Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Яким чином слід вирішити спір? Відповідь обґрунтуйте.

1 Тематика рефератів

1. Житловий будинок як об’єкт права спільної власності.

2. Порівняльна характеристика права спільної сумісної та спільної часткової власності.

3. Право спільної сумісної власності подружжя.

& Нормативні акти та література:

Базова

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року з наст. змін. і доп. (глава 26: ст.355–372).

2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. з наступними змін. і доп. (глава 8: ст.60–74).

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. з наст. змін і доповн. (ст. 86—89).

4. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 р. з наступними змінами і доповненнями.

5. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листопада 2001 р. з наступними змінами і доповненнями.

6. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. (з наступними змінами і доповненнями).

7. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 року (з наступними змінами і доповненнями).

8. Рішення Конституційного Суду України від 2 березня 2004 р. Справа № 1 - 2/2004 (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків) // http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/v004p710-04

9. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. № 7 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-91

10. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 20 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0020700-95

11. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. №11. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07

12. Цивільне право України. Загальна частина: [підручник] / [за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика]. — [3-тє вид., переробл. і допов. ]. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — с. 738-755Интернет реклама УБС

13. Цивільне право України: в 2-х томах [підручник] / [за ред. д-ра юрид. наук, проф. Є. О. Харитонова; к. ю. н. Н. Ю. Голубєвої]. — [вид. друге]. — Х. : Одіссей, 2008. — Т. 1. — 832 с.

14. Заіка Ю. О. Українське цивільне право: [навч. посібник] / Ю. О. Заіка. — [2-ге вид. змін і доп.]. — К. : Правова єдність, 2008. — 368 с.

15. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України [Текст] / [за заг. ред. д.ю.н. Е. О. Харитонова]. — [4-е вид., доп. і перер.]. — Х. : Одіссей, 2008. — 1200 с.

16. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2-х т. / [відп. ред. В. Г. Ротань]. — [2-ге вид.]. — Х. : Фактор, 2010. — Т. 1. — 2010. —784 с.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.