Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Проведення торгів (тендерів) у будівництві і конкурсного відбору державних інвестиційних програм

Формування договірної ціни на підрядні роботи за рішенням інвестора (замовника) може бути здійснене на торгах (тендерах). Торги використовуються для вибору проектувальників, підрядників і постачальників конструкцій, устаткування і матеріалів, необхідних для здійснення інвестицій. Закордонний досвід показав переваги цій форми розміщення замовлень при забезпеченні інвестиційної діяльності.

У порівнянні з прямими договорами за допомогою торгів створюються умови для конкурентної боротьби при розміщенні замовлення на виконання підрядних робіт у будівництві. Це дозволяє оптимізувати вартість будівництва, терміни зведення об'єктів при одночасному підвищенні якості робіт.

Проведення торгів (тендерів) у будівництві здійснюється відповідно до «Положення про проведення торгів (тендерів) у будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрі» України від 1 вересня 1998 р. № 1369. Цим положенням визначається порядок організації і проведення торгів(тендерів) в Україні на виконання робіт і послуг вітчизняними й іноземними підприємствами і організаціями усіх форм власності при будівництві нових об'єктів і споруджень виробничого призначення, розширенні, реконструкції, технічному переозброєнні діючих підприємств, реставрації пам'ятників архітектури і містобудування і капітальному ремонті.

При наявності достатніх інвестицій для здійснення будівництва або документально підтверджених гарантій по своєчасному одержанню необхідних для виконання замовлення коштів замовник приймає рішення про проведення торгів(тендерів). При цьому замовлення на будівництво може розміщатися шляхом проведення торгів (тендерів) на виконання проекту в цілому, а при значному обсязі робіт (більш 200 тис, гривень) для окремих його частин таких, як спорудження комплексів, виконання черг, етапів будівництва, визначених проектною документацією. Торги (тендери) підрозділяються на відкриті, відкриті з попередньої кваліфікації і закриті.

У відкритих торгах можуть брати участь усі зацікавлені підрядні організації, крім тих які:
- визнані банкрутами або проти них відкрита справа про банкрутство;
- знаходяться в стадії ліквідації;
- припинили свою господарську діяльність;
- не мають ліцензії на виконання відповідних робіт в Україні;
- представили необ'єктивну інформацію про свою професійну готовність виконати замовлення, а також про наявність виробничих потужностей, фінансової надійності.

У попередніх торгах із попередньою кваліфікацією беруть участь підрядні організації, що за результатами попередньої кваліфікації одержали від замовника запрошенні для учас­ті в торгах (тендерах). Торги з попередньою кваліфікацією відбуваються, якщо в них прий­мало не менше шести учасників або кількість встановлених умовами проведення торгів.

Закриті торги проводяться у випадку, коли:
- кількість підрядчиків, здатних викопати контракт, обмежена;
-. витрати на проведення відкритих торгів (тендерів) будуть невиправдано великими в порівнянні з вартістю замовлення;
- проведення відкритих торгів (тендерів) є недоцільними (таємність, терміновість робіт і т.п),
Для організації і проведення торгів замовник формує тендерний комітет на який покладається:

 1. проведення попередньої кваліфікації претендентів;
 2. приймання, реєстрація і збереження тендерних пропозицій (оферт) претендентів;

- розкриття тендерних пропозицій (оферт) і їхнє оголошення;
- уточнення з претендентами, у разі потреби, окремих питань за тендерними пропо­зиціями;
- оцінка тендерних пропозицій (оферт) і прийняття рішень за результатами оцінки;

 1. визначення переможця торгів (тендерів);
 2. документальне оформлення інформації з процедури і результатів проведення торгів (тендерів), підготовка звіту про проведення торгів (тендерів).

Торги можуть бути припинені замовником на будь-якій стадії до укладення контракту, якщо це передбачено тендерною документацією. Замовник в триденний термін повинен повідомити про це всім учасникам торгів.

Інформація про проведення відкритих торгів публікується замовником у газетах «Урядовий кур'єр»,«Голос України», «Інформаційний бюлетень Держбуду України» та інших офіційних періодичних виданнях, передається в оголошеннях по радіо і телебаченню. Докладна інформація про торги міститься в тендерній документації, яка надасться всім учасникам торгів. У ній містяться всі дані про організатора конкурсу, відомості про об'єкт будівництва, дається перелік умов, яким повинен відповідати претендент;. Так, при проведенні кваліфікаційної оцінки до  претендентів пред'являються наступні вимоги:
- наявність досвіду роботи генеральним підрядчиком не менше ніж на двох об'єктах за характером і складністю подібних запропонованому;
- середньорічний обсяг робіт підрядчика повинен бути не менше вартості запропонованого замовлення;
- мати у своєму володінні або гарантувати можливість придбання або використання (купівля, оренда, лізинг і тл.) необхідних машин і устаткування.

З тендерною пропозицією може виступити об'єднання підрядних організацій. У цьому випадку в тендерний комітет направляється стольний лист, у якому учасники інформують, що підписана ними тендерна пропозиція обов'язкова для всіх учасників і кожний із них і усі разом несуть солідарну відповідальність за виконання контракту. З числа учасників визначається відповідальний учасник, уповноважений представляти всіх учасників, забезпечувати виконання контракту і вести розрахунки. Річні можливості відповідального учасника об'єднання повинні бути не менше 40% обсягу контракту, а кожного з учасників не менше 25%.

Після попередньої, кваліфікації для подальшої участі в конкурсі, як правило, залишається не більш шести учасників, яким направляється офіційне запрошення взяти участь у тендері.

За рішенням замовника кожним претендентом надається тендерне забезпечення (у виг­ляді завіреного чека, векселя, гарантії банку, державних облігацій і т.п), як гарантія серйозності намірів взяти участь у торгах. Без тендерного забезпечення пропозиція може не розглядатися. Тендерне забезпечення не повертається претенденту при зміні або відкликанні його пропозиції до закінчення конкурсу або відмови претендента як переможця конкурсу від укладений контракту, а також у випадку незгоди претендента зі своєю тендерною пропозицією після виправлення в ній, виявлених замовником, помилок.

Поряд з обов'язковою подачею основної тендерної пропозиції претендент може подати альтернативну пропозицію, що передбачає зміни в проектній документації з необхідними розрахунками конструкцій, обґрунтуваннями нових технологій, способів виконання робіт, тропіку робіт і розцінок на їхнє виконання і т.п

При перенесенні терміну подачі тендерних пропозицій замовником претенденти, які не продовжили терміну дії тендерного забезпечення, вважаються ті, що відмовились від участі в тендері.

При підведенні підсумків тендера критеріями якості оцінки приймаються: ціна виконання замовлення; терміни виконання замовлення; експлуатаційні витрати на об'єкті після введення його в дію; рівень використання місцевих матеріальних і трудових ресурсів; рентабельність, технічний рівень нових виробничих фондів і інші показники.

Проведення торгів здійснюється за рахунок коштів замовника по кошторису на організацію і проведення торгів, затвердженому органом, що фінансує.

Механізм оцінки і вибору нових інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, що пропонуються для включення в інвестиційний розділ проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний період поданий у «Порядку проведення на конкурсній основі оцінки і вибору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 Р №2145. Уданому документі деталізовані критерії вибору інвестиційних проектів і деталізовані три етапи проведення конкурсу.

Вибір інвестиційних проектів невиробничої сфери здійснюється за критеріями, що встановлюються міністерствами та іншими органами центральної і місцевої виконавчої влади й оцінюють ці проекти при рішенні невідкладних соціальних проблем.

Критеріями оцінки і вибору проектів виробничого призначення повинні бути:

 1. відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку за пріоритетними напрямками структурної перебудови економіки;
 2. фінансово-економічні показники ефективності (вартість, рентабельність, технічний рівень нових виробничих фондів, термін окупності і ін.);
 3. відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних і інших норм, встановлених законодавством;    
 4. рівень використання місцевих матеріальних і трудових ресурсів;
 5. фінансово-економічний стан суб'єкта господарської діяльності та інші показники.

 Для участі в конкурсі суб'єкти господарської діяльності на першому етапі не пізніше ніж за два місяці до початку розробки проекту Державного бюджету України на відповідний рік представляють органу державної влади, до компетенції якого відноситься писання, що є метою інвестиційного проекту, документи відповідно до встановленого переліку. У перелік включені відомості про суб'єкт господарської діяльності (найменування, адреса, місце реєстрації, ідентифікаційний код, телефон, телекс, телефакс; керівництво (прізвище, ім'я і по батькові); чисельність працівників; виробничі потужності, площа; організаційна форма; дані про об'єми найбільших експортних замовлень за останні два роки із вказівкою контрагентів; обслуговуючі банки і довідки про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках; форми фінансової звітності за останні два роки і поточний звітний період; рівень кредиторської і дебіторської заборгованості; нотаріально засвідчені копії установчих документів) і детально розроблений бізнес-план.

Відомча комісія відповідного органу виконавчої влади відповідно до галузевого (регіонального) положення про оцінку і конкурсний вибір інвестиційних проектів, розроблених і затверджених цим органом, розглядає подані документи і згідно ним готує висновок. Про результати розгляду пропозицій суб'єкта господарської діяльності в триденний термін направляється повідомлення.

Органи державної влади формують пропозиції щодо включення інвестиційних проектів, що одержали позитивні висновки відомчої комісії, в інвестиційний розділ Державної програми і не пізніше ніж за місяць до початку розробки проекту Державного бюджету України на відповідний рис представляють у Мінекономіки. У складі пропозиції передбачені всі документи суб'єкта господарської діяльності, висновки відомчої комісії і комплексної державної експертизи по інвестиційним проектам і документи про їхнє затвердження складені відповідно до «Порядку затвердження інвестиційних проектів і проектів будівництва і проведення комплексної експертизи», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1308.

На другому етапі конкурсу комісія Мінекономіки по вибору інвестиційних проектів на основі положення Мінекономіки про оцінку і конкурсний вибір інвестиційних проектів проводить конкурсний вибір пропозицій органів державної влади і визначає інвестиційні проекти, що доцільно фінансувати з державного бюджету, а також загальний обсяг необхідних для цього державних капітальних вкладень, у тому числі на зворотній основі, і повідомляє це Мінфіну для врахування при розробці проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

На третьому етапі в 20-денний термін після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік комісія Мінекономіки робить остаточний вибір інвестиційних програм і об'єми фінансування по кожній із них і формує інвестиційний розділ проекту Державної програми, що подає на розгляд Кабінету Міністрів України. Після затвердження розділу програми постановою Кабінету Міністрів України Державне казначейство здійснює фінансування, включених до нього інвестиційних проектів.

З метою залучення коштів інвесторів для рішення проблем розвитку окремих галузей народного господарства органи державного управління можуть проводити конкурси для вибору інвестора, який забезпечує проектування, будівництво і фінансування об'єктів. Таким прикладом було інформаційне повідомлення ДАЕК «Західенерго» в «Урядовому кур'єрі» за № 77 в 2000 році про проведення конкурсу на кращий інвестиційний проект завершення будівництва Добротвірської ТЕС-2, на якій було освоєно 169,8 млн. гри. капіталовкладень, а на складах та укрупнювально-збиральних майданчиках знаходилось обладнання на суму 75,9 млн. грн..  Умови конкурсу передбачали, що переможець повинен п рахунок власних та позикових коштів в обсязі 120 мли дол. США завершити будів­ництво першого пускового комплексу, протягом року внести в уставний фонд 30 млн. дол.. США, погасити кредиторську заборгованість у сумі 14,5 млн. грн., ввести в експлуатацію перший енергоблок Добротвірської ТЕС-2 у строк, що не перевищує 10 кварталів та провести техніко-економічне дослідження доцільності будівництва двох наступних енергоблоків Добротвірської ТЕС-2 та інших об'єктів.

Переможцю конкурсу надавалось право на:

 1. Отримання у власність до 75 відсотків (мінус одна голосуюча акція) статутного фонду ВАТ «Добротвірська ТЕС-2» шляхом викупу акцій товариства першої емісії та/або викупу акцій додаткових емісій.
 2. Отримання в управління на період будівництва першого енергоблоку Добротвірської ТЕС-2, акцій товариства, що належать Західенерго на правах власності з правом їх подальшого викупу.

Використання активів діючої Добротвірської ТЕС шляхом укладення окремого договору про спільну виробничу діяльність або використовуючи інший механізм, що не суперечить чинному законодавству України. При цьому переможець конкурсу зобов'язаний:

 1. узгодити з Західенерго програму модернізації Добротвірської ТЕС;
 2. запропонувати механізм утримання об'єктів соціально-культурного та побутового призначення Добротвірської ТЕС до передачі їх місцевій громаді за місцем знаходження Добротвірської ТЕС;
 3. дотримуватися умов діючого контракту на експорт електричної енергії з Добротвірської ТЕС та виконання його в повному обсязі, а також забезпечити у разі переукладення цього контракту на нових умовах за погодженням із Західенерго.

Однак, відчужувати акції товариства переможець міг тільки після повного виконання НИМ інвестиційних зобов'язань перед Західенерго. Для участі в конкурсі учасник повинен підтвердити досвід своєї участі у проектах в енергетичній галузі, а саме:
- дати перепис проектів у енергетичній галузі, в яких учасник конкурсу приймав участь, в тому числі по кожному з проектів дати: назву проекту, замовника проекту, основні характеристики проекту, загальну проектну потужність енергетичних об'ємів, загайний обсяг фінансування проекту, тип участі у проекті (проектування, фінансування, управліннях строк початку реалізації проекту, строк введення енергетичних об’єктів в дію, відомості про стан будівництва; відеотек виконаних робіт та сума освоєних капіталовкладень, наявність рекламацій та претензій в коді реалізації вказаних проектів;
- мати досвід спільної роботи з фінансовими установами у сфері фінансування проектів в електроенергетичній галузі, в тому числі дати назву фінансової установи, назву проекту обсяг фінансування.

В числі підтверджувальних документів претендент повинен був подати:
- коротку довідку про фінансово-господарський стан за три останні роки (для об'єднання юридичних осіб - довідки про фінансово-господарський стан учасників в тому числі нотаріально завірені Копії балансу, звіту про прибутки та збитки та звіту про рух грошових коштів;
- аудиторський висновок, підготовлений незалежною аудиторською фірмою про фінан­совий стан претендента за останні три роки;
- аркуш про платоспроможність (для об'єднання юридичних осіб аркуш про платоспроможність учасників) від основного обслуговуючого банку і підтвердження, що за останні три роки претендент своєчасно виконував свої фінансові зобов'язання за договорами і проти нього не порушено справу про банкротство.

Досвід Проведення конкурсу на кращий інвестиційний проект завершення Добротвірської ТЕС-2 показує, що для участі в такому масштабному конкурсі треба мати значні технічні і фінансові можливості і високий імідж у галузі народного господарства, в якій проводиться конкурс.

Переглядів: 7675

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.