер;

2. оптимістичний характер;

3. спирається на християнські заповіді;

4. спирається на вимоги розуму.

Що являє собою, згідно з А.Шопенгауером, “світ”?

1. інобуттям ідеї;

2. моє уявлення і моя воля;

3. сукупність усього сущого;

4. творіння бога.

Що, за Шопенгауером, є сутністю людини?


1. воля;

2. життя;

3. розум;

4. екзистенція.


269. До чого прагне воля? За визначенням А.Шопенгауера, воля є…


1. воля до влади;

2. воля до життя;

3. воля до ніщо;Интернет реклама УБС

4. воля до свободи.


Що таке, за визначенням Ф.Ніцше, життя?


1. воля до влади;

2. спосіб існування білкових тіл;

3. довге сновидіння.


Хто така “надлюдина” у Ф.Ніцше?

1. той, хто безжалісно ставиться до слабких і хворобливих;

2. повелитель над черню;

3. представник вищої раси, що наділений надмогутністю;

4. той, хто усвідомив волю до влади як граничну підставу цінностей.

На підставі чого, на думку А.Бергсона, можливо осягнути абсолютну істину?


1. досвіду;

2. інтелекту;

3. переживання;

4. інтуїції;

5. екстазу.Читайте також:

 1. Види світогляду: міфологічний, релігійний та філософський (натуралістична, об’єктивно-ідеалістична, субєктивно-ідеалістичні і матеріалістичні моделі).
 2. Визначте, в якому з фрагментів представлено пізнавальну позицію кантівського агностицизму.
 3. Визначте, в якому з фрагментів представлено пізнавальну позицію об’єктивного ідеалізму.
 4. Відділення не має права залишати позицію, яку займає, і відходити без наказу командира взводу.
 5. Вплив інших факторів (крім ціни нашого товару) на пропозицію
 6. Вплив на грошову пропозицію банківського і небанківського секторів економіки. Депозитний і грошовий мультиплікатори
 7. Вплив ціни на пропозицію Вплив нецінових чинників на
 8. ДИНАМІКА НАУКИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ СЕНС ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
 9. До теми 11. Суспільство та його філософський аналіз
 10. До теми 7. Філософський зміст проблеми буття. Діалектика буття
 11. Етика — наука про систему норм і принципів, якою обґрунтовується ідеальна ієрархія соціальних цінностей (громадська відповідальність, патріотизм, співучасть тощо).
 12. Займи позицію

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Яким терміном позначав Т.Кун групу людей, що дотримуються однієї наукової парадигми? | За що А.Бергсон критикує людський розум?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.