Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ національний МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

проф. Бажора Ю.І.

„.....”..............2014 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ФІЗІОЛОГІЇ

Для спеціальності: 7. 12020101"Фармація"

Факультет, форма навчання:фармацевтичний факультет, заочна

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК (далі – «ПОСІБНИК») з фізіології для студентів 4 курсу ФАРМАЦЕВТИЧНОГО факультету Одеського національного медичного університету складений на основі типової «Програми програми з фізіології», (Київ, 2008 р.) для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації”, яка затверджена МОЗ України 03.04.2008 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК складений для спеціальності “Фармація” 7.110201 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними
програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від16.04.03.
за №239 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму
підготовки 1101 "Медицина";

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Провізор" у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації України за спеціальністю "Фармація";

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 "Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12. 10.2004 за №492 "Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін";Интернет реклама УБС

- наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти":

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

- наказом Ректора ОНМедУ № 504-о від 31.10.2013 «Про оптимізацію заочної форми навчання в університеті»

Згідно з навчальним планом вивчення фізіології здійснюється в ІІ семестрі і закінчується підрахуванням вихідним контролем (іспитом) з дисципліни.

До ПОСІБНИКА додані найновіші досягнен­ня вітчизняних та іноземних вчених в області фізіології, а також наукові досягнення співробітників кафедри фізіології Одеського національного ме­дичного університету.

У відповідності з сучасними вимогами ПОСІБНИК з фізіології включає лекції, практичні заняття i самос­тійну роботу студентів.

 

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.