Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Опорні конспекти з основи екології

Опорні конспекти розроблені викладачем дисципліни „Основи екології” Хроленко І.А

Конспект включає в себе такі розділи:

 • Основи теоретичної екології
 • Основи прикладної екології.

 1. Предмет і завдання екології

 2. Структура сучасної екології

 3. Методи екологічних досліджень

 4. Поняття про середовище

 5. Екологічні фактори та їх класифікація

 6. Характеристика біотичних факторів

 7. Закон оптимуму. Закон відносної незалежності адаптацій

 8. Екологічна валентність

 9. Сукупна дія екологічних факторів. Лімітуючі фактори

 10. Закон толерантності Шелфорда

 11. Поняття про популяцію та її ознаки

 12. Ареал виду

 13. Поняття про структуру популяції

 14. Динаміка популяції. Гомеостаз популяції

 15. Поняття про екосистеми

 16. Властивості екосистем

 17. Структура екосистем

 18. Харчові ланцюги та екологічні піраміди

 19. Поняття про екологічну нішу

 20. Сукцесії як зміни угруповань в біоценозах

 21. Біосфера та її межі

 22. Структура біосфери

 23. Властивості та функції живої речовини біосфери

 24. Кругообіги речовини

 25. Концепція ноосфери

 26. Поняття про забруднення. Класифікація забруднень

 27. Класифікація забруднювачів

 28. Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем

 29. Джерела забруднення атмосфери

 30. Наслідки забруднення атмосфери

 31. Нормування забруднювачів у повітрі

 32. Самоочищення атмосфери

 33. Методи захисту повітряного середовища

 34. Види забруднення та забруднювачі водойм

 35. Джерела забруднення гідросфери

 36. Евтрофікація водойм

 37. Антропогенний вплив на води Світового океану

 38. Контроль якості води. Нормування забруднювачів у воді

 39. Самоочищення водойм

 40. Стічні води, їх класифікація та способи очищення

 41. Екологічне значення ґрунтів

 42. Основні види впливу людини на земельні ресурси

 43. Основні забруднювачі ґрунтів

 44. Стан ґрунтів на території України

 45. Рекультивація земель

 46. Меліораційні заходи

 47. Відходи та їх класифікація

 48. Звільнення від відходів

 49. ZeroWaste – нова концепція поводження з відходами

 50. Державна система екологічного управління

 51. Екологічна експертиза, її завдання та принципи

 52. Поняття про екологічний моніторинг та його види

 53. Екологічне нормування

 54. Екологічна паспортизація

 55. Екологічний аудит

 56. Екологічне ліцензування

 57. Екологічна мережа та її складові елементи

 58. Природно-заповідний фонд

 59. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

 60. Червона книга

 61. Зелена книга України

 62. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.