Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Поняття і функції податків.

План

2._________ - ___________________________________________________

План

2._________ - ___________________________________________________

План

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платники збору

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

Ставка збору

______________________________________________________________

____________________________________________________________________.

База справляння збору

_____________________________________________________________

________________________________________________________________.

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежівИнтернет реклама УБС

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Самостійна робота:

1. Класифікація податків.

 

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України»

 

1. Поняття і функції податків.

Податки є однією із найважливіших фінансових категорій. Історично це

найдавніша форма фінансових відносин між державою та суспільством. Саме для забезпечення виконання функцій держави і були запроваджені податки.

Податки ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У фінансовій науці існує певна проблема - які платежі державі слід вважати податками, а які ні. Адже частина коштів юридичних і фізичних осіб вносять не до бюджетів, а до інших централізованих фондів фінансових ресурсів. У фінансовій термінології застосовують три терміни, що відображають платежі державі:

1. ____________ - _____________________________________________

____________________________________________________________________;

2. ______________ - ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3. ____________ - ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Функції податків

В сучасних умовах податки виконують дві функції: фіскальну та розподільчо-регулюючу (економічну).

фіскальна функція — __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

розподільчо-регулююча (економічна) – ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Податки виступають основним та найважливішим джерелом доходів бюджетів усіх рівнів.

 

2. Види прямих податків.

Прямі податки поділяються на дві підгрупи:

1. __________ - ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2. ____________ - __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У сучасних умовах більш поширені особисті податки, а серед них головними видами виступають прибутковий і майновий.

а) Прибутковий:________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

1. З фізичних осіб (податок з доходів фізичних осіб);

2. З юридичних осіб (податок на прибуток підприємств).

б) Майновий податок ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прямі податки є базисом багатьох країн з розвинутою економікою (США,

Японія, Швейцарія, Великобританія та інші), мають наступні переваги:

1. Пряме оподаткування дає можливість державі впливати на економічні процеси – інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне споживання;

2. Прямі податки дають можливість встановлення прямої залежності між доходами платника і його відрахуваннями у бюджет, тобто реалізується принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до градуювання ставок.

3. Прямі податки розподіляють податковий тягар так, що той , хто має високі доходи і велику власність, платить до бюджету більше, ніж той, хто має низькі доходи і незначну власність.

Однак прямим податкам притаманні і недоліки:

- пряма форма оподаткування потребує складного механізму обліку об’єкта оподаткування і стягнення податків;

- стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування доходів і ухилення від сплати податків;

- пряме оподаткування потребує певного рівня розвитку ринкових відносин, отриманню реального прибутку суб’єктами господарювання та фізичними особами.

3. Непрямі податки, їх переваги.

Непрямі податки включаються в ціну товарів. Отже, податковий тягар щодо них несуть ті споживачі, які характеризуються більш високим рівнем споживання.

Непрямі податки поділяються на:

1. ________________ - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В залежності від методу встановлення надбавки розрізняють фіксовані й пропорційні акцизи.

Фіксовані ______________________________________________________

____________________________________________________________________.

Пропорційні ___________________________________________________

____________________________________________________________________.

Залежно від охоплення товарів оподаткуванням пропорційні акцизи поділяються на специфічні та універсальні.

Специфічні акцизи _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Універсальні акцизи ___________________________________________

___________________________________________________________________.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Мито, найчастіше використовується як інструмент фінансової політики, а не виконують фіскальну функцію. Існують різні форми мита: статистичне, фіскальне, протекціоністське, преференційне, компенсаційне (зрівнювальне).

До переваг непрямих податків належать:

- швидкість і регулярність надходжень до бюджету;

- більше доходів держави при більшому добробуті населення;

- вирівнювання міжрегіонального розподілу доходів, оскільки споживання майже рівномірне в територіальному розрізі;

- за допомогою акцизів держава регулює процеси споживання;

 

4. Елементи податків та їх характеристика

До основних елементів податку відносять:

1.Суб'єкт податку - ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.Об'єкт оподаткування - _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Джерело сплати податку - _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. База оподаткування - ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Масштаб вимірювання (одиниця оподаткування) - ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6.Оклад податку_____________________________________________

___________________________________________________________________.

7. Ставка податку__________________________________________

___________________________________________________________________.

Існує два види ставок: тверді (натуральні) та процентні ставки (відносні)

Тверді ставки встановлюються в грошовому виразі (в абсолютних розмірах) на одиницю об'єкта оподаткування у натуральному обчисленні.

Процентні (відносні) - встановлюються у певних процентних відношеннях до об'єкта оподаткування (застосовуються тільки до грошових доходів).

 

5. Організаційна структура органів Міндоходів України та їх основні завдання та функції

Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-____________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Основними завданнями Міндоходів України є:

1) забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства,;

2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3) забезпечення формування та реалізація державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;

4) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

 

Міндоходів України відповідно до покладених на нього завдань, виконує функції:

1) розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

2) розробляє та затверджує порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

3) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

4) визначає єдині методологічні засади складення звітності з податків і зборів, звітності з єдиного внеску та інших питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

5) здійснює адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску;

6) забезпечує ведення обліку податків і зборів, єдиного внеску;

Інші функції та повноваження в Указі Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України»

 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Самостійна робота:

1. Класифікація податків.

 

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII.

 

 

1. Поняття і функції податків.

Податки є однією із найважливіших фінансових категорій. Історично це

найдавніша форма фінансових відносин між державою та суспільством. Саме для забезпечення виконання функцій держави і були запроваджені податки.

Податки ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У фінансовій науці існує певна проблема - які платежі державі слід вважати податками, а які ні. Адже частина коштів юридичних і фізичних осіб вносять не до бюджетів, а до інших централізованих фондів фінансових ресурсів. У фінансовій термінології застосовують три терміни, що відображають платежі державі:

1. ____________ - _____________________________________________

____________________________________________________________________;

2. ______________ - ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3. ____________ - ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Функції податків

В сучасних умовах податки виконують дві функції: фіскальну та розподільчо-регулюючу (економічну).

фіскальна функція — __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

розподільчо-регулююча (економічна) – ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Податки виступають основним та найважливішим джерелом доходів бюджетів усіх рівнів.

 

2. Види прямих податків.

Прямі податки поділяються на дві підгрупи:

1. __________ - ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2. ____________ - __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У сучасних умовах більш поширені особисті податки, а серед них головними видами виступають прибутковий і майновий.

а) Прибутковий:________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

1. З фізичних осіб (податок з доходів фізичних осіб);

2. З юридичних осіб (податок на прибуток підприємств).

б) Майновий податок ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прямі податки є базисом багатьох країн з розвинутою економікою (США,

Японія, Швейцарія, Великобританія та інші), мають наступні переваги:

1. Пряме оподаткування дає можливість державі впливати на економічні процеси – інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне споживання;

2. Прямі податки дають можливість встановлення прямої залежності між доходами платника і його відрахуваннями у бюджет, тобто реалізується принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до градуювання ставок.

3. Прямі податки розподіляють податковий тягар так, що той , хто має високі доходи і велику власність, платить до бюджету більше, ніж той, хто має низькі доходи і незначну власність.

Однак прямим податкам притаманні і недоліки:

- пряма форма оподаткування потребує складного механізму обліку об’єкта оподаткування і стягнення податків;

- стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування доходів і ухилення від сплати податків;

- пряме оподаткування потребує певного рівня розвитку ринкових відносин, отриманню реального прибутку суб’єктами господарювання та фізичними особами.

3. Непрямі податки, їх переваги.

Непрямі податки включаються в ціну товарів. Отже, податковий тягар щодо них несуть ті споживачі, які характеризуються більш високим рівнем споживання.

Непрямі податки поділяються на:

1. ________________ - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В залежності від методу встановлення надбавки розрізняють фіксовані й пропорційні акцизи.

Фіксовані ______________________________________________________

____________________________________________________________________.

Пропорційні ___________________________________________________

____________________________________________________________________.

Залежно від охоплення товарів оподаткуванням пропорційні акцизи поділяються на специфічні та універсальні.

Специфічні акцизи _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Універсальні акцизи ___________________________________________

___________________________________________________________________.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Мито, найчастіше використовується як інструмент фінансової політики, а не виконують фіскальну функцію. Існують різні форми мита: статистичне, фіскальне, протекціоністське, преференційне, компенсаційне (зрівнювальне).

До переваг непрямих податків належать:

- швидкість і регулярність надходжень до бюджету;

- більше доходів держави при більшому добробуті населення;

- вирівнювання міжрегіонального розподілу доходів, оскільки споживання майже рівномірне в територіальному розрізі;

- за допомогою акцизів держава регулює процеси споживання;

 

4. Елементи податків та їх характеристика

До основних елементів податку відносять:

1.Суб'єкт податку - ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.Об'єкт оподаткування - _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Джерело сплати податку - _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. База оподаткування - ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Масштаб вимірювання (одиниця оподаткування) - ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6.Оклад податку_____________________________________________

___________________________________________________________________.

7. Ставка податку__________________________________________

___________________________________________________________________.

Існує два види ставок: тверді (натуральні) та процентні ставки (відносні)

Тверді ставки встановлюються в грошовому виразі (в абсолютних розмірах) на одиницю об'єкта оподаткування у натуральному обчисленні.

Процентні (відносні) - встановлюються у певних процентних відношеннях до об'єкта оподаткування (застосовуються тільки до грошових доходів).

 

5. Організаційна структура органів ДПС України та їх основні завдання та функції

До системи органів державної податкової служби належать:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

У складі органів державної податкової служб знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Завданнями органів державної податкової служби є:

- _____________________________________________________________;

-_______________________________________________________________

____________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій.

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню.

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові консультації, організовує виконання цієї роботи органами державної
податкової служби;

Та інші функції передбачені Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

1.Поняття та функції податків.

2.Види прямих податків .

3.Непрямі податки іх переваги та недоліки.

4.Елементи податків.

5.Організаційна структура органів ДПС України та їх основні завдання та функції .

Самостійна робота:

1. Класифікація податків. (Виконати в зош)(зап.редакт.05.09.12)

 

Література:

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII.

 

 

Податки є однією із найважливіших фінансових категорій. Історично це

найдавніша форма фінансових відносин між державою та суспільством. Саме для забезпечення виконання функцій держави і були запроваджені податки.

Податки це власність держави у грошовій формі ,вони мають односторонній характер – від платника до держави

У фінансовій науці існує певна проблема - які платежі державі слід вважати податками, а які ні. Адже частина коштів юридичних і фізичних осіб вносять не до бюджетів, а до інших централізованих фондів фінансових ресурсів. У фінансовій термінології застосовують три терміни, що відображають платежі державі:

1. Плата – передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою (наприклад плата за землю);

2. Відрахування - передбачає цільове призначення платежів. Використання цих коштів має бути лише за призначенням (приклад – відрахування до пенсійного фонду)

3. Податки – встановлюються для утримання державних інститутів та для фінансового забезпечення виконуваних державою функцій .

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 8. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 9. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 10. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 11. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗБІР ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Види прямих податків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.