Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Нормативно-правові акти

1. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Цивільний кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

4. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4.03.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24. – ст. 348.

5. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24.

6. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - .№ 49. – ст.682.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику по справам про визнання угод недійсними” від 28.04.78 р. № 3. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. - № 6.

8. Закон України «Про рекламу» від 3.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39. – ст. 181.

9. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. // Голос України. – 2000. – № 131-132.

10. “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27.03.92 р. із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 7 від 08.07.94 р., № 11 від 30.09.94 р., № 15 від 25.05.98 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 122-140.

11. «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязань за договором поставки» Розяснення Президії Вищого арбітражного суду України від 30.03.95 р. № 02-5/218 із змінами, внесеними розясненням від 18.11.97 р. № 02-5/445 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - № 3. – С. 71-76.

12. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності. Закон України від 1 грудня 2005 року N 3164-IV

13. Про стандартизацію. Закон України від 17 травня 2001 року N 2408-III

14. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМ України від 10 травня 1993 року N 46-93

15. Господарський процесуальний кодекс // ВВР України, 1992 № 6 (11.02.92), Ст. 56.

16. Закон України “Про страхування” // ВВР України.- 1996.- № 18.- Ст. 79 (в нов. ред. від 4 жовтня 2001р.).

17. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // ВВР України. - 1996.– № 36.– Ст. 164.

18. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР України.- 1991.- N 29.- Ст. 377.

19. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // ВВР України.- 2002.- N 1.- Ст. 1.

20. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // ВВР України.- 2001.- №5-6.- Ст. 30.

21. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України.- 1991.- № 47.- Ст.646.

22. Закон України "Про угоди про розподіл продукції // ВВРУкраїни. — 1999. — № 44. - Ст. 391.

23. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань // ВВР України. — 1997. — № 5. — Ст. 28.

24. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" // ВВР України.- 1993.- N 27.- Ст. 289.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.