Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Інклюзія – це

а) процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку;

б) процес зменшення ступеня участі всіх громадян в соціумі;

в) свій варіант відповіді.

 

2. Метою інклюзивної освіти є

а) збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку;

б) розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток;

в) свій варіант відповіді.

 

3. В межах якої декларації вперше інклюзивну освіту визначено як реформаційні освітні зміни на підтримку особливостей й відмінностей кожного?

а) в межах декларації прав людини;

б) свій варіант відповіді;

в) в межах Саламанської декларації.

 

4. Хто обґрунтовуючи теорію надкомпенсації?

а) М.Є.Хватцев;

б) Л.Виготський;

в) свій варіант відповіді.

 

5. В чому полягає теорія над компенсації?

а) відмовитися і від поняття, і від терміну «дефективні діти»;

б) ввести поняття «діти з особливими потребами»;

в) свій варіант відповіді.

 

6. Основним принципом інклюзивного навчання відповідно до Саламанської декларації є

а) всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності між ними;

б) діти з особливими потребами повинні навчатися в спеціально відведених для них закладах ;

в) свій варіант відповіді.

 

7. Міжнародним визначенням терміну «інвалід» є

а) особа, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого або соціального життя через порушення вроджене або набуте фізичних або розумових здібностей;

б) людина, що частково або повністю втратила працездатність унаслідок поранення, хвороби, каліцтва чи старості.;

в) свій варіант відповіді.

 

8. В якому році було прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово відсталих осіб?

а) 1971 року;

б) 2009 року;

в) свій варіант відповіді.

 

9. Нормативно-правовим документом, який засвідчує розпочату в Україні модернізацію освітньої галузі у напрямі інклюзивної освіти шляхом стандартизації на основі мультидисциплінарного підходу є проект?

а) свій варіант відповіді ;

б) „Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

в) Стандарту соціальних послуг.

 

10. Яка країна однією з перших серед європейських країн визнала інтегративне та інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами найприйнятнішою формою здобуття ними освіти?

а) Австрії;

б) свій варіант відповіді;

в) Італія.

 

11. Розроблена експериментальна програма урядом Австрії передбачала апробацію яких чотирьох моделей інтегрованого навчання?

а) інтегровані класи, взаємодіючі класи, малокомплектні класи , звичайні класи;

б) заняття, що становлять основу загальної середньої освіти і містять компенсаторно-корекційний блок; індивідуальні та групові корекційні заняття; заняття за вибором учнів;

в) свій варіант відповіді.

 

12. Допомога школам спеціалістів ПМС-центрів полягає у

а) переведення дитини з особливими потребами з одного закладу до іншого, з нижчого освітнього рівня на вищий; у складанні індивідуальних планів навчання, у проведенні корекційної роботи;

б) інформують щодо надання освітніх, медичних та соціальних послуг дітям з особливостями розвитку в системі спеціальної та загальної освіти;

в) свій варіант відповіді.

 

13. Основними у Бельгії службами підтримки дітей з особливими потребами в умовах сумісного навчання є

а) система психолого – медико – педагогічних консультацій;

б) психолого-медико-соціальні центри;

в) свій варіант відповіді.

 

14. У сучасній світовій освітній політиці визначаються кілька підходів до надання освіти дітям з обмеженими можливостями здоров'я, це

а) інклюзія й мейнстримінг;

б) мейнстримінг, інклюзія, інтеграція;

в) свій варіант відповіді.

 

15. Основними формами інтеграції є :

а) інклюзія й мейнстримінг;

б) інтернальна, екстернальна;

в) свій варіант відповіді.

 

16. Інклюзивна освіта – це

а) свій варіант відповіді;

б) форма навчання, рекомендована тим дітям, які за рівнем психофізичного розвитку відповідають віковій нормі і психологічно готові до спільного навчання зі здоровими однолітками;

в) це гнучка, індивідуалізована система навчання з психолого-педагогічною підтримкою дітей і молоді з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи, яка знаходиться поблизу місця проживання.

 

17. Розширенням соціальних контактів між дітьми з обмеженими можливостями здоров'я та їхніми однолітками називається

а) інклюзія;

б) мейнстримінг;

в) свій варіант відповіді.

 

18. Формуванням у дітей з обмеженими можливостями здоров'я здібностей до засвоєння навчального матеріалу, передбаченого загальноосвітньою програмою, тобто загальним навчальним планом називається

а) педагогічна інтеграція;

б) мейнстримінг;

в) свій варіант відповіді.

 

19. Одним із важливих напрямів підготовки осіб з обмеженими можливостями до самостійного життя є

а) інклюзія;

б) інтеграція;

в) свій варіант відповіді.

 

20. Інтегроване навчання – це

а) це навчання і виховання дітей з відхиленнями розвитку в установах загальної системи освіти разом із дітьми, які розвиваються нормально;

б) багатоаспектна проблема, яка відображає синтез соціальних, правових, економічних, психологічних, педагогічних проблем;

в) свій варіант відповіді.

 

21. Технологією, яка базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування, у тому числі, в реальному часі являється

а) дистанційне навчання;

б) інтегроване навчання;

в) свій варіант відповіді.

 

22. Інклюзивне навчання може здійснюватись за однією з форм:

а) повна інтеграція, тимчасова інтеграція, часткова і комбінована форми інтеграції;

б) свій варіант відповіді;

в) повна інтеграція, часткова інтеграція, тимчасова інтеграція, повна і комбінована форми інтеграції

 

23. Корекційно-розвивальні заняття проводяться

а) вчителями-дефектологами ,практичними психологами;

б) вчителями - логопедами;

в) свій варіант відповіді.

 

24. Що означає Синдром Дауна?

а) порушення хромосомного коду, пов’язане з розладами у розвитку, коли у клітині з’являється 47 хромосома;

б) неврологічні порушення і біохімічний дисбаланс;

в) свій варіант відповіді.

 

25. Згідно з критеріями Міністерства освіти і науки виокремлюють такі категорії дітей:

а) з порушеннями слуху; з порушеннями зору; з порушеннями інтелекту; з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень; з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.

б) з порушеннями інтелекту; з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень; з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.

в) свій варіант відповіді.

 

26. Яка хвороба виникає внаслідок порушення у тій частині мозку, яка відповідає за контроль і координацію роботи м’язів?

а) Хвороба Паркінсона;

б) ДЦП;

в) свій варіант відповіді.

 

27. Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає:

а) створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості учнів та їхнього успішного навчання;

б) психологічну діагностику дітей , надання психологічної підтримки педагогам, психологічну підтримку батьків;

в) свій варіант відповіді.

 

28. Який термін був вперше введений як науковий зворот німецьким психологом Г. Аубертом (1885 р.) для характеристики пристосування органів чуття до адекватних подразників?

а) інтеграція;

б) адаптація;

в) свій варіант відповіді.

 

29. Відповідно до мети і завдань освітньої галузі у структурі

Державного стандарту визначено основні змістові лінії:

а) корекційно-розвивальна, мовно-теоретична, інтеграційна,

б) свій варіант відповіді.;

в) комунікативна, мовно-теоретична, лінгвокраїнознавча, діяльнісна, корекційно-розвивальна.

 

30. З урахуванням структури і складності психофізичного порушення та можливостей учнів початкової школи виділяють чотири варіанти навчання:

а) загальноосвітня підготовка, корекційно-розвивальне навчання, компенсаторно-адаптаційне навчання, абілітаційне навчання;

б) ) загальноосвітня підготовка, корекційне навчання, адаптаційне навчання, абілітаційне навчання;

в) свій варіант відповіді.

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Переглядів: 5675

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.