Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Нормування антропогенних навантажень

Ландшафтно-екологічне нормування антропогенних навантажень має на меті визначення таких параметрів антропогенних впливів, за яких забезпечується стійкість геосистем та ефективне виконання заданих функцій. Ця дуже важлива для практики проблема почала розроблятися ландшафтною екологією лише останнім часом, і надійних та об’єктивних методів нормування поки що не вироблено.

У загальному вигляді завдання нормування впливу g–го виду, що описується m параметрами, полягає у визначенні для кожного j–го параметра множини його значень Qj, при яких протягом заданого інтервалу часу [t0, t1] геосистема з заданою ймовірністю не вийде з області оптимальних станів Zopt ні за жодною з k змінних хі, які описують її. Формально це завдання формулюється як

 

 

де α – мале число, що визначає “жорсткість” збереження геосистеми в області оптимальних станів 0 ≤ α <1; V – квантор загальності.

Значення параметрів впливу {g* }, при яких геосистема досягає значень, що обмежують область її оптимальних станів, є гранично допустимими для антропогенного впливу g – го виду та обмежує область допустимих впливів. Пошук таких впливів і є головною метою ландшафтно-екологічного нормування. Для цього необхідно: для кожного виду антропогенного впливу встановити властивості та процеси геосистеми, які можуть при цих впливах змінюватись у небажаному напрямі; знайти залежність величини цих змін від величини антропогенного впливу; за встановленими гранично допустимими значеннями змінних геосистеми, що обмежують області її оптимальних станів, знайти величини гранично допустимого антропогенного впливу для всіх його параметрів.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна

 

Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.

Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. – К.: Т-во „Знання”, 2003. – 479 с.

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 1991.366 с

Одум Ю.Экология: В 2-х т.М., 1986. Т.1. 326 с.; Т.2. 376 с.

Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М., 1988. 192 с.

Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск, 1978. 319 с.

Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М., 1980. 327 с.

 

Додаткова

 

Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. М., 1986. 182 с.

Василевич В.И. Очерки теоретической фитоценологии. Л., 1983. 247 с.

Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем. М., 1987. 322 с.

Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. К., 1993. 244 с.

Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. Новосибирск, 1979. 233 с.

Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии. М., 1985. 136 с.

Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Л., 1982. 543 с.

 

 

АДІ ДонНТУ, кафедра екології та безпеки життєдіяльності, лектор доц..Сірик О.Г.

 


Читайте також:

 1. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
 2. АДАПТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
 3. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 4. Безпека— це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо.
 5. Будівельна продукція. Кадри, нормування і продуктивність праці
 6. Види навантажень
 7. Види навантажень і основних деформацій
 8. Види навантажень і основних деформацій
 9. Визначення зони розсіяння центра електричних навантажень.
 10. Визначення навантажень на елементи систем регулювання вітроустановок
 11. Визначення теплових навантажень для житлових районів населених пунктів.
 12. Виробнича операція як об'єкт нормування праці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.