Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні проблеми будівельного комплексу, напрями і шляхи їх рішення, розгортання житлового будівництва

Актуальність невідкладного рішення житлової проблеми є обумовлений тим, що в даний час в черзі на отримання житла знаходиться більше 2 млн. сімей, близько 17 млн. громадян проживає в незадовільних умовах.

Разом з тим, об'єми житлового будівництва за останні 5 літ зменшилися в 1.7 раз, а з введених в 1998 році 5.6 млн.кв.м. загальної площі житла тільки трохи більш 3 відсотків побудовано за рахунок засобів державного бюджету (в 1994 році частина такого житла складала 15% загального об'єму введеного житла). Значно скоротилася споруда житла підприємствами і організаціями (у 10-12 разів), а кооперативне житлове будівництво майже зовсім припинилося.

Досвід країн багато кого світу свідчить, що розгортання житлового будівництва здатне привести до нарощування об'ємів виробництва товарів, які необхідні для створення, устаткування і експлуатації житла.

Радикального збільшення об'ємів житлового будівництва можливо досягти лише у разі введення нового фінансово-кредитного механізму інвестування будівництва житла. Напрями цієї роботи визначені Указом Президента України про основні напрями забезпечення житлом громадян України на 1999-2005 роки».

Відповідно Указу Президента упровадження в Україні нових перспективних фінансово-кредитних систем інвестування житлового будівництва є невідкладним завданням житлової політики найближчого періоду.

Це системи, які засновані на принципах іпотечного кредитування, будівельних заощаджень, створені на використовування спеціалізованих недержавних фундацій, основним джерелом надходжень якими повинні стати засоби населення, а також кредитування житлового будівництва за рахунок позабюджетних позик. При цьому будівництво житла для соціально незахищених верств населення має повністю або частково фінансуватися за рахунок бюджетних засобів. Для цього необхідно розробити механізм визначення соціально незахищених груп населення, яким надаватиметься таке житло.

Основним завданням розвитку іпотечного кредитування повинна стати розробка і упровадження ефективних і надійних правил і процедур його застосування, а також створення вторинного ринку іпотечних житлових кредитів. З метою активізації цієї роботи при Кабінеті Міністрів України створена Координаційна рада з розробки нормативно-правових актів з іпотечного кредитування будівництва житла, затверджений конкретний план заходів щодо упровадження цієї системи. На сьогодні розроблений законопроект про іпотеку», «Об проведення експерименту в житлове будівництво на базі холдингової компанії «Київміськбуд».

Потребує введенні і розвиток фінансування будівництва житла або його купівлі через систему будівельних заощаджень. Фінансування при цьому здійснюватиметься з фондів накопичення, створюваного за рахунок внесків вкладників, платежів в рахунок погашення наданих кредитів і інших джерел.

Для фінансування житлового будівництва може бути наданий позика за рахунок цільової кредитної емісії. Об'єми такої позики повинні визначатися Національним банком спільно з Урядом, а її надання здійснюватиметься через спеціалізований банк.

В даний час в Україні вже зроблені певні кроки для вирішення молодіжної житлової проблеми, забезпечення житлом військовослужбовців і звільнених в запас, житлові будівництва на селі. Так, створеною фондів сприяння молодіжному житловому будівництву молодим сім'ям надаються цільові довгострокові кредити на пільгових умовах.

Затверджено і почато реалізацію Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або відставку. Ціллю Програми є повне забезпечення житлом цієї категорії населення до в 2005 році.

В значній частині областей успішно розвертається реалізація Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний будинок». Для цього зроблено і затверджено необхідне нормативне забезпечення, створені обласні фонди підтримки цього будівництва.

У ряді міст України упроваджуються нові форми фінансування будівництва житла за рахунок засобів населення.

Разом з рішенням питань, пов'язаних з формуванням ефективного механізму інвестування будівництва житла, бути ряд моментів економічного характеру, рішення яких дозволило б вже в наступні рік-два наростити об'єми житлового будівництва.

Ураховуючи постійний різкий дисбаланс рівня реальних доходів населення і фактичної середньої вартості будівництва 1 м2 житла, який є непідйомним для переважного числа замовників і щоб якось розрядити ситуацію, що склалася, був прийнятий Указ Президента України «Про стимулювання житлового будівництва», згідно якого з 1-го січня в 2000 році звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції по виконанню робіт по будівництву житла незалежно від джерел фінансування. По розрахунками, це дозволить здешевити вартість будівництва 1 кв.м приблизно на 15%. і дасть можливість без залучення додаткових інвестицій побудувати  півтора мільйона квадратних метрів житла.

Додатковим джерелом інвестицій можуть стати також власні засоби підприємств, направлені на житлове будівництво для своїх працівників, які потребують поліпшенні житлових  умов. Для цього необхідно вирішити питання зменшення оподаткування коректованого валового доходу підприємств на відповідну суму витрат, яка направлена на будівництво житла. Розрахунки показують, що використовування для цих цілей лише 20 відсотків балансового прибутку підприємств дадуть можливість щорічно додатково будувати близько 1 млн. кв.м. житла.

Загальною проблемою залишається питання незавершеного житлового будівництва. В 2000 році в Україні налічувалося 7789 одиниць житлових об'єктів – недобудови, і на яких будівництво не ведеться, кошторисною вартістю 6,2 млрд. грн. З них державної форми власності 2,3 тис. об'єктів (35%), колективній - 5,0 тис. (64%) і лише 46 об'єктів (0,6%) приватної власності. Завершення недобудованих об'єктів, особливо тимчасово припинених або законсервованих об'єктів, кількість яких щорічно росте, придбаває в Україні надзвичайну актуальність.

Крім того, що вже понесені витрати на їх споруду, і витрати, пов'язані з консервацією і змістом недобудов постійно ростуть. Ці засоби практично вилучені з сфери економіки.

Указ Президента України про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» дозволяє, поряд з іншими проблемами, вирішити долю близько 8 тис. припинених будівництвом об'єктів житла, задіювати більш ефективний механізм їх приватизації або придбання для добудови. Передбачено, що нові власники таких об'єктів звільняються від оподаткування витрат, понесених на добудову таких об'єктів, а також від податку на землю під цими об'єктами.

Важливою складовою частиною житлової політики є збереження і відновлення житлових фондів, особливо 4-5-поверхових житлових будинків перших масових серій, об'єми яких складають 72 млн. м.кв. в Україні.

З цією метою розроблена Державна програма реконструкції житлових будинків перших масових серій, яка затверджена ухвалою Кабінету Міністрів від 14 травня 1999 р. №820. Програма передбачає розробку комплексу першочергових організаційно-технічних заходів і шляху їх реалізації, вдосконалення законодавчої і нормативної бази по реконструкції, створення фінансово-інвестиційного механізму із залученням недержавних джерел фінансування, забезпечення галузі ефективними матеріалами і механізмами для проведення робіт по відновленню житлових будинків масової забудови, а також створення на цій основі регіональних програм з урахуванням місцевих особливостей і конкретних умов забудови.

Реалізація намічених Програмою заходів дозволить:

  1.  збільшити загальну житлову площу існуючих будинків на 18-22 млн. кв. м. за рахунок споруди мансардних поверхів і прибудови житлових блоків;
  2.  зменшити на третину енерговитрати для змісту житлових фондів ї за рахунок утеплення зовнішніх захисних конструкцій житлових будинків (стін, вікон, балконних дверей), модернізації інженерного устаткування і застосування системи по-квартирного обліку тепло-, водо- і газовитрачання;
  3.  зменшити міські території, необхідні для нового житлового будівництва, на 13 тис. гектарів.

Реалізація Програми сприятиме також збереженню і відновленню житлових фондів, розвитку інфраструктури міст, підвищенню експлуатаційних якостей житла і поліпшенню архітектурної виразності забудови.

Переглядів: 7451

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.