Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Виникнення та розвиток ПР в Україні

 

 

В Україні вперше паблік рілейшнз як наукова дисципліна з'явилася в 1992 р. Особливістю ринку паблік рілейшнз в нашій державі є те, що робота РК-спеціалістів полягає в написанні привабливих текстів і подальшому їх розміщенні в мас-медіа. На виставці «Реклама-97» і «ИЕХ-97» відмічалось, що рекламу можна помацати, а паблік рілейшнз — явище нематеріальне; паблік рілейшнз і реклама — різні речі, проте одне без одного існувати не можуть; паблік рілейшнз — це образ життя фірми, без реклами можна прожити, а без РК неможливо; РК — це все: імідж, стиль, внутрішні та зовнішні відносини.

I етап — 1991—1996 рр.початок конституювання нової наукової дисципліни — «паблік рилейшнз», яке відбувалося на тлі функціонування неструктурованих та неінституалізованих об'єктів та суб'єктів РК-комунікаційної практики, що переважно використовувала односпрямовані комунікаційні моделі та вузькі, часом точкові аудиторії; характеризувався відсутністю методології, теоретичних концепцій, параметрів дослідження українських зв'язків із громадськістю, а також відсутністю наукового визначення системи координат ф\тжціонування паблік рилейшнз в Україні та оцінки вже наявних РК-практик.

II етап — 1997—2001 рр. — етап первинної інституалізації науки про зв'язки з
громадськістю,
який характеризувався такими ознаками: накопиченням емпіричного
матеріалу, ускладненням і трансформацією РК-практик (професійна діяльність набуває
інструментально-технологічного характеру, з'являються перші ознаки інституційної
діяльності, істотно розширюється суб'єктно-об'єктна сфера, моделі РК-комунікації, що
превалюють у цей період, можна визначити як однобічні або двобічні асиметричні), а
також формуванням засад зв'язків із громадськістю, що вимагали нового рівня і нових
параметрів наукового осмислення; тим, що методологія, теоретичні концепції, параметри оцінки українських зв'язків із громадськістю, інституційної діяльності на поточному етапі ще не були вироблені, що суттєво ускладнювало будь-яке дослідження у сфері паблік рилейшнз, оскільки були відсутні від - правкі точки для аналізу певної проблеми. Також не була вибудувана система координат функціонування зв'язків із громадськістю в Україні, оцінка вже наявних даних та їх інтеграція в загальний контекст розвитку світової науки у зв'язку з цим були також ускладнені.

III етап — 2002—2006 рр. — етап розвитку наукового знання про зв'язки з громадськістю в Україні, що характеризується розширенням спектра методів і верифікаційних процедур, які застосовуються в наукових дослідженнях; започаткуванням процесу вибудови теорії паблік рилейшнз; визначенням праксеологічної спрямованості науки про зв'язки з громадськістю; наявністю інституалізацій них процесів як у сфері практичної діяльності, так і в сфері казкового знання про паблік рилейшнз.

IV етап — з 2007 р. до сьогодніетап відокремлення нового напряму досліджень — соціальних комунікацій, що сприяє поглибленню й з'загальненню теоретичного знання про РК, досягненню ним проектно-конструктивного рівня впливу на стан соціально комзшікаційних відносин у суспільстві; досягнення інстшуціонального рівня функціонз^вання, репрезентованого в соціальній практиці українського соціуму (паблік рилейшнз стають предметом цілеспрямованого вивчення з бою/ наукової спільноти, про що свідчить стрімке зростання кількості досліджень зазначеного феномена); розвиток самого знання про паблік рилейшнз, диференціація його на низку спеціалізованих дисциплін і дослідницьких напрямів; формування теорії й методології зв'язків із громадськістю, параметрів визначення інститущійної діяльності, вибудовування системи координат функціонування РК в Україні та оцінки вже наявних даних.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.