Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Шляхи надходження основних засобів та їх первісна вартість

Шляхи надходження основних засобів Визначення первісної вартості основних засобів
Придбання Загальна сума витрат, які включають: - суми, сплачені постачальникам, підрядникам (без непрямих податків); - реєстраційні збори, державне мито та ін. платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; - суми ввізного мита; - суми непрямих податків (які не відшкодовуються підприємству); - витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; - витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; - інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання
Безоплатне отримання Справедлива вартість основних засобів на дату отримання
Внесення до статутного капіталу Погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість основних засобів
Самостійне виготов-лення (створення) Собівартість виготовлення (створення) основних засобів, визначена за ПСБО 9 «Запаси» та ПСБО 16 «Витрати»
Обмін на подібний об’єкт Залишкова вартість переданого основного засобу. Якщо вона вища за справедливу вартість отриманого об’єкта, то первісною вартістю нового основного засобу визнають справедливу вартість переданого об’єкта і одночасно різницю включають у витрати звітного періоду
Обмін на неподібний об’єкт Справедлива вартість переданого об’єкта основних засобів, збільшена (зменшена) на суму доплати, що була зроблена (отримана) під час обміну

 

При цьому первісна вартість основних засобів збільшується на суму ви­трат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта. Первинна вартість основних засобів зменшу­ється у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.

Не включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів витрати на сплату відсотків за користування кредитом (якщо основні засоби повністю або частково були придбані (створені) за рахунок позикового капіталу). Такі витрати на сплату відсотків відносяться на фінансові витрати того періоду, протягом якого вони сплачувались.Интернет реклама УБС

Для документального оформлення операцій, пов’язаних з обліком і рухом основних засобів на підприємстві, діючими нормативними актами затверджені форми первинних документів, перелік й значення яких наведено в таблиці 10.2.

Таблиця 10.2

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.