Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Показники використання оборотних активів та їх розрахунок

Економічними показниками використання оборотних активів є: фондовіддача, фондоємність, прибутковість, оборотність, коефіцієнт оборотності, розмір вивільнення (заморожування).

Розглянемо, у чому полягає сутність наведених показників і порядок їх розрахунку.

Таблиця 8.10. Нормативи власних оборотних активів та джерела їх покриття (скорочено)


№ з/п

Статті (елементи) оборотних активів

Сума, тис. грн

1

Сировина, основні матеріали та напівфабрикати

911,3

2

Тара

150,0

3

Запасні частини

528,0

4

Малоцінні та швидкозношувані предмети

52,0

5

Незавершене виробництво

547,4

6

Витрати майбутніх періодів

15,3

7

Готова продукція

210,0

8

Паливо і т.д.

46,0

 

Норматив - усього

2460,0

 

Джерела покриття

-

1

Нормативна наявність власних оборотних активів на початок запланованого року

2330,0

2

Сталі пасиви

65,0

3

Прибуток

30,0

4

Інші джерела

35,0

5

Кредит банку

-

 

Усього джерел

2460,0

Фондовіддача - показник, що характеризує рівень виробництва валової (товарної) продукції на одиницю оборотних активів. Визначається він діленням обсягу виробництва валової або товарної продукції у вартісному виразі на тисячу гривень оборотних активів.


Фондомісткість- показник, який характеризує розмір оборотних активів, що використовуються у виробництві одиниці валової (реалізованої) продукції. Визначається він діленням величини оборотних активів на одну тисячу гривень виробленої або реалізованої продукції.

Прибутковість- показник, що характеризує рівень окупності сукупних витрат виробництва або його складових, у тому числі й оборотних активів. Визначається прибутковість оборотних активів діленням обсяг балансового прибутку на 1000 грн. середньорічної вартості оборотних активів.

Найважливішим показником, що характеризує використання оборотних активів є їх оборотність і коефіцієнт оборотності.

Оборотні активи підприємств весь час знаходяться в русі. У своєму русі вони проходять послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу та реалізації. Послідовне проходження оборотними активами стадії кругообігу зі зміною форм вартості називається оборотністю.
Оборотність характеризується тривалістю одного оберту у днях і кількістю обертів за визначений (що аналізується) період, тобто коефіцієнтом оборотності.

Тривалість одного оберту в днях, тобто оборотність оборотних активів (Од) можна визначити за такою формулою:

                                    Од = (Со * Д)/ Р                                (8.10)

де Д - кількість днів, за яку обчислюється оборотність (при цьому вважається, що місяць дорівнює 30 дням, квартал - 90, півріччя - 180 і рік - 360 дням);
Р- сума обороту;
Со - середній залишок оборотних активів за період, що аналізується.

Коефіцієнт оборотності, або кількість оборотів за рік, обчислюється діленням кількості днів у році на тривалість одного оберту в днях або діленням суми оберту на середній залишок оборотних активів. У останньому випадку коефіцієнт оборотності буде виражений в абсолютних величинах (у грн., коп.).

Для обчислення показників оборотності оборотних активів важливо, щоб вірно були розраховані величини, що їх визначають, - середній залишок оборотних активів і сума оберту.

Середньорічний залишок оборотних активів обчислюється як середньохронологічна величина, тобто шляхом додавання половини залишку оборотних активів на початок і кінець року та повної суми їх залишків за інші місяці (квартали) року та ділення отриманої суми на 12 (або на 4).
До суми оберту включають виручку від реалізації продукції, робіт і наданих послуг.

Оборотність оборотних активів є фінансовим якісним показником і має велике значення в роботі підприємств. Чим швидше обертаються оборотні активи, тим менше їх необхідно для виконання плану виробництва та реалізації продукції, тим за інших рівних умов більше прибутку отримає підприємство, вище буде його рентабельність. Якщо ж трапилось стишування оборотності оборотних активів, то це приводить до їх додаткової потреби, неефективного використання та заморожування.

Економічно більш обґрунтовано при розрахунку оборотності обирати вартість оборотних активів, спожитих у процесі виробництва, а не їх середній залишок, бо залишки оборотних активів - це активи, що ще не брали участь у виробництві (в обігу), а тому розраховувати їх обіг економічно не правомірно.

Розмір вивільнення або заморожування оборотних активів у зв'язку з прискоренням або зменшенням їх оборотності визначається множенням суми одноденного оберту (виручки) за звітний період на кількість днів прискорення або зменшенням оборотності у звітному році порівняно з базисним періодом.

Запишемо це за такою формулою:

Sзвоб =Sоб  /Д * (Озв/ Об)(8.11)

де Sзвоб - сума вивільнення (заморожування) оборотних активів; Sо - сума оберту (виручки) за звітний рік; Д - кількість днів у звітному періоді; Об, Озв - оборотність у днях у базисному та звітному періоді відповідно.

Прискорення оборотності оборотних активів має велике народногосподарське значення, тому що в цей час із запасів підприємств вивільняються величезні суми коштів, які можна додатково направляти на фінансування розширення виробництва.

Враховуючи велике народногосподарське значення прискорення оборотності оборотних активів, кожне підприємство при плануванні потреби в них на наступний (черговий) рік повинно передбачити прискорення їх оборотності.

Боротьба за прискорення оборотності оборотних активів повинна проводитись одночасно на всіх трьох стадіях їх кругообігу шляхом скорочення часу виробництва та часу обертання.

Основними шляхами скорочення часу обігу виробничих запасів є: рівномірне завезення товарно-матеріальних цінностей; формування запасів необхідних цінностей у межах можливого мінімуму для постійного забезпечення безперервності процесу виробництва; недопущення придбання непотрібних і реалізації надлишкових матеріалів.

Прискорення оборотності оборотних активів на стадії виробництва досягається в основному за рахунок скорочення виробничого циклу.

У сфері обертання прискорити обіг оборотних активів можливо шляхом прискорення реалізації продукції, розрахунків за реалізовану продукцію та надані послуги, недопущення створення дебіторської заборгованості та ін.

Переглядів: 7955

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.