Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1.

Написати роздуми на тему: «Ваш ідеал сучасного журналіста. Який він? Хто він?» (обсяг не менше 4 сторінок комп’ютерного стандартного набору).

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: монографія / М. К. Василенко. – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236 с.

2. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність: монографія / О. К. Глушко. – К.: Арістей, 2010. – 192 с.

3. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.

4. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с.

5. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 352 с.

6. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

7. Іванов В. Ф. Новаторство чи еклектика?, або Про відповідальність за слово / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко // Наукові записки Інституту журналістики: наук. зб. – К., 2007. – Т. 27. – С. 148–151.

8. Іванов В. Ф. Стандарти новинної журналістики: навч. посіб. / В. Ф. Іванов. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 72 с.

9. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / Віталій Карпенко. – К.: Нора-прінт, 2002. – 348 с.

10. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: навч. посіб. /

О. Д. Кузнецова. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 120 с.

11. Кузнецова О. Д. Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі: навч. посіб. / О. Д. Кузнецова. – Львів: Видавничий центр університету імені Івана Франка, 2003. – 250 с.Интернет реклама УБС

12. Лукина М. Технология интервью: учеб. пособие для вузов / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 192 с.

13. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2003. – 284 с.

14. Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

15. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.

16. Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: навч. посіб. / Т. О. Приступенко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 334 с.

17. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

18. Ярмиш Ю. Ф. Жанри сатиричної публіцистики: навч. посіб. / Ю. Ф. Ярмиш; за ред. В. В. Різуна. – К.: Інститут журналістики, 2003. – 156 с.

Додаткова:

19. Буше, Жан-Домінік. Репортаж у друкованій пресі: посібник / Жан-Домінік Буше / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2001. – 103 с.

20. Вайшенберг З. Новинна журналістика / Зігфрид Вайшенберг. – К.: Академія Української Преси, 2004. – 263 с.

21. Вуароль М. Гід газетяра / Мішель Вуароль. – 5-те вид., допов. та перегл. – К.: Ін-т масової інформації, 2002. – 80 с.

22. Галлер, Міхаель. Репортаж: навч. посіб. / Міхаель Галлер / пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник; за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2011. – 348 с.

23. Гід журналіста: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва – К.: 1998. – 96 с.

24. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: навч. посіб.; уклад. Т. Петрів, А. Сафаров, В. Сюмар, О. Чекмишев. – К.: Нічлава, 2006. – 100 с.

25. Ла Рош, Вальтер фон. Вступ до практичної журналістики: навч. посіб. / Вальтер фон Ла Рош; за заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія української преси, 2005. – 229 с.

26. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві: навч. посіб. / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. – К.: Преса України, 2008. – 144 с.

27. Техніка інтерв’ю: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2000. – 119 с.

28. Техніка репортажу: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва та ін. – К.: 2000. – 60 с.

29. Халер, Міхаель. Пошук і збір інформації: навч. посіб. / Міхаель Халер; за заг. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 8. V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 9. V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 10. V. Завдання.
 11. VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 12. VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 13. Сатирично-гумористичні жанри. Гумореска. Байка. Епіграма. Анекдот. – 4 год. | ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.