Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приклади розв’язку типових економічних задач

Задача 1. В звітному році підприємство отримало виручку від реалізації продукції в сумі 1500 тис. грн., що на 13% більше ніж в базовому році, а середньорічна вартість основних засобів у базовому році становила 250 тис. грн., у звітному році – 300 тис. грн. Визначте динаміку фондомісткості продукції.

Розв’язок:

1. Фондомісткість продукції розраховується за формулою: , а динаміка фондомісткості визначається наступним чином: ;

1. Визначимо фондомісткість продукції у звіт. р.: .

2. Визначимо обсяг виготовленої продукції у баз. р.: , .

3. Розрахуємо фондомісткість продукції у баз. р.: .

4. Визначимо динаміку фондомісткості продукції: .

Відповідь: в звітному році фондомісткість продукції даного підприємства підвищилась на 5,3% порівняно з базовим роком, що свідчить про незначне падіння ефективності використання основних засобів, адже в базовому році для виготовлення продукції вартістю 1 грн. необхідно було використати основні засоби вартістю 19 коп., а в 2007 р. – на 1 коп. більше (20 коп.).

Задача 2. Визначити виробничу собівартість продукції, якщо дохід від реалізації продукції становить 1298760 грн., адміністративні витрати – 32680 грн., витрати на збут - 143260 грн., амортизація – 165104 грн., рентабельність продажу 15%.

Розв’язок:

1. Виробнича собівартість може бути визначена як різниця чистого доходу (без ПДВ), амортизації, збутових та адміністративних витрат, прибутку до оподаткування.

Свиробнича=Д-А-Вадмзбутдо оподат

1. Слід визначити чистий прибуток із формули рентабельності продажу:

3. Визначимо прибуток до оподаткування, використовуючи алгоритм визначення чистого прибутку:

2. Виробнича собівартість становить:

Свиробнича=1298760-32680-143260-165104-246600=711116 (грн.).

Відповідь: виробнича собівартість становить 711116 грн.

 

Задача 3. Визначити коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту, коефіцієнт завантаження оборотних коштів та рентабельність оборотних коштів, якщо чистий дохід підприємства у звітному році становив 12560 тис. грн., середньорічна вартість оборотних коштів - 3180 тис. грн., а чистий прибуток – 325 тис. грн.

Розв’язок:

1. Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою: .

2. Тривалість одного обороту розраховується за формулою: .

3. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів розраховується за формулою: .

4. Рентабельність оборотних коштів розраховується за формулою: .

Відповідь: аналіз показників використання оборотних коштів свідчить про низьку ефективність їх використання, що підтверджується уповільненим обертанням коштів - 3,9 оборотів за рік, тривалим часом одного обороту – 93,6 днів, низьким коефіцієнтом завантаження оборотних коштів (для виготовлення продукції вартістю 1 грн. потрібно 25 коп. оборотних коштів), невисокою рентабельністю оборотних коштів – 10,2%.

 

Задача 4. Підприємство розглядає інвестиційний проект, що передбачає вкладення капіталу у розмірі 100 тис. грн. і одержання прибутку за 1-й рік – 15000 грн.; 2-й рік – 30000 грн.; 3-й рік – 35000 грн.; 4-й рік 35000 грн. Необхідно визначити економічну ефективність інвестицій у даний проект.

Розв’язок:

1. Позитивне рішення про доцільність інвестування слід приймати, якщо приведена до теперішнього часу вартість очікуваних прибутків від реалізації інвестиційного проекту буде перевищувати суму інвестицій (К):

.

де ЧДВ – чиста дисконтова на вартість проекту; ГП – грошовий потік, що складається з суми чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, в разі вкладення інвестицій в об’єкти, на які дозволено нараховувати амортизацію (ГП =Пч+А); r – дисконтна ставка, n – кількість років, протягом яких очікується отримувати прибуток від функціонування об’єкта інвестування.

2. Розрахуємо чисту дисконтовану вартість проекту:

Відповідь: інвестиційний проект впроваджувати недоцільно, оскільки підприємство за чотири роки функціонування об’єкта інвестицій отримає прибуток в розмірі, який не покриє капітальні інвестиції, а саме недоотримає 21205 грн.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.