Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів і джерел його покриття

Сукупний норматив власних оборотних активів на кінець запланованого року визначається додаванням сум часткових нормативів, що розраховані за окремими елементами нормованих запасів цінностей і витрат виробництва. Він визначає загальну потребу суб'єкта, що господарює, в оборотних активах, які необхідні для забезпечення нормального процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків.

Оскільки розрахований сукупний норматив на кінець запланованого року на діючих підприємствах містить і норматив на початок запланованого року, то після розрахунку нормативу на кінець запланованого року визначають його приріст (зниження), а також джерела покриття як нормативу, діючого на початок запланованого року, так і його приросту в запланованому році.

Діючий на початок запланованого року норматив покривається нормативною наявністю власних оборотних активів на початок запланованого року. Вона визначається у вигляді різниці між нормативом і сумою постійних пасивів, які діють на початок   запланованого року. Розрахунок цього показника наведено в табл. 8.7.

Приріст нормативу являє собою різницю між сукупним нормативом, що розрахований на кінець запланованого року, та нормативом, що діяв на початок цього ж року.

Розрахований приріст нормативу покривається такими джерелами:

  1. постійними пасивами;
  2. прибутком;
  3. надлишком власних джерел формування оборотних активів на початок запланованого року;
  4. іншими джерелами;
  5. позиковими коштами.

Таблиця 8.7. Розрахунок нормативної наявності власних оборотних активів на початок запланованого року


№ з/п

Показник

Сума, тис. грн.

1

Норматив власних оборотних активів на початок запланованого року

2380,0

2

Сума сталих пасивів на початок запланованого року

50,0

3

Нормативна наявність власних оборотних активів на початок запланованого року (п.1 - п.2)

2330,0

Розглянемо конкретно призначення, склад і порядок визначення перелічених джерел покриття приросту нормативу власних оборотних активів.
Постійні пасиви - це грошові кошти, що не належать підприємству, але в силу діючої системи розрахунків постійно знаходяться в його обігу. До них відносяться:

  1. мінімальна заборгованість із заробітної плати (оплати праці) з нарахуваннями;
  2. мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів (оплата відпусток, резерв для ремонтному фонду);
  3. мінімальні залишки фондів економічного стимулювання та спеціального призначення, що постійно знаходяться в обігу підприємства;
  4. мінімальна перехідна заборгованість за податками та платежами до бюджету й позабюджетних фондів;
  5. аванси (передплата) покупців (замовників) та ін.

Окремі види сталих пасивів розраховуються таким чином.

Мінімальна заборгованість по заробітній платі (оплаті праці)з нарахуваннями визначається добутком однодобового фонду заробітної плати (оплати праці) робітників під час періоду з найменшим обсягом робіт (квартал) на кількість днів від початку місяця до дня планової виплати заробітної платні (оплати праці), що встановлена у колективному договорі. Розмір мінімальної заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями (Зм) визначається за формулою

                                 ЗмФм / 90 * Д,                                 (8.9)

де Фм - фонд заробітної плати того кварталу, який прийнятий до розрахунку; 90 - кількість днів у кварталі; Д - кількість днів від початку місяця до дня виплати заробітної плати, що встановлена у колективному договорі.

Розрахунок мінімальної заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями здійснюється в порядку, наведеному в табл. 8.8.

Таблиця 8.8. Розрахунок мінімальної заборгованості заробітної плати з нарахуваннями


№ з/п

Показник

Дані

1

Фонд заробітної платні робітників і службовців на І квартал запланованого року, тис. грн.

230,4

2

Однодобовий фонд заробітної плати, грн. (п. 1: 90 днів)

2560

3

Кількість днів від початку місяця до дня планової виплати заробітної платні, днів

8

4

Мінімальна заборгованість по заробітній платі (п.2 х п.3), тис. грн.

20,5

5

Розмір нарахувань на заробітну плату, %

38,5

6

Сума нарахувань на мінімальну заробітну плату (п.4 х п.5: 100), тис. грн.

7,9

7

Мінімальна заборгованість по заробітній платні з нарахуваннями (п.4 + п.6), тис. грн.

28,4

Мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів(оплата відпусток), що йде як джерело покриття нормативу, береться в розмірі фактичного мінімального залишку, визначеного у звітних балансах за минулий рік, скоригованого на зміну фонду заробітної плати в запланованому році.

Розмір мінімальної заборгованості за резервом наступних платежів (оплата відпусток) (Рп) можна розрахувати за формулою

                                  Рп = Зм / Фз * Фп,                           (8.10)

де Зм - мінімальний залишок резерву наступних платежів;
Ф3, Фп - фонд заробітної плати з нарахуваннями на неї за попередній звітний рік і в запланованому році відповідно.
Розрахунок мінімальної заборгованості за резервом наступних платежів наведено в табл. 8.10.

Мінімальні залишки фондівспеціального призначення враховуються в складі сталих пасивів у розмірі середньоскладеної величини їх залишків за попередній звітний рік (два роки).

Таблиця 8.10. Розрахунок мінімальної заборгованості за резервом наступних платежівз/п

Показники

Сума, тис. грн

1

Фактичний мінімальний залишок резерву наступних платежів, що визначаються за звітним балансом за попередній рік

2,0

2

Річний фонд заробітної платні робітників і службовців з нарахуваннями за попередній звітний рік

871,0

3

Річний фонд заробітної платні з нарахуваннями у запланованому році

914,9

4

Мінімальний залишок резерву наступних платежів на запланований рік (п.1: п.2 х п.3)

2,1

Мінімальна перехідна заборгованість бюджетуза сплатою податків створюється в результаті незбігання (розриву) в часі між виконаними розрахунками (нарахуваннями) і встановленими строками сплати цих податків. Тому на кінець кожного місяця в підприємства завжди (постійно) є заборгованість бюджету, яка переходить на наступний місяць. Ця заборгованість, як та, що має постійний характер, враховується в складі сталих пасивів.

Мінімальна перехідна заборгованість позабюджетним фондам за сплатою відповідних платежів створюється в результаті незбігання (розриву) в часі між виконаними розрахунками (нарахуваннями) і встановленими строками сплати цих платежів. Тому на кінець кожного місяця у підприємстві завжди (постійно) є заборгованість позабюджетним фондам, яка переходить на наступний місяць. Ця заборгованість, як та, що має постійний характер, і враховується у складі сталих пасивів.

У випадках наявності в підприємств розрахунків із застосуванням попередньої оплати або видання авансів їх суми в мінімальних розмірах враховується в складі сталих пасивів.

Сума прибутку, що направляється на покриття приросту нормативу власних оборотних активів, визначається можливостями підприємства та враховується в розмірі, передбаченому підприємством при його розподілі.

Надлишок власних джерел формування оборотних активів виявляється на основі аналізу їх стану по балансу на початок запланованого року. Його розмір визначається у вигляді різниці між фактичною наявністю власних джерел формування оборотних активів на кінець року, що передував запланованому, і діючими нормативами в цьому ж році.

У складі інших джерел враховується кредиторська заборгованість постачальникам за отримані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності, послуги. Розмір цієї заборгованості, що враховується у складі джерел покриття приросту нормативу, береться в обсягу мінімальних залишків за попередній звітний рік, скоригованих на зміну обсягів продажу продукції та послуг у запланованому році.

У складі позикових джерел покриття приросту нормативу враховується кредит банку. Його розмір визначається у вигляді різниці між розрахованою сумою сукупного нормативу власних оборотних активів і сумою джерел його покриття (крім кредиту) на кінець запланованого року.

Розрахована сума всіх джерел покриття нормативу повинна відповідати сумі сукупного нормативу на кінець запланованого року.
Розраховані суми нормативів за окремими елементами власних оборотних активів та їх загальна сума, а також джерела покриття сукупного нормативу як за їх видами, так і загальна сума відображаються в спеціальній таблиці плану підприємства.

Переглядів: 7581

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.