Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виробнича програма будівельної організації

Виробнича програма і її вимірники

Виробнича програма - основна частина плану роботи кожної будівельно-монтажної організації. Вона визначає склад і об'єм будівельної продукції на планований рік з розподілом по кварталах і на виконавців. Відображаючи головну задачу господарської діяльності будівельно-монтажної організації, виробнича програма є головним розподілом виробничо-економічного плану.

В основу розрахунку виробничої програми повинна бути встановлений реальна потреба в конкретних виробничих потужностях, пускових комплексах і об'єктах, а не можливість будівельно-монтажної організації виконати певний об'єм окремих видів будівельно-монтажних робіт.
Виробнича програма містить в собі декілька завдань і показників, що розробляються за встановленими формами: введення в дію виробничих потужностей і об'єктів; об'єм товарної будівельної продукції, план підрядних робіт і т.д.

Номенклатура продукції будівельного виробництва дуже велика. Кількісна характеристика об'єктів, які будуються одночасно за декількома проектами, дасться в одиницях вимірювання основних їх ознак: площі, потужності і ін. їх натуральними вимірниками є: м2, т, шт. і тому подібне. Потужність створюваних виробничих об'єктів, наприклад, цементного заводу, вимірюється в тисячах тонн випуску цементу за рік. Об'єднати весь об'єм будівельної продукції можна тільки в грошовому вимірювання.

Показник готовності будівництва об'єктів Кгб%, характеризує рівень готовності об'єкту до введення в дію і визначається за формулою:

,                     (2.6)

де  –об'єм зданих замовнику підрядних робіт з початку будівництва об'єкту до початку або до кінця планового року, тис. грн.;
 – кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт об'єкту, тис. грн.

Показник зданих замовнику об'ємів підрядних робіт Ксді %, який характеризує об'єм будівельно-монтажних робіт, виконаних за чергою, пусковому комплексу, об'єкту і зданих на початок або на кінець планового року, в загальній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт об'єкту, черги, пускового комплексу, визначається за формулою:

,          (2.7)

де  – об'єм зданих замовнику підрядних робіт з початку будівництва до початку планового року і належній здачі на кінець планового року, тис. грн.

Показник незавершеного будівельного виробництва Qнбв в період, що розглядається, часу, визначається як  різниця показників готовності будівництва об'єкту в період, що розглядається, часу Qгі(tрп)і показника зданих замовнику об'ємів підрядних робіт за той же період часу

                     (2.8)

Середня тривалість будівництва об'єктів по будівельно-монтажній організації в цілому характеризується середнім часом від початку підготовчих робіт до введення об'єктів в експлуатацію і визначається за формулою:

(2.9)

де ТБі – тривалість будівництва і-го об'єкту, міс.;
SQкві – кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт і-го об'єкту, тис. грн.

В будівельно-монтажних організаціях показник готовності будівельного об'єкту, визначається по формулі

де Кгбмоі– показник готовності будівельного об'єкту %;  
– сумарний об'єм незавершеного будівельного виробництва на початок або кінець планового року, тис. грн.;
– сумарна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт всіх перехідних об'єктів на початок або кінець планового року, тис. грн.
Показник незавершеного виробництва Кнзпі %, характеризує рівень незавершеного будівельного виробництва щодо річного загального об'єму будівельно-монтажних робіт і визначається по формулі:


де Qзбмр(tр,кп) – загальний об'єм будівельно-монтажних робіт, виконаний в передуванні плановому року або підлягаючий виконанню в плановому році, тис. грн.
Показник завершення початого будівництва Кзнбі характеризується залишком вартості будівельно-монтажних робіт з перехідних об'єктів щодо річного об'єму будівельно-монтажних робіт і визначається по формулі:
            
де  – сумарний залишок кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт зі всіх перехідних об'єктів на початок або кінець планованого року до повного закінчення будівництва, тис. грн.
Надалі для забезпечення введення в дію потужностей і- об’єктів, створення технологічно необхідних і економічно доцільних об'ємів будівництва на об'єкті на початок і кінець планового року розраховується питома вага об'єму будівельно-монтажних робіт відповідно для пускових об'єктів Опуськ, які переходять Опер, і на яких починаються будівництво в Опб по  формулах:

             (2.13)

                    (2.14)

                      (2.15)

де    –  річний об'єм будівельно-монтажних робіт з об'єктів, введення в дію яких передбачається в плановому році, тис. грн.;
 – річний об'єм будівельно-монтажних робіт з перехідним з минулих літ об'єктів, що підлягають введенню в наступних за планом роках, тис. грн.;
 – річний об'єм будівельно-монтажних робіт з об'єктів, початок будівництва яких, передбачається в плановому році, тис. грн.
Всі етапи фінансування річної виробничої програми будівельної організації тісно зв'язані між собою.

Результати роботи будівельної організації як і будівельного виробництва в цілому характеризуються системою показників продукції, у якої будівельна діяльність розглядається як єдиний процес виробництва і реалізації (здача замовникам) будівельної продукції. Відповідно цьому економічному змісту утворюються дві підсистеми показників об'єму готової продукції і об'єму товарної будівельної продукції (які здаються замовникам), що мають різний економічний зміст і призначення.

Показники об'єму готової продукції характеризують об'єм будівельного виробництва (валовий об'єм будівельно-монтажних робіт) незалежно від реалізації продукції.

Показники об'єму товарної будівельної продукції застосовуються для оцінки кінцевого результату виробничої діяльності будівельних організацій.

Під готовою продукцією будівельної організаціїрозуміється об'єм продукції, створеної в результаті основної діяльності цієї організації за даний період.

Як вартісний показник готової будівельної продукції приймається об'єм виконуваних організацією за звітний період будівельно-монтажних робіт з договірно-кошторисної ціни. Економічний зміст цього вартісного показника полягає в тому, що він характеризує повний об'єм робіт будівельної організації тільки за даний період незалежно від ступеня готовності будівельної продукції, якої вона досягла до кінця періоду. Внаслідок того, що цикл будівельного виробництва, наприклад при споруді фундаменту удома або зведенні удома в цілому, тривалість будівництва може не співпадати із звітним періодом, тобто виходити за його межі, частина будівельно-монтажних робіт з об'єктів, технологічних етапів і комплексів робіт не можуть бути виконаний в звітному періоді і, отже, не буде віднесений до об'єму виготовленої за звітний період будівельної продукції. Об'єм виготовленої будівельної продукції визначається балансовим методом. Цей метод заснований на взаємозв'язку системи показників продукції, відповідно якому об'єм виготовленої продукції за звітний період є сумою об'ємів робіт і зміна залишків незавершеного будівельного виробництва на початок і кінець звітного періоду V,тобто

(2.16)

де    – об'єм будівельно-монтажних робіт, виконуваних в звітному періоді за договірно-кошторисною ціною;
 – об'їм закінчених в звітному періоді об'єктів і комплексів робіт з договірно-кошторисної ціни (товарна будівельна продукція);
,, – об'єм незавершеного будівельного виробництва відповідно на початок і кінець звітного періоду.

Об'їм виготовленою будівельною організацією продукції є розрахунковим показником, він необхідний для вирішення різних задач оцінки і аналізу роботи організації: для визначення об'єму будівельного виробництва; для планових розрахунків потреби підрядних організацій в трудових і матеріальних ресурсах і інших засобах.

Товарна будівельна продукціяє об'ємом будівельно-монтажних робіт за договірними кошторисними цінами на закінчених будівництвом і зданих в звітному році в установленому порядку в експлуатацію підприємств, пускових комплексів, черг і об'єктів, підготовлених до випуску продукції або надання послуг. Головна ціль цього показника - стимулювати виробничо-господарську діяльність будівельної організації на прискорення завершення і введення в дію підприємств і об'єктів. Одночасно товарна будівельна продукція сприяє концентрації трудових ресурсів і засобів виробництва на пускових об'єктах і тим самим підвищує ефективність діяльності будівельної організації. Отже, цей показник відповідає як народногосподарським, так і госпрозрахунковим інтересам будівельної організації.

Під об'ємом реалізованої будівельної продукціїрозуміється товарна продукція, прийнята замовником по акту і відображає результати виробничо-господарської діяльності будівельної організації. Це кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт щодо зданих замовнику об'єктів, комплексів, спеціальних будівельних і монтажних робіт в звітному періоді.

Для оцінки дійсних результатів роботи будівельних організацій був експериментально введений показник умовно-чистої продукції (УЧП).
УЧП – це частина кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт будівельної організації, який характеризує результати власних зусиль її працівників в створення будівельної продукції. Умовно-чиста продукція створюється «живою» працею працівників даної будівельної організації, в ній не ураховується вартість спожитих засобів виробництва.

Для визначення умовно-чистої продукції встановлюються відповідні нормативи. Перемножаючи кошторисну вартість будівельно–монтажних робіт на встановлений норматив умовно-чистої продукції на кожний об'єкт, визначають об'єм чистої продукції для даної будівельної організації. Отриманий об'єм виробництва називається нормативною умовно-чистою продукцією (НУЧП).

Нормативна умовночиста продукція будівництва - це створювана в будівництві частина національного доходу.

Економічна сутність показника НУЧП полягає в тому, що в ньому відображаються тільки суспільно необхідні витрати живої праці і не включаються перенесена на продукцію будівництва раніше створена вартість упредметненої праці (минула праця) і вартість матеріалів. На відміну від кошторисної вартості НУЧП неураховується в економічному обороті. Показник НУЧП є оцінним показником об'єму будівельно-монтажних робіт і має вартісну форму.

 

Незавершене будівельне виробництво

При впорядкуванні річної виробничої програми будівельно-монтажної організації особливу увагу необхідно звертати на створення оптимального об'єму будівельного об'єкту. В будівництві, яке характеризується тривалим виробничим циклом, виникає природна необхідність в створення об'єкту, який забезпечує нормальне функціонування технологічних процесів.  

Будівельний об'єкт - це специфічне поняття, який характеризує ступінь підготовки будівельних умов і забезпечення безперервності протікання в них будівництва.

Розмір будівельного об'єкту вимірюється фізичними і вартісними показниками, які нормуються відносно до природних і галузевих особливостей будівництва.

В промисловому будівництві об'єкт визначається по окремих підприємствах, їх чергах і пускових комплексах. Основними показниками нормативного об'єкту є готовність будівельного об'єкту до введення в дію; проміжне введення в дію технологічних етапів і комплексів робіт, залишок нормативного об'єкту на кінець кварталу.

Готовність об'єкту  (Кгбо, %), визначається відношенням об'ємів капітальних вкладень, реалізованих від початку будівництва до кінця кварталу (), до його кошторисної вартості (SQкв):

                           (2.17)

Проміжне введення в дію технологічних етапів і комплексів робіт на кінець кварталу ( визначається відношенням кошторисної вартості їх частини, що підлягає введенню в дію за період від початку будівництва до кінця даного кварталу
 (),до всієї їхньої кошторисної вартості (SQкв):

.                      (2.18)

Залишок нормативного об'єкту  (Qнбо) – це різниця між готовністю об'єкту  (Qгбо) і проміжного введення основних фундацій по цьому об'єкту (Qчофбо).

Qнбо = Qгбо – Qчофбо.                                                    (2.19)

Абсолютний розмір об'єкту на кінець кварталу   (QАРбо(tкв)) виражається  різницею  між об'ємом реалізованих з початку будівництва капітальних вкладень (Qкв(tнб)) і вартістю введених в дію за цей період основних фондів

QАРбо(tкв) = Qкв(tнб) – Qоф(tрп)                             (2.20)

Норма готовності об'єкта (Нго)дорівнює:

 

де Квбо , Кдвзбо, Кпонбоп  капітальні вкладення відповідно загальні, на дату визначення заділу, реалізовані по об'єктах підсобного і обслуговуючого призначення;
SQвбо, SQдвзбо,SQпонбоп – кошторисна вартість відповідно повна, на дату визначення заділу, введених фондів з будівельних об'єктів  і інших об'єктів.

Показники напрацювання в житловому будівництві розділяються на два вигляд: показники з капітальних вкладень і показники з загальної площі.

Напрацювання по капітальних вкладеннях виражається наступною залежністю:

                        Зк= (В1Г1 + В2Г2 + В3Г3 + В4Г4) /100,               (2.22)

де Зкобъем строительных работ по сметной стоимости жилых домов, что намечаются к сдаче в будущем году ; %;
В1,В2,В3 і В4распределение введения общей площади жилья соответственно по кварталам года, %;
Г1, Г2, Г3 і Г4  готовність будинків на кінець року, що забезпечує їх введення в експлуатацію у відповідних кварталах %.
Напрацювання за загальною площею будинків Зпб %, визначається по формуле:

,                  (2.23)

де  –  загальна площа будинків, що вводяться в експлуатацію протягом 1, 2...,() місяців, починаючи з першого місяця, м. кв.;
- тривалість будівництва одного будинку, міс;
 - площа введення в експлуатацію будинків в розрахунковому періоді, м. кв.

Незавершене будівництво включає вартість не закінчених будівництвом будинків і споруд, змонтованого і яке знаходиться в монтажі устаткування, виконаних робіт з його монтажу і інші витрати.

Переглядів: 8005

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.