Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні нормативно-правові акти

Тема 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (4 год.)

 

План

 

1. Торгівля цінними паперами та управління активами серед інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів

2. Загальні вимоги до торговців цінними паперами та їхньої діяльності

3. Лі­цензійні вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

4. Порядок отримання лі­цензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

5. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами

6. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

7. Правові засади організації та діяльності з управління активами інститутів спільного інвесування

8. Правові засади організації та діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів

Завдання для індивідуальної роботи

 

Підготувати реферати з таких питань: 1. Вимоги до дилерського договору на ринку цінних паперів. 2. Вимоги до договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів. 3. Разове замовлення на ринку цінних паперів та вимоги до нього. 4. Вимоги до договорів комісії та субкомісії на ринку цінних паперів. 5. Вимоги до договору доручення на ринку цінних паперів. 6. Вимоги до договору андеррайтингу. 7. Вимоги до договору на придбання цінних паперів. 8. Вимоги до договору про управління та діяльності з управління цінними паперами. 9. Договір на виконання на ринку цінних паперів та вимоги до нього.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Самостійно опрацювати такі питання: Умови та порядок видачі копії ліцензії. Умови та порядок переоформлення ліцензії. Умови та порядок видачі дубліката ліцензії. Відомості, які торговець цінними паперами подає до органу ліцензування протягом строку дії ліцензії. Державний контроль за провадженням діяльності з торгівлі цінними паперами.

Основні нормативно-правові акти

 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р.

4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.

5. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р.

6. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р.

7. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р.

8. Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: Затверджено рішенням ДКЦПФР від 29 липня 1998 р. № 93.

9. Про ви­значення операцій, що відносяться до торгівлі цінними папе­рами як виду професійної діяльності: Рішення ДКЦПФР від 29 жовтня 2002 р. № 321.

10. Положення про порядок заміни компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов’язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами: Затверджено рішенням ДКЦПФР від 21 липня 2004 р. № 307

11. Положенням про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду: Затверджено рішенням ДКЦПФР від 18 серпня 2004 р. № 348.

12. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку: Затверджено рішенням ДКЦПФР від 16 березня 2006 р. № 160.

13. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): Затверджені рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 341.

14. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: Затверджений рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 345.

15. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Затверджені рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р. № 346.

16. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку: Затверджений рішенням ДКЦПФР від 23 червня 2006 р. № 432.

17. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Затверджено рішенням ДКЦПФР від 2 листопада 2006 р. № 1227.

18. Правила (умови) здійснення діяль­ності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, ди­лерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Затверджені рішенням ДКЦПФР від 12 грудня 2006 р. № 1449.

19. Типовий договір про андеррайтинг: Затверджений рішенням ДКЦПФР від 18 листопада 2008 р. № 1336.

20. Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють: Затверджено рішенням НКЦПФР від 26 квітня 2012 р. № 582.

21. Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери: Затверджений рішенням НКЦПФР від 4 вересня 2012 р. № 1179.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.