Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність капітального будівництва

Народне господарство країни включає у себе окремі галузі, які залежно від виконуваних функцій відносяться до сфери матеріального виробництва або до невиробничої сфери. Сфера матеріального виробництва охоплює промисловість, будівництво, енергетику, сільське господарство, транспорт і ряд інших галузей народного господарства, які створюють матеріальні блага. До невиробничої сфери відносяться: освіта, культура, наука, охорона здоров'я і інші галузі, які в своїй діяльності не створюють матеріальних благ.

В економічній, учбовій і спеціальній літературі до цього часу не сформульоване загальноприйняте визначення поняття «капітальне будівництво». В працях учених і фахівців, в директивних і нормативних документах капітального будівництва визначення даються через поняття «галузь», «базова галузь», «сфера діяльності» і інші. Дані визначення недостатньо повно відображають структурний і функціональний зміст капітального будівництва, склад його учасників і багатогалузеву кооперацію їх діяльності щодо перетворення капітальних вкладень до основних фондів при створення готової «будівельної продукції».

На наш погляд, капітальне будівництво – це процес створення нових, реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури. Для цього процесу характерні тривалість виробничого циклу, значна різноманітність об'єктів будівництва (реконструкції, розширення), здійснення виробничого процесу на місці майбутнього функціонування основних фондів. До сфери капітального будівництва відносяться:

 1. споруда будівель і об'єктів виробничого і невиробничого призначення;
 2. монтаж устаткування;
 3. проектно-пошукові, бурові і інші роботи, пов'язані із спорудою відповідних об'єктів;
 4. капітальний ремонт будівель і споруд.

Об'єктом будівництва є кожний будинок (виробничий корпус або цех, склад, вокзал, овочесховище, житловий будинок, клуб і і ін.), що окремо стоїть, або споруда (міст, тунель, платформа, гребля і і ін.) зі всім дотичним до нього устаткуванням (галереями естакадами і і ін.), устаткуванням, меблями інвентарем, підсобними і допоміжними пристроями, а також, при необхідності, з прилеглими до нього інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопостачання, теплопостачання, електропостачання, радіофікації і ін.) і загально-майданчиковими роботами (вертикальне планування, впорядкування, озеленення і ін.).

Об'єктом будівництва може бути сукупність будинків і споруд, має загальне технологічне або інше призначення (блок цехів, котельна разом з складом палива, декілька резервуарів, водозабірних, очисних або інших споруд).

При   будівництві   підприємств,   виробничих   або житлово-цивільних   комплексів окремими   об'єктами,     що входить   до складу   будівництва,   бути   зовнішні   мережі   з обслуговуючими і допоміжними спорудами до них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація, енергопостачання і  ін.), під'їзні шляхи, внутрізаводські або внутрішньоквартальні шляхи, інші загально-майданчиковими роботи.
Будинок (корпус), в якому розміщуються декілька цехів, вважається одним об'єктом.

При віднесенні до окремих об'єктів тих або інших будинків і споруд ураховуються також особливості спеціалізованих видів будівництва.
Прикладами окремих об'єктів будівництва можуть служити:

 1. в житлово-цивільному будівництві - будівництво житлового будинку, школи, кінотеатру із зовнішніми службами, що підводять лінії водопроводу, опалювання, газифікацію, електропостачання, каналізацію, внутрішні сантехнічні пристрої, освітлення і інвентар;
 2. в нафтовій і газовій промисловості – нафтова або газова свердловина (експлуатаційна або розвідувальна) зі всім до неї устаткуванням, що відносить, допоміжними спорудами і роботами: компресорна станція, установки по обезводненню, обезсоліванню, для стабілізації нафти і т.д.;
 3. у вугільній і гірничорудній промисловості - споруда підземних машин, надшахтне споруда стовбура, будівля лебідок, споруда станції рятувальника, склад матеріалів, котельна, споруда вентиляторів, перевантажувальна станція, будинок дробильно-сортувального відділення, всі роботи з проходки і устаткуванню гірських вироблень і інші підземні споруди шахти;
 4. в лісовій і деревообробній промисловості - ділянка по сортуванню або по обробки деревини, ремонтна майстерня; цех лісопильний; цех по виробництву дерево - струмкових і дерево волоконних плит; шлях лісовоза і т.д.;
 5. в меліорації і водяному господарстві - канал або ділянка каналу зі всіма спорудами, земельна площа яка підлягає меліорації, зі всіма спорудами і видами робіт;
 6. в залізничному будівництві - земляна дамба або верхня будівля шляху в межах перегонки або окремого пункту, лінії зв'язку, СЦБ (сигналізації, централізації, блокування), енергопостачання або контактної мережі на певній ділянці;
 7. в автодорожньому будівництві - земельна дамба, дорожній одяг, водопропускні труби і інші споруди в межах ділянки автодороги. При лінійному будівництві (залізні і автомобільні шляхи, лінії електропередачі і зв'язки, магістральні трубопроводи і ін.) об'єктом будівництва може бути група будинків або споруд у межах однієї з ділянок (наприклад: підпірні стіни, протиобвальні і протизсувні споруди, водопропускні труби; в межах перегонки: стрілочні місця, пункти технічного огляду; в межах роздільного пункту: об'єднання підсилювальних пунктів, засобів зв'язку і СЦБ - на певній ділянці).

Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться лише один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних і допоміжних об'єктів (наприклад, в промисловості - будівля цеху головного призначення; на транспорті - будівля залізничного вокзалу; в житлово-цивільному будівництві - житловий будинок, театр, будівля школи і ін.), тоді поняття об'єкту будівництва співпадає з поняттям будівництва.
Якщо поняття «об'єкт будівництва» і «будівництво» співпадають, загальноплощадкової роботи і споруди (інженерні мережі водопостачання, каналізації, газифікації, електропостачання і інше, а також будівлі підсобного і обслуговуючого призначення, впорядкування і ін.), що входить в комплекс будівництва головного об'єкту, вважати самостійними об'єктами не варто.

Капітальне будівництво – це особлива галузь матеріального виробництва, яка об'єднує будівельну індустрію, діяльність замовників як розпорядників капітальних вкладень, проектно-досвідчені організації, будівельні науково-дослідні інститути. Ця галузь забезпечує введення в дію основних фондів і виробничих потужностей, а також окремих об'єктів будівництва.

Капітальне будівництво – головне джерело розширеного відтворення основних фондів. Воно визначає зростання матеріально-технічної бази держави, йому належить провідна роль в поліпшення житлових і культурно-побутових умов життя народу.

В загальному виді поняття «капітальне будівництво» значне більш широке поняття «галузь» і конкретніше за таке поняття, як «сфера діяльності».
Будівництво - галузь матеріального виробництва і народного господарства, в якій створюються локально закріплені (нерухомі) основні фонді народного господарства як виробничого, так і невиробничого призначення у вигляді готової будівельної продукції.

Продукцією будівельної галузі є закінчені і підготовлені до введення в експлуатацію побудовані або реконструйовані виробничі підприємства, цехи, порти; канали, житлові будинки, школи, лікарні і інші будівлі і споруди.

Будівельне виробництво - комплекс будівельних і монтажних робіт, які виконуються в технологічній послідовності, в результаті здійснення яких створюється готова будівельна продукція у вигляді будівель і споруд. Будівельне виробництво в системі будівельної галузі є основною ланкою інвестиційного циклу.

Об'єднання різнорідних елементів в суцільну систему капітального будівництва, у тому числі в галузь «будівництво» і в будівельне виробництво, відбувається по ознаках їх функціональної необхідності і взаємодоповнюючих  організаційно-технологічних сумісних і балансове взаємопов'язаних параметрів, які забезпечують надійне досягнення кінцевого результату. В реальних умовах вже сформувалася і функціонує система капітального будівництва, структура якої відображає наукові досягнення, багаторічний досвід і одночасно недоліки існуючого управління великомасштабної системи.

Капітальне будівництво тотожне загальноприйнятому уявленню про структуру матеріальних систем як сукупність стійких зв'язків між елементами об'єкту, яке забезпечує його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах.

Структура капітального будівництва не статична величина, вона має складний постійно змінний зміст. Безліч елементів, які її складають, постійно перетворюється на основні фонди і у вигляді готової будівельної продукції переходить з сфери будівництва в сферу галузей і відомств, замовників. І навпаки, нова безліч елементів з інших галузей і систем постійно переходить в сферу капітального будівництва у вигляді ресурсів, новобудов і організацій. Рух, перетворення і міжсистемна міграція цих елементів (готові об'єкти, матеріально-технічні і фінансові ресурси) відбуваються при постійній наявності і відносній постійності інших (об'єкти, які будуються, будівельні, монтажні організації і організації, які забезпечують знаряддями праці і засобами виробництва в їх зв'язку і взаємозалежності), складові організаційно-технологічну основу структуру капітального будівництва. Елементи, які постійно складають структуру капітального будівництва, неоднорідні, вони мають власні параметри і властивості, різне призначення і виконують специфічні завдання, - але тим часом функціонально є взаємопов'язані, взаємозалежні і є з'єднані спільністю цілі створення готової будівельної продукції.

У сфері капітального будівництва так чи інакше беруть участь різні галузі національної економіки, які забезпечують будівництво металом і металоконструкціями, цементом, лісоматеріалами, будівельними машинами, транспортом, пальним і енергетичними ресурсами.
В будівництві використовуються 50% продукції промисловості будівельних матеріалів, близько 18% металопрокату, 40% пиломатеріалів, більше 10% продукції машинобудівної промисловості. Будівництво обслуговують майже всі галузі промисловості. Для перевезення будівельних матеріалів, будівельних конструкцій і будівельної техніки використовуються майже всі види транспорту: автомобільний, залізничний, річний, морський і повітряний. Розмір транспортних витрат на будівництво досягає 20%.

За об'ємом проведеної продукції і кількості зайнятих людських ресурсів на будівельну галузь доводиться десята частина економіки країни.
В процесі створення основних фондів у вигляді готових до експлуатації будівель, споруд і їх комплексів беруть участь робочі кадри, знаряддя праці і матеріали. При взаємодії основних елементів будівельного процесу і створюється кінцева будівельна продукція.
В будівельному процесі виділяються три етапи:

 1. Підготовка будівництва – техніко-економічні дослідження доцільності будівництва об'єкту; проектування об'єкту і інженерно-технічна підготовка до будівництва. 
 2. Власне будівництво – на будівельному майданчику за результатом з'єднання всіх технологічних елементів будівельного процесу створюється будівельна продукція.
 3. Реалізація будівельної продукції – відбувається введення закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію і передача їх замовнику як основних фондів.

Трьом етапам будівельного процесу відповідають три стадії кругообігу капітальних вкладень:
– виробництво як продуктивна форма створення основних фондів;
– реалізація як форма перетворення будівельної продукції до основних фондів;
– підготовка наступного циклу відтворення з метою чергового перетворення грошових фондів в продуктивні.

Чим більше ступінь взаємодії всіх елементів будівельного процесу в часі і просторі, тим вище економічна ефективність будівництва.
Економічна суть будівельного процесу виражається витратами на його здійснення. Витрати будівельної організації розділяються на одноразові і поточні.

До одноразових витрат відносяться: основні фонди будівельних організацій, матеріальні запаси в оборотних коштах, незакінчене будівництво.
Поточні витрати - це витрати будівельної організації, які безпосередньо і побічно пов'язані із створенням об'єкту будівництва: заробітна плата, будівельні матеріали, амортизаційні відрахування, інші витрати. Загальна сума поточних витрат складає собівартість будівельно-монтажних робіт.

В техніко-економічному відношенні будівництво як галузь матеріального виробництва значно відрізняється від інших галузей народного господарства. Це пояснюється особливим характером продукції будівництва, умовами вкладення грошових коштів, їх освоєння і повернення, методами організації і управління будівельним процесом, особливостями технології будівельного виробництва.

Першою особливістю будівельного виробництва є нерухомість і територіальна закріплена будівельної продукції (об'єктів) спочатку в період створення, а потім і в період експлуатації, а також упредметнені  знаряддя праці і робітників, які постійно переміщаються по фронту робіт. Будівництво кожного об'єкту починається із створення в районі будівельного майданчика виробничої бази будівництва, яка (залежно від розмірів споруджуваного об'єкту) по своїх вартісних показниках може порівнюватися з вартістю будівництва самого об'єкту.

Розміщення будівельної продукції на певній земельній ділянці робить її залежною від вартості земельної ділянки.

Іншою особливістю будівництва є тривалість виробничого циклу, а отже і тривалість інвестиційного циклу. Тривалість будівництва кожного об'єкту визначається не тільки місяцями, а  іноді і протягом років. Це викликає вилучення капіталу з обігу і практичне його «омертвляння».
Маючи на увазі високу, вартість будівельної продукції, рішення про будівництво є украй відповідальним і  ризиковим, його ухвалення супроводиться серйозними техніко-економічними розрахунками.

Третя особливість – залежність будівництва від   природо-кліматичного впливу зовнішнього середовища. У зв'язку з цим для кожного окремого випадку розробляються свої конструктивно компановочні рішення. Товщина стін, покриттів, розміри фундаментів і т.п., а також їх вартість  знаходиться в залежності від природних умов району будівництва. Окрім цього, оплата праці будівників також поставлена в залежність від температурного режиму.

Четверта особливість – особлива форма спеціалізації з відділенням основних знарядь праці від виконавців, а також специфічні форми кооперації, коли у одного генпідрядника бути декількох субпідрядників з своєю приватною метою і завданнями.

В прямій залежності від техніко-економічних особливостей знаходиться специфічна системи розрахунків за будівельну продукцію. Вона розділяється на організації управління, фінансування і кредитування будівництва; техніко-економічної особливості організації взаємодій з іншими учасниками будівельного процесу – замовниками (інвесторами), проектувальниками, постачальниками матеріалів і устаткування. Ці взаємостосунки будуються на основі договорів підряду (контрактів). Виходячи з особливостей створення будівельної продукції, можна виявити специфіку її формування як інвестиційного товару (закріплена, нерухомість, капіталомісткість, матеріаломісткість, тривалість експлуатації і інші).
Саме ця специфіка зумовлює характер взаємостосунків учасників інвестиційного процесу, особливості обігу будівельної продукції як товару. Товарний обіг цієї продукції супроводиться не переміщенням її з однієї сфери в іншу, а зміною самих сфер, одна з яких, заміщаючи місце іншої, містить в собі продукт товарного обміну. Після здачі в експлуатацію і ухвалення готових об'єктів замовником вони покинули сферу капітального будівництва і набувають форму основних фондів різних галузей народного господарства.

Будівельний об'єкт оплачується замовником на місці, що викликає короткочасність обігу засобів при його реалізації. Виникає нерозривність фаз виробництва і реалізації будівельного продукту. Така нечіткість особливо блискуче виявляється при розрахунках з застосуванням проміжних платежів. Отже, у сфері капітального будівництва потрібно чітко розрізняти поняття готової і реалізованої продукції. Розрахунки здійснюються за умовно готову продукцію – за етапи робіт, за виконання конструктивних частин будови або видів робіт.

Таким чином, будь-яка оплата за фактично виконані і передані на баланс замовника будівельно-монтажні роботи для генерального підрядчика є реалізацією. У субпідрядних організацій реалізацією вважаються сплачені генпідрядником комплекси спеціальних робіт, виконаних по даному будівництву.

Переглядів: 8401

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.