Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Матриця Бостонської консультаційної групи

Матриця портфельного аналізу БКГ, одна із найвідоміших та найпростіших, розроблена в 60-х роках ΧΧ ст. Бостонською консультаційною групою. Застосовується наступна класифікація (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. - Класифікація елементів матриці БКГ

Елемент матриці Характеристика
Знак питання (“важкі діти”) Високий темп росту, низька частка ринку. Для збільшення частки потрібні великі вкладення, що можуть перетворити продукт у зірку;
Зірка Високий темп росту, висока частка ринку. Продукт може давати досить грошей, щоб підтримувати своє існування, хоча можуть спостерігатися фінансові труднощі;
Дійна корова Низький темп росту, висока частка ринку. Продукт дає більші надходження грошей, що можуть йти на пророблення знаків питання і вирощування зірок;
Собака Низький темп росту, низька частка ринку. Продукт вимагає великої уваги і зусильз боку керівництва. У той же час він не приносить грошей і прибетку або ж дає дуже низьку фінансову віддачу.

 

В ній розглядаються лише два чинники, дві змінні: відносна частка ринку і темп зростання ринку (рис. 10.2).

Рисунок 10.2 - Матриця БКГ „зростання – частка ринку”

 

1. Відносна частка ринку – це відношення між часткою ринку, яку займає кожен продукт підприємства (СОБ) і загальним обсягом ринку, на якому він представлений.

Відкладається ця змінна на горизонтальній осі і свідчить про рівень конкурентоспроможності або рентабельності. Названа частка ринку вимірюється обсягом аналогічної продукції, реалізованої лідером. Тобто,

якщо підприємство продає даного товару менше лідера, то його бізнес попадає в праву половину матриці (<1), якщо більше – то в ліву (>1). Горизонтальна вісь („частка ринку») варіюється від 0.1 до 10, розподіли наносяться за логарифмічною шкалою.

2. Темп зростання ринку – це його динаміка, річний темп зростання продукції даної галузі, можливість дальшого розширення ринку. Відкладається названа змінна на вертикальній осі, де вона варіює від 0 до до 20 % і більше; 10 % розділяє на осі швидкий і повільний ріст.Интернет реклама УБС

Якщо частка ринку (положення на горизонтальній осі) засвідчує про отримання грошей підприємством, то темп зростання ринку (вертикальна вісь) вимагає від підприємства певного рівня грошових витрат на його освоєння.

В основі матриці БКГ лежать дві гіпотези (рис. 10.1):

1.Висока доля ринку означає наявність конкурентної переваги, зв’язаної з низькими витратами виробництва, тобто високою його рентабельністю.

2.Присутність на зростаючому ринку вимагає певних інвестицій для обновлення і розширення виробництва.

Переваги матриці БКГ:

􀂾 Простота, доступність, наочність;

􀂾 Можливість збалансувати портфель бізнесів в плані фінансування, поєднати види діяльності;

􀂾 Можливість використання як у рамках підприємства в цілому так і по його підрозділах з виходом на окремі СЗГ;

􀂾 Використання об’єктивних критеріїв привабливості та конкурентоспроможності СОБ, зменшення рівня суб’єктивізму.

Недоліки матриці БКГ:

• Увага акцентується лише на фінансових потоках, розподілі інвестицій між СОБ відповідно до їх позиції на матриці. Рівень же віддачі інвестицій зрозуміти із матриці неможливо;

• Надто приблизно оцінюються можливості СОБ. Приміром, за матрицею „собаки» повинні піти з ринку, тоді як значну їх кількість ще можна довший час „доїти».

Аналогічно, „знаки питання» повинні збільшувати частку ринку, хоча окремі з них перетворюються в „собак» і вибувають;

• Можуть бути труднощі, пов’язані з оцінкою і визначенням масштабів ринку, ринкової частки підприємства і темпів зростання ринку;

• Надмірна спрощеність, а тому більшість чинників, які слід враховувати при виборі стратегії, залишаються за межами аналізу.

Зважаючи на недоліки матриці БКГ, вона в даний час постійно вдосконалюється. Крім того, розробляються нові матриці. Так, по-суті, матриці Мак-Кінсі та АДЛ являють собою удосконалений варіант матриці БКГ, хоча при цьому вони є вже багатофакторними матрицями на відміну від двофакторної БКГ.

В таблиці 10.2 узагальнено характеристику товарів і маркетингових стратегій згідно з матрицею БКГ .

Таблиця 10.2 - Характеристика товарів і маркетингових стратегій згідно з матрицею БКГ

Товар Характеристика Маркетингова стратегія
1.Знак питання (важке дитя) Проблематичний товар, невелика частка ринку, висока конкуренція Стратегія підсилювання , ідентифікація маркетингових зусиль на просування , пошук нових показників поліпшення характеристик , зниження цін або вихід з ринку
2. Зірка Товар лідер на ринку , прибуток від якого швидко зростає Стратегія втримування активізації реклами, зниження цін, широке розповсюдження , модифікування
3. Дійна корова Товар у стадії зрілості не потребує інвестицій, приносить великий прибуток Стратегія підтримування, реклама нагадування , цінові знижки , підтримування каналів розподілу , стимулювання збуту
4. Собака Нежиттєздатний товар який не приносить прибутку Стратегія скорочення , мінімізація витрат  

 

Таким чином, на основі матриці БКГ можна сформувати наступні альтернативні стратегії:

Стратегія 1. «Збільшення частки ринку»– перетворення „знаків питання» на „зірок». А для „зірок» – утримання, дальше збільшення і оптимізація долі ринку. Дана стратегія, особливо бізнес, що займає позицію „знак питання» потребує значних інвестицій.

Стратегія 2. „Збереження частки ринку»– це стратегія для СОБ, які перебувають в позиції „дійні корови», причому сильні „дійні корови», що знаходяться на ринках, які ще розвиваються хоч і не швидкими темпами. Зберігаючи значну частку ринку, великі кошти від „доїння» направляються в СОБ з товаром, що виходить на ринок і розвивається („знаки запитання»), а також на інновації.

Стратегія 3. „Збирання врожаю» – отримання короткострокового прибутку в максимально можливих розмірах навіть за рахунок скорочення частки ринку. Таку стратегію застосовують в першу чергу для слабких „корів», що не мають майбутнього і для таких же „знаків питання» та „собак».

Стратегія 4. „Ліквідація бізнесу» – застосовується для СОБ, що перебувають в позиції „собак» і „знаків питання», не приносять до-ходу і немає надії, що колись будуть його приносити. Ліквідаційні засоби направляються в СОБ, які розвиваються („знаки питання», „зірки»).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.