Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Висновок

На його думку, для кожного вчителя у навчанні має бути правило: щоб учні все, що тільки можна, сприймали органами чуття.

 

У процесі навчання, крім використання самих предметів, Коменський рекомендував користуватись картинами, копіями, муляжами, моделями тощо.

 

7. Принцип свідомості і активності навчання. Коменський вважав основною умовою успішного навчання розуміння сутності предметів і явищ: «Нічого не слід примушувати виучувати напам´ять, крім того, що добре зрозуміле розумом»...

 

8. Принцип послідовності і систематичності. Послідовність і систематичність в першу чергу торкаються таких питань: яким чином розподіляти матеріал, щоб не порушити логіку науки; з чого починати навчання і в якій послідовності будувати його; як встановити зв’язок між новим і вже вивченим матеріалом тощо. Принцип систематичності навчання.

- “ Усе повинно йти в нерозривній послідовності: щоб все сьогоднішнє закріплювало вчорашнє і прокладало шлях завтрашньому”.

- “В навчанні йти від фактів до висновків; від прикладів до правил ( індуктивний шлях); від легкого до важкого; від загального до часткового ( дедуктивний шлях )”.

- “Знання необхідно зводити до певної системи, для цього необхідно домагатися, щоб учні усвідомлювали зв’язки між явищами ( термінологія сучасної дидактики: вчити дітей встановлювати причино – наслідкові зв’язки, для цього діти повинні відповідати на питання – Чому? )”.

 

9. Принцип вправ і міцності засвоєння знань. Показником повноцінності знань і навичок є не лише ступінь їх усвідомлення, але й те, наскільки глибоко, ґрунтовно і Міцно засвоїли учні ці знання і навички. Цьому важливому завданню навчання і виховання спеціально служать вправи і повторення, що проводяться систематично. Принцип міцності знань.

“ Треба закладати міцний фундамент”.

Необхідно :

o не поспішати пояснювати, розставляти акценти ( сучасна точка зору: навчати необхідно швидкими темпами );

o ясно, чітко викладати;

o збуджувати і розвивати пізнавальну активність ( викликати потребу у пізнанні );

o розкривати причино – наслідкові зв’язки;

o повторювати;

o виконувати вправи.

 

10. питання про методи навчання. 3 точки зору успішності навчання Коменський надає особливого значення використанню таких методів, які забезпечують свідоме, легке, ґрунтовне засвоєння матеріалу, що вивчається.

 

11. Про самостійну роботу учня і про виконання необхідних записів. Він радить, щоб учні переписували в свої щоденники, пам’ятні зошити чи збірники те, що вони чують чи читають в книгах.

 

12. На особливу увагу в теорії навчання Коменського заслуговує його вимога того, щоб в процесі навчання була врахована обдарованість учня і щоб метод навчання повністю відповідав завданню розвитку цієї обдарованості в потрібному напрямку.

 

ВИСНОВОК:

Отже, Коменський вимагав від вчителя розвивати пізнавальні інтереси у дітей. ( Сучасна дидактика: пізнавальний інтерес – це основний мотив навчання, мотив – це внутрішній збудник ).

Необхідно:

1) розкривати користь знань;

2) чіткість, ясність викладу вчителя;

3) наочність;

4) заохочувати дитячу спостережливість;

5) схвалення з боку вчителя ( гуманність );

6) привабливість шкільної обстановки;

Принцип посильності – розташовувати матеріал за ступенями віку;

- пропонувати дітям лише те, що їм доступне;

- “іти від легкого до важкого”;

“від загального до часткового” – ( дедуктивний шлях );

“від одиничного до загального” – (індуктивний шлях );

“від близького до далекого”.

 

Напрямки виховання, які визначив Коменський:

 

1) моральне виховання;

2) фізичне виховання; Всебічний

3) розумове виховання; розвиток

4) естетичне виховання; особистості.

5) трудове виховання;

+

6) релігійне виховання ( додав Коменський ).

Коменський шукав причини вад людського суспільства, одним із шляхів їх усунення вважав правильно організоване виховання. Вважав, що освіта – це фундамент моральності людини.

“ Аморальні і порочні ті, хто не отримав освіти”.

 

Зміст виховання:

( Що виховувати ? )

1) виховувати мудрість;

2) поміркованість, раціональність;

3) мужність;

4) витривалість;

5) чесність;

6) справедливість;

та інші (всього є 181 моральних якостей).

Засоби виховання:

- приклади;

- настанови;

- бесіди;

- правила життя.

Основне у вихованні – виховувати звички моральної поведінки. Сучасна наука: щоб виховати людину необхідно : формувати свідомість; викликати, розвивати почуття, формувати моральну поведінку, адекватну свідомість :

 

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.