Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Як правильно гасити пожежу, яка виникла від замикання електричного струму?

А) Швидко знеструмити електромережу, відключивши електровимикач (пакетник, запобіжник, рубильник тощо) і використовувати всі наявні пожежні засоби в тому числі воду (але при умови відсутності паливно-мастильних матеріалів в зоні вогнища);

Б) Одразу заливати вогнище водою;

В) Одразу скористатися пожежним рукавом для швидкого гасіння пожежі;

Г) Для гасіння використовувати тільки вогнегасники;

Правильна відповідь - __

 

Яка мінімальна відстань допускається між виробничими будівлями і спорудами та місцями тимчасового зберігання палива і мастильних матеріалів?

А) Не менше 30 м;

Б) Не менше 50 м;

В) Не менше 100 м;

Г) Не менше 65 м.

Правильна відповідь - __


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник – Львів: УАД, 2006. – 336 с.

2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.

3. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. - К.: Основа, 2006 - 448 с.

4. Основи охорони праці: / В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В.Березуцького. - Х.: Факт, 2005. - 480 с.

5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М.Яремко, С.В.Тимошук, О.І.Третяк, Р.М.Ковтун; за ред. проф. З.М.Яремка. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 374 с.

6. Русаловський А.В.Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. - 4-те вид., допов. і перероб. - К.: Університет "Україна", 2009. - 295 с.

7. Ткачук К.Н. та ін.. Основи охорони праці. Підручник. – К.: «Основа», 2006. – 448 с.

Додаткова:

8. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / Заг. ред. к. т. н., доц. І.П.Пістуна. - Львів: "Тріада плюс", 2010. - 648 с.

9. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к. т. н., доц. І.П.Пістуна. - Львів: "Тріада плюс", 2011 - 436 с.

10. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. - Харків, ХНАМГ, 2007. - 227 с.Интернет реклама УБС

11. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравела, 2004. - 408 с.

12. Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" / В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Л.А.Васьковець та ін.; За ред. В.В.Березуцького. - Х.: Факт, 2005. - 348 с.

13. Петриченко Т.В. Надання першої долікарської медичної допомоги. – К.: Учбовий центр «Новатор», 2008. – 32 с.

14. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04). - К.: «Основа», 2005. – 104 с.

Інтернет-ресурси:

15. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

16. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

17. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Державної служби надзвичайних ситуацій України.

18. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

19. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

Законодавча база:

20. Конституція України.

21. Закон України «Про охорону праці».

22. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

23. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

24. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

25. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

26. Закон України «Про пожежну безпеку».


Читайте також:

 1. I. Правильно визначена мета.
 2. Автозамикання
 3. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 4. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 5. Близькому до короткого замикання.
 6. В електронагрівачах використано одну з головних власти­востей електричного струму - здатність нагрівати провідники.
 7. Важливо також правильно обрати: цінні папери яких підприємств, якого виду і в якій кількості слід купувати для поповнення своїх активів. Зупинимося на цьому більш детально.
 8. Вибір правильного розміру коміра
 9. Види електричних травм та дії електричного струму на людину.
 10. Визначення густини твердих тіл правильної геометричної форми
 11. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за дослідами неробочого ходу та короткого замикання.
 12. Визначення маси обмоток , розрахунок основних і додаткових утрат короткого замикання .
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Який вид захворювання може бути пов’язаний із тривалим диханням запиленим повітрям без респіратора? | ПИТАННЯ НА ІСПИТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.