Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

1-й_______ тиждень практики

_________________________________________________Интернет реклама УБС

Дати Записи про виконання завдання

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

2-й________ тиждень практики

________________________________________________

Дати Записи про виконання завдання

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

 

 

3-й_______ тиждень практики

_________________________________________________Интернет реклама УБС

Дати Записи про виконання завдання

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

4-й________ тиждень практики

________________________________________________

Дати Записи про виконання завдання

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

________________________________________________

 


5-й_______ тиждень практики

_________________________________________________Интернет реклама УБС

Дати Записи про виконання завдання

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

6-й________ тиждень практики

________________________________________________

Дати Записи про виконання завдання

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

_________________________________________________Интернет реклама УБС

 

________________________________________________

 


ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи

_______________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

_____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

« ___ » ____________ 20__ року

ВІДГУК ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дата складання заліку « ____ » __________________ 20__ року

 

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________

(словами)

кількість балів ______________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS ______________________________

 

Керівник практики від

вищого навчального закладу_______________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Додаток Ж

Титульний аркуш звіту з практики

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

ЗВІТ

про проходження _______________ практики

галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за період з « ____ » _________ 20_ р. по « ____ » __________20_ р.

База практики_______________________________________________

 

Виконав студент ___ курсу,

групи__________________

____________________________________

(прізвище, ім¢я, по-батькові)

 

Керівник практики від підприємства

_______________________________

(посада, прізвище, ім¢я, по-батькові)

 

Керівник практики від кафедри

___________________________________

(посада, прізвище, ім¢я, по-батькові)

 

КИЇВ-20_ р.


Читайте також:

 1. VIIІ. Особливості написання та оформлення звіту про проходження виробничої практики
 2. Абсолютність і відносність практики як критерія істини.
 3. Автоматизовані робочі місця облікового працівника
 4. Антропогенез – процес виділення людини з тваринного святу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики.
 5. Антропогенез – процес виділення людини з тваринного святу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики.
 6. Бази ВИРОБНИЧОЇ практики та робочі місця
 7. БАЗИ ПРАКТИКИ ТА СТАЖУВАННЯ
 8. Бази практики, робочі місця і бюджет часу
 9. Безпосередні керівники практики зобов’язані
 10. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
 11. Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні.
 12. В крайньому випадку, записи мають бути тезисні, в які ви можете заглянути у крайньому випадку (при загрозі краху, загибелі тощо).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок проходження практики | Після вивчення дисципліни студент має

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.