Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ОЦІННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Техніка залишку для землі для оцінки землі також застосовує дані про доходи і витрати як елементи аналізу. Проводиться фінансовий аналіз чистого доходу, що може бути отриманий в результаті доходного використання, з якого вираховується фінансова віддача, що вимагається від поліпшень. Доход, що залишився, розглядається як такий, що залишився від землі і капіталізується в орієнтир вартості. Використання цього мето¬ду обмежено майном, що приносить доход, і є найбільш застосовним для порівнянно нової нерухомості, для якої потрібно менше припущень.

Ставка капіталізації для землі може бути визначена також як різниця між загальною ставкою капіталізації для поліпшеної земельної ділянки та нормою повернення капіталу з урахуванням питомої ваги вартості земельних поліпшень.

Ставка капіталізації визначається характерним співвідношенням між чистим операційним доходом та ціною продажу подібних земельних ділянок або шляхом розрахунку на основі норми віддачі на інвестований у земельну ділянку капітал, з урахуванням змін у вартості грошей.

Ск - ставка капіталізації (у вигляді десяткового дробу).

Де Цкп — вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої

Для поліпшеної земельної ділянки дохід із землі визначається шляхом розподілення загального доходу між її фізичними компонентами -землею та земельними поліпшеннями.

Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним доходом від продукції, одержуваної на земельній ділянці (фактичної або умовної), та виробничими витратами і прибутком виробника.

Пряма капіталізація грунтується на припущенні про постійність та незмінність грошового потоку від використання земельної ділянки. При ньому вартість земельної ділянки визначається як відношення чистого • н Іераційного або рентного доходу до ставки капіталізації за формулою:

Цкп=До/Ск

капіталізації (у гривнях);

До- чистий операційний або рентний дохід (у гривнях);

Контрольні питання:

 

Збірник

текстів лекцій

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

спеціальність 5.03050802 Оціночна діяльність

 

Хмельницький 2011


Оцінна діяльність.Збірник текстів лекцій освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальність 5.03050802 Оціночна діяльність , для студентів денної форми навчання

 

Укладач:викладач вищої категорії Г.А.Цісар

 

Рецензент:Н.П. Терехова - викладач вищої категорії, магістр фінансів

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

економіки та фінансів

Протокол № 1 від 30 серпня 2011 року

Голова циклової комісії

___________С.І. Гребінська


ЗМІСТ

 

 

Вступ
Тематичний план
Лекція № 1. Тема 1.1. Сутність , призначення оцінки вартості майна та напрями оціночної діяльності
Лекція 2. Тема: 2.1. Державне та громадське регулювання оціночної діяльності
Лекція 3. Тема 3.1.Міжнародні та національні стандарти оцінки майна
Лекція 4. Тема 4.1. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, їх права та обов’язки
Лекція 5. Тема 5.1..Незалежна оцінка майна
Лекція 6 Тема 6.1. Поняття та види вартості
Лекція 7 Тема 7.1. Принципи оцінки
Лекція 8. Тема 8.1.Методичні підходи до оцінки майна та їх основні засади
Лекція 9. Тема 9.1. Визначення та класифікація нерухомості.
Лекція 10. Тема 9.2 .Характеристика основних параметрів обєктів нерухомості при проведенні
Лекція 11. Тема 9.3. Класифікація об’єктів нерухомості
Лекція12. Тема 8.1. Витрати виробництва
Лекція 13. Тема 9.1. Формування і використання прибутку
Лекція 14. Тема 9.2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства Лекція 15. Тема 9.3. Класифікація об’єктів нерухомості
Лекція 16 Тема 9.4. Ринок нерухомості та його особливості
Список використаних джерел

 


ВСТУП

 

Даний збірник лекцій складений відповідно до програми курсу «Оцінна діяльність» і призначений для студентів спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність.

До збірника увішли лекції відповідно до тематичного плану дисципліни. Оцінна діяльність – дисципліна циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми – складової галузевого стандарту підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050802 « Оціночна діяльність» .

 

Зміст дисципліни Оцінна діяльність сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі оціночної діяльності.

У ринковій економіці усі фактори та результати діяльності повинні мати вартісну оцінку. Необхідність оцінки безпосередньо обєктів нерухомості повязана із проведенням операцій інвестування, кредитування, страхування, визначення податкової бази. Оцінка обєктів підприємницької діяльності необхідна для обгрунтування напрямків стратегічного розвитку субєктів господарювання, визначення фінансово-економічного ефекту та ринкової ціни підприємства.

Отже, дисципліна “ Оцінна діяльність” має зв`язки з тикими дисциплінами як: Вступ до фаху, політична економія, економіка підприємства, інформатика та компютерна техніка, бухгалтерський облік та ін

Робота з вивчення дисципліни складається із вивчення питань під час лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, роботи на практичних та семінарських заняттях та самостійного опрацювання матеріалу згідно з програмою курсу, індивідуальних консультацій з викладачем, ознайомлення з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.

У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує практичну роботу.

Зв'язок лекції і практичної роботи студента розглядається у таких напрямах:

- лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг практичної роботи студента;

- методичні прийоми викладання лекцій активізують практичну роботу студента;

- практична робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Готуючись до лекції, студент повинен опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендованих підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми.

 

 

 


Тематичний план з дисципліни Оцінна діяльність


Читайте також:

 1. Адвокатська діяльність
 2. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 3. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 4. Антимонопольна діяльність держави
 5. Антимонопольна діяльність держави.
 6. Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
 7. Банківська діяльність
 8. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
 9. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг.
 10. Болота та їх геологічна діяльність
 11. Валютні біржі та їх діяльність
 12. Взаємодія органів слідства з підрозділами, уповноваженими здійснювати оперативно-розшукову діяльність, при розслідуванні злочинів
Переглядів: 115

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.