Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Японський національний стереотип.

Національний стереотип, характерний для країн Близького і Середнього Сходу.

Французький національний стереотип.

Франція взагалі асоціюється з мистецтвом, естетикою, витонченістю. І в цих уявленнях чітко відчувається духовна основа національного стереотипу: почуття прекрасного і прагнення до гармонії і удосконалення, безумовний інтелектуалізм і любов до мистецтва у всіх його проявах. Під цим кутом зору і потрібно розглядати структуру національного стереотипу:

1.Інтелектуалізм, любов до мистецтва, гармонії і красоти - цікаво проявились у сфері ділового життя.

2.Побоювання і нерішучість у сфері реалізації і практичного виконання всього задуманого на папері.

3. Нелюбов до компромісів і більша, ніж в інших націй, схильність до конфліктів і спорів при вирішенні різних проблем.

4. Щодо особистих рис, їх манері і стилю спілкування, поведінці в сім’ї і в особистому житті взагалі, то тут діє ефект компенсації. А саме, ніхто так не розкутий, вільний від умовностей, природний і відрізняється гумором і винахідливістю в неофіційній обстановці, на противагу строгим схемам, законам і регламентам у діловому і офіційному житті.

1. Базова риса стереотипу - прагнення до створення обстановки неквапливості, дружелюбності і довіри у всіх справах, які веде бізнесмен з цього регіону. Прагнення уникати будь-якої конфронтації і критики у ділових стосунках.

2. Дуже розвинута гордість і боязнь “втратити лице”. Якщо добавити емоційність і легке збудження від навіть незначного зауваження або події, то зрозуміло, скільки такту, терпіння, а саме головне - обачності, потрібно проявляти м/н менеджеру у своїх словах і тим більше вчинках.

3. Під час переговорів потрібно пам’ятати:

а) потрібно по можливості строго притримуватись прийнятого раніше порядку переговорів, загальної канви бесіди;

б) якщо виникає необхідність обговорити незаплановану тему, то потрібно дати час і можливість партнеру ознайомитись з нею, маючи на увазі, що ця адаптація відбувається у східного партнера повільніше;Интернет реклама УБС

в) слідкувати за звучанням своєї мови, не допускати різких або грубо озвучених слів, прагнути до максимальної теплоти і дружелюбності у звуках, позах, жестах, виразі обличчя.

1.Базові риси стереотипу - це надзвичайно продуктивне поєднання справді безмірної працьовитості (працелюбності) і терпіння японців з таким же безмежним внутрішнім прагненням до красоти і досконалості.

2. Японці - безумовні традиціоналісти, але, оригінальні традиціоналісти.

3.Дисциплінованість і відданість почуттю відповідальності перед колективом (групою), визнання безумовного авторитету колективу, готовність приносити в жертву йому свої особисті потреби і інтереси.

4.Життєві риси нації - ввічливість і делікатність, акуратність і порядність (що високо цінується у партнерах), східна відданість володінню собою і абсолютному контролю над особистою поведінкою і емоціями.

6. Технологічне середовище м/н бізнесу.

Технологічне середовище являє собою сукупність технологічних процесів, що використовуються у приймаючих країнах конкурентами та партнерами по бізнесу для виробництва і товарів чи надання послуг.

В ході дослідження технологічного середовища аналізуються: рівень технології в країні-господаря; взаємозв’язок між технологією і операціями м/н компаній; витрати на сировину, енергію, транспорт і ін.

Вплив змін технологічного середовища на міжнародний менеджмент у наступні десять років полягає в такому:

1. Швидкий розвиток біотехнологій дозволяє будувати такі точні органічні системи, які означають революцію в агротехніці, медицині, промисловості.

2. Поява молекулярних технологій дає змогу повністю змінювати фізичні процеси.

3. Супутники відіграватимуть дедалі більшу роль у навчанні. Так, іридієва система Мотороли з 77 маленькими супутниками на низьких орбітах стане доступною для Сибіру, китайських пустель та африканських територій, а люди, що мешкають у цих районах, будуть включені в сучасні інформаційні технології.

4. Автоматичні телефони з перекладом забезпечать комунікації всім людям, які мають доступ до телефону, спілкуватись рідною мовою один з одним по всьому світу.

5. Штучний інтелект, який поєднується із сучасними навчальними технологіями, дозволить мислити і машинам, що було притаманно лише людям.

6. Силіконові чіпи, що містять до 100 мільйонів транзисторів, дозволяють створити такі комп'ютерні потужності, які зараз притаманні лише суперкомп'ютерам, що перебувають у розпорядженні користувачів найвищого рівня.

7. Суперкомп'ютери потужністю один трильйон операцій за секунду дозволять користуватись перевагами таких сучасних інструментів, як симуляція людського тіла для випробування голосовими командами в управлінні комп'ютерами.

Важливо зазначити, що в умовах глобалізації ключового значення в змінах міжнародного технологічного середовища набувають два напрями:

• електронні розрахунки (Е-саsh), що є основою швидкого поширення електронної комерції через систему Інтернет, і створення для міжнародних корпорацій як нових можливостей, так і серйозних проблем;

• телекомунікації, бурхливий розвиток яких по всьому світу означає залучення до міжнародних операцій дедалі більшої кількості регіонів.

7. Особливості міжнародного середовища в Україні (самостійне вивчення студентами).

Як самостійна держава Україна є сегментом міжнародного середовища вже 11 років. Звичайно, цього періоду недостатньо для формування сталого міжнародного середовища. За цей період думка про Україну як про сферу міжнародних операцій змінювалась у широкому діапазоні. На початку 90-х років після отримання незалежності уявлення про рівень розвитку України та можливості входження її до міжнародного співтовариства були перебільшені. Згодом до середини 90-х років оцінка України змінилась на від'ємну. Друга половина 90-х років і початок XXI століття характеризується більш зваженою оцінкою міжнародного середовища в Україні, яке поступово поліпшується, хоча і залишається в цілому менш сприятливим, ніж у країнах Центральної Європи.

Сильні сторони політико-правового середовища в Україні:

• стабільність політичної системи;

• демократизація політичної системи в напрямі парламентсько-президентської республіки;

• європейський вибір України;

• наявність основних законів для міжнародного бізнесу в Україні.

Слабкі сторони політико-правового середовища в Україні:

• слабкі стимули для започаткування міжнародного бізнесу;

• великий вплив бюрократичних структур на діяльність між­народних корпорацій;

• наявність значного хабарництва;

• значні політичні ризики;

• недосконала система оподаткування, відсутність Податкового кодексу.

Сильні сторони українського економічного середовища:

• зручне географічне розташування на перехресті транспортних сполучень між Сходом і Заходом, Північчю та Півднем;

• стабільність національної валюти;

• кваліфікована робоча сила;

• розвинута інфраструктура.

Слабкі сторони українського економічного середовища:

• повільна та суперечлива приватизація;

• нерозвинутість фінансових інститутів і фондового ринку;

• відсутність ринку землі;

• висока зношеність виробничих фондів;

• низькі доходи населення;

• застаріла структура економіки, перевантажена галузями важкої промисловості;

• висока енергоємність економіки;

• несприятливий інвестиційний клімат;

• значна частка «тіньової» економіки — близько 40 %.

Особливу увагу доцільно звернути на те, що ключовою особливістю соціально-культурного середовища України є проміжне становище української культури між європейською та азіатською культурами.

Технологічне середовище України е суперечливим. Поряд із наявністю незаперечних досягнень у деяких галузях науки (електрозварювання, матеріалознавство та ін.) і промисловості (авіабудування, військова техніка тощо) визначальним є відставання переважної частки галузей України від розвинутих країн у сфері науково-технічного прогресу. Це призводить до низької конкурентоспроможності переважної більшості вітчизняної продукції на зарубіжних ринках.


Читайте також:

 1. Англійський національний стереотип.
 2. Валовий національний дохід і чистий національний дохід
 3. Внутрішній ринок – національний ринок – міжнародний ринок – світовий ринок
 4. Етнонаціональний розвиток сучасної України: стан, проблеми, перспективи.
 5. Етнонаціональний склад населення України. Міжнаціональні відносини. Проблема громадянськиї і політичних прав національних меншин.
 6. Етнонаціональний склад населення України. Міжнаціональні відносини. Проблема громадянськиї і політичних прав національних меншин.
 7. Класифікація документів. Національний стандарт України
 8. Класифікація документів. Національний стандарт України
 9. Комуністичний і національний антифашистські визвольні рухи в українських землях
 10. Ментальність та національний характер українців
 11. Найважливішим показником економічного розвитку країни є національний доход.
 12. Нанкінський національний уряд.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Англійський національний стереотип. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.