Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вчення Я.А.Коменського про школу

 

Коменський розробив ґрунтовне вчення про школи. Важливими компонентами є:

- вікова періодизація розвитку дітей,

- система шкіл,

- зміст освіти та вимоги до організації роботи навчальних закладів.

 

У праці “ Велика дидактика “ Коменський розробив і запропонував чітку систему народної освіти. Освіту, на думку Коменського, слід розпочинати якомога раніше і присвятити їй весь період юності – 24 роки.

Даний відрізок часу він розділив на чотири 6-річні вікові періоди: В основу такого поділу він поклав вікові особливості дітей.

 

1. Дитинство: від народження до 6 років – материнська школа(материнське опікунство у кожній сім’ї);. Основна увага в цей час повинна приділятися розвитку органів чуття.

 

2. Отроцтво – від 6 до 12 років – елементарну школу(елементарна народна школа, створюється у кожній общині, селі, містечку); ( школу рідної мови).

 

Перші дві школи відвідують усі без виключення діти обох статей;

3. Юність – від 12 до 18 років – гімназії або латинські школи( сім вільних мистецтв ) + латинську мову, математику, фізику, етику та історію. (створюється у кожному місті); гімназію – ті хлопчики, у кого прагнення вищі, ніж бути ремісниками;

4. Змужнілість – від 18 до 24 років – академії ( середньовічні університети ) + в цей час людина повинна багато подорожувати. (створюється у кожній державі або великій провінції). академія готує вчених і майбутніх керівників інших.

 

5. Школи зрілості та старості.

 

Згідно принципу природовідповідності визначені Коменським 4 вікові періоди та 4 ступені освіти відповідають 4-м порам року, відповідно – весні, літу, осені та зимі.

 

Коменський проголошує принцип доступності початкової освіти для всіх: “Ми прагнемо загальної освіти у сфері всього людського для всіх, хто народився людиною“.

 

Для всіх шкіл Коменський проголошує принцип єдності і наступності: “При всій відмінності цих шкіл ми бажаємо, щоб у них викладали не різний матеріал, а один і той же, тільки різними способами“.

 

Кожна школа відмінна від інших своїми завданнями, змістом освіти та організацією роботи.

 

Материнська школа (дошкільне виховання дітей у сім’ї) покликана передусім забезпечити фізичний розвиток дітей, а також дати початки знань всього того, чого людина повинна навчитися протягом життя. На першому місці – фізичне виховання. Але вже в цьому віці потрібно здійснювати і моральне, естетичне, трудове, релігійне виховання: “Батьки не повинні відкладати виховання до навчання своїх дітей вчителями, адже неможливо криве дерево, що вже виросло, зробити прямим“.

 

 

Школа рідної мови є загальнодоступною. Навчання у ній відбувається рідною мовою. Заслуга Коменського в тому, що він, на відміну від тогочасних початкових шкіл, де термін навчання обмежувався 2-3 роками, запропонував для цієї школи 6-річний курс навчання, чим підняв значення початкової школи.

 

В організації роботи школи рідної мови Коменський проголошує принцип зв’язку школи з життям. Він розширив зміст освіти у цій школі за рахунок введення реальних предметів: історії, географії, природознавства. “Мета і межа школи рідної мови, щоб діти навчились всьому тому, що буде їм потрібно протягом всього життя“. Важливим елементом цієї школи є вивчення релігії.

 

Метою латинської школи Коменський ставить вивчити разом з чотирма мовами (грецька, латинська, єврейська, рідна) всю енциклопедію наук з тим , щоб дати тверду основу для одержання в майбутньому досконалої вченості у будь-якій сфері науки.

 

Крім традиційних для тогочасної середньої школи “семи вільних мистецтв“, Коменський, слідуючи за принципом зв’язку з життям, пропонує вивчати історію, географію, природознавство, релігію. Він хоче, щоб з латинської школи виходили справжні моралісти і богослови, пропонує окремий клас для вивчення моралі.

 

Академія завершує і доповнює всі науки, а також передбачає вивчення вищих предметів освіти: богослов’я, філософії, медицини, права.

 

Академія (як і університет) має традиційні факультети: богословський, юридичний, медичний.

 

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.