Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Економіка будівництва

Конспект лекцій з предмета "Економіка будівництва". На цьому розділі ви знайдете відповіді на такі питання, як:

 • Будівництво в системі народного господарства країни.
 • Формування виробничої програми будівництва.
 • Основні фонди в будівництві.
 • Оборотні активи будівельних організацій.
 • Узагальнюючі показники діяльності підприємств (організацій).
 • Собівартість продукції (послуг) і особливості формування кошторисної вартості в будівництві.
 • Кошторисна вартість будівництва.
 • Визначення ціни будівельної продукції.

Укладач доц. Жуков П.П.

 1. Виробничі потужності будівельної організації

 2. Розробка і виконання виробничої програми

 3. Сутність капітального будівництва

 4. Організаційна структура і форми капітального будівництва

 5. Основні проблеми будівельного комплексу, напрями і шляхи їх рішення, розгортання житлового будівництва

 6. Визначення оптимального об'єму виробництва продукції

 7. Виробнича програма будівельної організації

 8. Склад і структура основних фондів

 9. Знос і амортизація основних фондів

 10. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів

 11. Сутність і склад капітальних вкладень

 12. Сутність оборотних активів, їх склад і структура

 13. Організація оборотних активів і джерела їх формування

 14. Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств

 15. Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами

 16. Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічним методом

 17. Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів і джерел його покриття

 18. Показники використання оборотних активів та їх розрахунок

 19. Контроль за використанням оборотних активів

 20. Питання удосконалення організації оборотних активів

 21. Прибуток і доход як основні показники результатів діяльності підприємства

 22. Формування і використовування прибутку

 23. Рентабельність, як відносний показник ефективності діяльності підприємства

 24. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг)

 25. Управління витратами на підприємстві

 26. Кошторис виробництва: сутність і її структура

 27. Розрахунок собівартості продукції

 28. Сутність і виді калькуляцій

 29. Методика розрахунку основних статей калькуляції

 30. Прогнозування собівартості на етапах розробки і освоєння нових виробів

 31. Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт

 32. Кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт

 33. Планова собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття, порядок визначення

 34. Фактична собівартість БМР : поняття, порядок визначення

 35. Порядок визначення кошторисної вартості будівництва

 36. Порядок складання інвесторської кошторисної документації

 37. Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них

 38. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва і числень витрат

 39. Роль i функції ціни в народному господарстві.Загальна характеристика цін, види цін

 40. Загальні і специфічні фактори ціноутворення

 41. Політика ціноутворення в Україні й особливості формування цін на будівельну продукцію

 42. Система кошторисних норм, цін і ціноутворення в будівництві

 43. Порядок формування договірної ціни. Ціни тендерної пропозиції

 44. Проведення торгів (тендерів) у будівництві і конкурсного відбору державних інвестиційних програм

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.