Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Пам'ять

В комп'ютера є два види пам'яті — внутрішня та

зовнішня.

1. Внутрішня пам'ять

Внутрішню (основну) пам'ятъ комп'ютера призначено для зберігання даних та програм, з якими безпосередньо працює процесор.

Потреба збереження різних видів інформації та надійного фунціонування комп'ютера зумовила використання таких видів внутпрішньoї пам'яті оперативної пам'яті, кеш-пам'яті та спеціальної пам'яті

1) Оперативна пам'ять

Оперативна пам'ять (оперативний запам'ятовувальний пристрій — ОЗП) — це швидкий запам'ятовувальний пристрій не дуже великого обсягу, призначений зберігати програми та дані, що їx обробляє процесор на цей момент часу.

2) Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять (або надоперативна пам'ять) — дуже швидкий запам'ятовувальний пристрій невеликого об'сягу, який використовують для обміну даними між мікропроцесором та оперативною, пам'яттю, щоб компенсувати різницю швидкостей обробляння інформації процесором та менш швидкодійною оперативною пам'яттю.

3) Спеціальна пам'ять

До пристроїв спеціальної пам'яті належать постійна пам'ять,

перепрограмовна постійна пам'ять (Flash Memory), пам'ять CMOS

RAM (вона живиться від батарейки), відеопам'ять i деякі інші види

пам'яті.

Постійна пам'ять (постійний запам'ятовувальний пристрій —

ПЗП) — енергонезалежна пам'ять, що її використовують для зберігання даних, які ніколи не потрібно змінювати. Комп'ютер зчитує та виконує програми з постійної пам'яті, але не може їїx змінити, видалити та додати нові Інакше кажучи, це вид пам'ята, призначений лише для зчитування.

Уміст постійної пам'яті спеціальним чином записують у пристрій для постійного зберігання в процeci його виготовлення. Перш за все так записують програму керування роботою самого процесора, програми керування монітором, клавіатурою, принтером та іншими пристроями введения та виведення інформації й тестування цих пристроїв, зовнішьою пам'яттю, програми запуску i зупинки комп'ютера.

 

Перепрограмовна постійна пам'ять (Flash Memory) — це енергонезалежна пам'ять, яка дае змогу багаторазово перезаписувати свій уміст.

Найважливша мікросхема перепрограмовної постійної пам'яті — це модуль BIOS (Basic Input/Output System — базова система введення-виведення) — сукупність програм, призначених автоматично тестувати вci пристрої після ввімкнення живлення комп'ютера та завантажувати в ОЗП операційну систему. Отже, з одного боку, BIOS e одним з найважливипих апаратних пристроив комп'ютера, а з іншого —це частина його програмного забезпечення. Різновидом постійного запам'ятовувального пристрою є пам'ять

CMOS RAM — це пам'ять з невеликою швидкодією та мінімальним енергоспоживанням від батарейки, яку використовують для зберігання інформації про конфігурацію та склад обладнання комп'ютера, а також про режими його роботи.

Умкт ще1 пам'ята змшюють спеціальною програмою Setup, розміщеною в модулі BIOS.

Для зберігання графічної інформації використовують відeoпам'ять (VRAM) — це вид оперативного запам'ятовувального пристрою, у якому зберігають закодовані зображення.

Різновидом постшного запам'ятовувального пристрою е пам'ять CMOS RAM — це пам'ять з невеликою швидкодіею та мінімальним енергоспоживанням від батарейки, яку використовують для зберігання шформації про конфігурацію та склад обладнання

комп'ютера, а також про режими його роботи.

Умкт ще1 пам'ята змшюють спещальною програмою Setup, зміщеною в модуі1 BIOS.

Для зберігання графічної інформації використовують вiдeoпам'ять (VRAM) — це вид оперативного запам'ятовувальногоьпристрою, у якому зберігають закодовані зображення. I

Різновидом постшного запам'ятовувального пристрою е пам'ять CMOS RAM — це пам'ять з невеликою швидкодією та мінімальним енергоспоживанням від батарейки, яку використовують для зберігання інформацц про конфігуращю та склад обладнання

комп'ютера, а також про режими його роботи. Умкт ще1 пам'ята змшюють спещальною програмою Setup, зм1щеною в модул1 BIOS.

Для зберігання графічної інформації використовують eideoпам'ять (VRAM) — це вид оперативного запам'ятовувального пристрою, у якому зберігають закодоваш зображення. I

Різновидом постшного запам'ятовувального пристрою е пам'ять CMOS RAM — це пам'ять з невеликою швидкод1ею та м1шмальним енергоспоживанням в1д батарейки, яку використовують для збер1гання шформацц про конф1гуращю та склад обладнання

комп'ютера, а також про режими його роботи.

Умкт ще1 пам'ята змшюють спещальною програмою Setup,

зм1щеною в модул1 BIOS.

Для зберігання графічної інформацп використовують eideoпам'ять (VRAM) — це вид оперативного запам'ятовувального пристрою, у якому збер1гають закодоваш зображення.

 

2. Зовнішня пам'ять

Зовнішню пам'ять (зовнішній запам'ятовувальний пристрій — ЗЗП) призначено для довгострокового зберігання програм та даних,

I вона не залежить від того, чи ввімкнений комп'ютер. До складу зовнішньої пам'яті комп'ютера входять накопичувачi інформації на жорстких (вінчестер) i гнучких магнітних дисках, на оптичні компакт-дисках (CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD) на магнітооптичних дисках, на магнітній стрічці (стримеpi) та флеш-память.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні функції та характеристики апаратних складових. | L2.T4. Транспортування рідких, твердих та газоподібних речовин.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.