Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Юридична відповідальність.

Директивне регулювання чи екологічна регламентація господарської діяльності.

Директивне регулювання чи екологічна регламентація господарської діяльності це вплив на організаторів, інвесторів і учас­ників виробництва з допомогою юридичних, нормативних і адміністративних обмежень, регламентів і заборон, які мають обов’яз­ковий характер. До нього відносяться:

1) Регулювання розміщення виробництва: а) заборона на будівництво промислових підприємств чи інших об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури в межах територій; б) обмеження росту виробничих потужностей у відповідності з екологічною техномісткістю території.

2) Регламентація техногенних потоків: а) встановлення гранично допустимих емісій — викидів, скидів, складування відходів — для всіх груп джерел; б) встановлення нормативів і квот очистки викидів і скидів; в) специфікація технології виробництва і очистки відходів із забороною застосування застарілих і несучасних технологічних засобів, заборона чи обмеження виробництва відходомісткої по технології виробництва продукції.

3) Вимоги до екологічної якості продукції: а) заборона чи обмеження випуску продукції, яка антиекологіч­на за своїм основним впливом та побічним ефектом; б) обмеження виробництва продукції, використання якої дає велику кількість неутилізованих відходів; в) дотримання норм домішок і забруднювальних речовин в продукції, яка виробляється. Ці ж вимоги пред’являються і до сфери торгівлі.

Юридична відповідальність спрямована на відновлення порушених

суспільних відносин у сфері природокористування, покарання винних, відшкодування нанесених збитків, попередження неправовох дій у цій сфері.

У сфері навколишнього середовища здебільшого застосовуються чотири види юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова й дисциплінарна.

Кримінальна відповідальність застосовується тільки судами за найбільш серйозні порушення природоохоронних правил, тобто за злочини. Кримінально-правові санкції: позбавлення волі, виправні роботи, штраф, конфіскація знарядь, засобів і предметів злочину.Интернет реклама УБС

Адміністративна відповідальність полягає в застосуванні передбачених законом заходів стягнення чи впливу адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних (міських) рад народних депутатів чи спеціально уповноваженими на те посадовими особами дер­жавних органів без розгляду справ у суді. Заходів адміністративного стягнення вживають лише до громадян і посадових осіб. Це — попередження, грошовий штраф, конфіскація рушниць та інших засобів полювання, позбавлення права полювання на строк до трьох років. Заходів адміністративного впливу вживають стосовно підприємств, установ та організацій. Це — припинення роботи підприємств, цехів, агрегатів та інших господарсько-технічних об’єктів, які систематично забруднюють навколишнє середовище стічними водами і викидами в атмосферне повітря; заборона використань окремих машин і механізмів, приладів, які є джерелами забруднення, шуму, вібрацій, випромінювання вище допустимих норм.

Цивільно-правова відповідальність передбачає арбітражні справи про охорону природи — справи з розв’язання господарських спорів між підприємствами, установами та організаціями. Компетенція органів державного арбітражу з розгляду господарських спорів розмежовується з урахуванням територіальної ознаки і вартості позову. Найчастіше арбітражні суди розглядають справи про відшкодування збитків: рибному та лісовому господарству, землекористувачем.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні стягнення дирекцією підприємства, установи чи організації через видання відповідного наказу. За допущені порушення можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, переведення на нижчеоплачувану роботу чи пониження в посаді, звільнення з роботи.


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.
 3. Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
 4. Відповідальність.
 5. Дилер – фізична або юридична особа, яка провадить діяльність за свій рахунок і від свого імені.
 6. Закон про кримінальну відповідальність.
 7. Інтерпретаційні акти: юридична природа, поняття, види.
 8. Картка 7. Юридична етика.
 9. Міжнародна правова відповідальність. Санкції та контрміри
 10. Обмежена відповідальність як юридична основа фінансової могутності корпорацій
 11. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
 12. Питання 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екологічний аудит. | Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.