Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Який порядок повторного складання екзамену в разі отримання студентом на екзамені незадовільної оцінки?

Повторне складання екзамену допускається не більше двох разів: перший раз викладачеві, другий — комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем відділення).

 

Як регламентуються дії викладача у разі неявки студента на екзамен?

Якщо студент не з'явився на екзамен, в екзаменаційній відомості викладачем робиться відмітка «не з'явився». Якщо студент не з'явився на екзамен без поважних причин, декан факультету (завідувач відділення) виставляє йому оцінку «незадовільно».

 

Студент може бути відрахований з вищого навчального закладу:

г) = за власним бажанням; у зв'язку з перекладом в інший вищий навчальний заклад; по стані здоров'я на підставі висновку ЛВК; за академічну неуспішність; за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку по вироку суду, що набуває законної сили.

4 Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

+а) за власним бажанням;

+б) за невиконання навчального плану;

+в) за порушення умов контракту;

+г) у зв'язку із переведенням до іншого вищого навчального закладу;

+д) за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішньо­го розпорядку вищого навчального закладу тощо

5 Студент підлягає відрахуванню з вищого закладу освіти якщо він під час екзаменаційної сесії:

а) отримав незадовільну оцінку;

б) отримав дві незадовільні оцінки;

+в) отримав більше двох незадовільних оцінок;

г) без поважних причин не з’явився на екзамен;

+д) порушив правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

Процес виконання письмової роботи складається з етапів:

б) =

обґрунтування теми,

вибір об'єкта, предмета і визначення мети дослідження;

висування гіпотез і оброблення теоретичних основ дослідження;

розробка програми і методики дослідження, його проведення, обробка й аналіз результатів, формулювання висновків; оформлення письмової роботи і підготовка до захисту;

 

Основні вимоги (навчальні заклади розробляють положення, вимоги, методичні рекомендації, у яких визначають особливі умови виконання письмових робіт) до письмових робіт:а) = актуальність тематики, відповідність його сучасному станові визначеної області науки і перспективам його розвитку, практичні задачі професійної підготовки; вивчення і конструктивний критичний аналіз відповідних нормативних джерел, матеріалів юридичної практики, монографічної і періодичної літератури; дослідження і характеристика історичних аспектів, сучасного стану, перспектив розвитку проблеми; використання власного досвіду; чітке визначення і повна й обґрунтована характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис і аналіз проведених емпіричних досліджень або експериментів; узагальнення й обґрунтування результатів, висновки і практичні рекомендації;

 Интернет реклама УБС

6 Джерела письмової роботи можна розміщувати в списку:

+а) в порядку появи посилань у тексті;

+б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів;

в) в алфавітному порядку заголовків;

+г) в хронологічному порядку;

д) правильним є все.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.