Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні види впливу людини на земельні ресурси

Ерозія грунтів - це процес руйнування грунтового покриву і знесення його часточок потоками води (водна ерозія) або вітром (вітова ерозія), яка посилюється внаслідок господарської діяльності людини.

Площа еродованих земель земель внаслідок неправильного ведення землеробства і будівельних робіт у світі досягла 700 млрд. га. основними причинами ерозії є руйнування гумусовго шару внаслідок розорювання цілинних земел; вирубування лісів; перевипасання і витоптування травянистого покриву; карєрного способу видобутку корисних копалин; будівництва споруд, транспортних магістралей, комунікацій.

Заболочування грунтів - це процес, повязаний зі зміною водного режиму грунтів внаслідок застосування поверхневих вод або підняття грунтових.

Виникає внаслідок нераціонального поливу угідь; інфільтрації вод з великих водосховищ у прилеглі землі; затоплення великих територій при будівництві ГЕС; заповнення водою відпрацьованих карєрів і перетворення їх на каскад озер чи боліт.

Засолення грунтів - це процес накопичення у верхніх горизонтах грунту надлишку шкідливих для рослин солей.

У процесі господарської діяльності людина може підсилити природне засолення грунтів (вторинне засолення). Таке явище розвивається при надмірному поливі зрошувальних земель у засушливих районах. У світі вторинного засолення зазанає близько 30% зрошувальних земель. Внаслідок цього зникає багато видів рослин, а  зявляються галофіти (солелюбні); посилюються міграційні процеси.

Опустелювання - це процес погіршення властивостей грунту з подальшою неможливістю їхнього відновлення без участі людини, а в екстремальних умовах це може призвести до перетворення території на пустелю.

Всього у світі піддається опустелюванню більше 1 млрд га майже на всіх континентах. Причини: тривалі засухи, засолення грунтів, переважання легких грунтів, зниження рівня грунтових вод, ерозія, зведення лісів, перевипас тварин, інтенсивне розорювання грунтів, нераціональне водовикористання.

Підкислення грунтів - це зниження рН грунтів, спрчинене забрудненням хімічними речовинами, що мають кислотний характер.

Причини: винесення з глибоких шарів сульфідів під час видобутку корисних копалин відкритим способом та окиснення їх на поверхні до сульфатів і сульфатної кислоти; випадання кислот з атмосферними опадами; вимивання речовин, що мають кислотний характер, із звалищ відходів, шламонакопичувачів.

Вилучення земель - грунтовий покрив агроекосистем повністю порушується при вилученні земель для різних потреб: будівництва промислових обєктів, міст, селищ, для прокладання доріг, трубопроводів, ліній звязку, при відкритому способі видобутку корисних копалин тощо. За даними ООН, у світі  тільки на будівництво міст і доріг щорічно втрачається більше 300 тис. га окремих земель

Забруднення грунтів - накопичення в грунті речовин і організмів унаслідок антропогенного впливу в аких кількостях, які знижують технологічну, харчову і санітарно-гігієнічну цінність рослин і якість інших обєктів. при цьому відбувається поступова зміна фізичних і хімічних властивостей грунту, порушення геохімічного середовища, зниження чисельності тваринних організмів, погіршення родючості грунту.

Переглядів: 11732

Повернутися до змісту: Основи екології 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.