Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Якою мірою ви можете прийняти наведені нижче визначення типів філософії? Який принцип їх класифікації? Чим він відрізняється від історичного підходу та як із ним поєднується?

"Все, що ми знаємо про філософію, або що видається за таку, можна поділити на п’ять основних видів: емпіризм, матеріалізм, скептицизм, пантеїзм та ідеалізм. Емпіризм знає лише досвід чуттєвих сприйняттів і тому все виводить із досвіду. Матеріалізм все пояснює із матерії, приймає матерію як щось перше, як джерело всіх речей. Скептицизм заперечує будь-яке знання, будь-яку філософію. Пантеїзм визначає всі речі однією і тією ж безкінечною єдністю без будь-якої відмінності... Ідеалізм все виводить із одного духу, пояснює виникнення матерії із духу, або ж підкорює йому матерію".

(Ф.Шлегель)

Завдання 9. Розв’яжіть кросворд «Світогляд».

По горизонталі׃

4. Уява або ідея, опосередкована власним досвідом.

6. Софія.

7. Спосіб існування релігійного світогляду.

8. Рок.

По вертикалі׃

1. Уявлення про досконалість світу і людини.

2. Вчення про суще як таке.

3. Складова світогляду.

5. Те, з чого народжується філософія.

      1                  
          2         3    
    4                    
                         
  5                      
                         
  6                      
                         
7                        
                         
        8                

Порядок проведення заняття:Интернет реклама УБС

Викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також виступи на підставі індивідуально виконаних рефератів.

На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

Список літератури

1. Філософія: Підручник / Г.А. Заїченко, В.М. Сагатовський, І.І. Кальний та ін./ За ред. Г.А. Заїченка та ін.-К.: Вища шк., 1995. – С. 6–19.

2. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2001. – С. 7–32.

3. Філософія: Навчальний посібник / Губернський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П та ін. - К.: Вікар, 2003. – С. 11–23.

4. Лузан, А.О. Вступ до філософії. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – С. 6-17.

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання 8. Історична зміна предмета філософії. | Семінарське заняття № 2,3

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.