Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тлумачний словник української мови онлайн

До вашої уваги тлумачний словник український. Слова розташовані в алфавітному порядку.


Інвестиція
Абіогенні цикли речовин
Агрегування
Агролісомеліорація
Агротехніка
Антропогенні фактори середовища
Антропогенний ландшафт
Ареал
Атмосфера
Біогеоценоз
Біологічні цикли речовин
Біомаса
Біосфера
Біота
Біотоп
Відвал
Гідросфера
Генетика
Географічне середовище
Деградація грунту
Дифузія
Еволюція біологічна
Екологізація сільськогосподарського виробництва
Екологічні показники
Екологічна експертиза
Екологічна ефективність
Екологічний підхід
Екологія
Економіка
Екосистема
Жива речовина
Заказник
Заповідник
Землеробство богарне
Землеробство зрошуване
Зооценоз
Кадастр
Комплексне використання ресурсу
Криза екологічна
Лісові
Лісовий фонд
Літосфера
Меліорація
Моніторинг
Навколишнє середовище
Національне багатство
Національний парк
Ноосфера
Охорона природи
Природа
Природні ресурси
Природне техногенне середовище
Природно-ресурсний потенціал
Природокористування
Продуктивність біологічна
Рекреаційні ресурси
Рекреація
Ресурсний потенціал
Сель
Система інформаційного забезпечення
Системний аналіз
Системний підхід
Стічні води
Стабільність екосистеми
Територіальна комплексна схема охорони природи
Туризм
Фітоценоз
Фотосинтез

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.