Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність і склад капітальних вкладень

Оновлення ОФ на діючих підприємствах здійснюється за рахунок капітальних вкладень.

Капітальні вкладення - це витрати на створення нових, розширення, реконструкцію і модернізацію діючих ОФ. До капітальних витрат на підприємствах відносять витрати на будівництво будівель, споруд і інших об'єктів, включаючи будівельно-монтажні роботи, вартість придбання інвентарю, які входять у вартість будівництва, витрати на придбання машин і устаткування, які не входять у вартість будівництва, витрати па придбання транспортних засобів, обчислювальної техніки і ін., витрати на будівництво житлових будинків, дитячих садів і інших об'єктів соцкульпобиту. Окрім цього в капітальні витрати входять витрати, пов'язані з проектуванням об'єктів капітального будівництва, придбання земельних ділянок, витрати, пов'язані з оргтехдоглядом за ходом будівництва і реконструкції і ін.

Поняття «капітальні вкладення» розглядаються як інвестиції, які направлені на створення нових, розширення, реконструкцію і модернізацію діючих ОФ.

В умовах ринкової економіки розрізняють два види інвестицій: реальні і фінансові.

Реальні (прямі) інвестиції - це вкладення капіталу в створення засобів виробництва. Це в даний час найперспективніша форма інвестування, так вона пов'язана з оновленням ОФ, у вигляді нової будівництва, реконструкції, розширення і технічного переозброєння  діючий   виробництв  і  об'єктів  невиробничої сфери, придбання транспортних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і ін. Причому ці капітальні вкладення підрозділяються на капітальні вкладення виробничого і  невиробничого призначення.

Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу в цінні папери, а також його розміщення в банках, або - це активи, які одержують підприємства з метою збільшення прибутку, збільшення вартості капіталу або інших цілей для інвестора.

Залежно від джерела фінансування капітальні вкладення бувають:
- державні – це інвестиції, направлені на створення ОФ, джерелом фінансування яких, є засоби держбюджету або  місцевих бюджетів для фінансування державних підприємств і організацій;
- державні централізовані - це інвестиції, направлені на цільове фінансування створення ОФ, за рахунок засобів держбюджету або бюджетного кредиту;
- недержавні - це інвестиції, що фінансуються за рахунок засобів  інвесторів з  недержавними  формами  власності, такими як:
-власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, компенсації збитків від аварій, стихійної біди, грошових надходжень громадян, юридичних осіб і т.д.);
- позикові фінансові кошти інвестора;
- вилучені фінансові кошти інвестора (засоби, отримані від продажу акцій, облігацій, пайові і інші внески громадян, юридичних осіб);
- безготівкові і добровільні внески, пожертвування громадян, підприємств і організацій;
- засоби іноземних інвесторів (іноземні інвестиції як прямі, так і портфельні, капітальні трансферти, кредити);
- капітальні трансферти - це інвестування капітальних вкладень шляхом перекладу іноземної валюти до України і передача
права володіння іноземними цінними паперами;
- змішані капітальні вкладення - це інвестиції, направлені на створення і оновлення ОФ, в загальному розмірі яких є частину державних засобів.

Однією з форм відновлення ОФ є їх ремонт. Своєчасне проведення ремонту, діючих ОПФ попереджає передчасний  знос і вибуття, продовжує термін служби, підвищує експлуатаційні можливості і ефективність, використовування відремонтованих фондів.

Що ж таке ремонт?

Ремонт - це ліквідація порушень, поломок і інших недоліків.

Ремонт основних засобів - це ліквідація порушень, поломок, недоліків в основних засобах з метою відновлення їх експлуатаційних якостей.
Розрізняють поточний, середній і капітальний ремонти ОФ.

Поточний ремонт - це ремонт, в результаті якого замінюються зношені деталі, вузли машин, устаткування, все що вийшло з ладу, ліквідовуються незначні дефекти, неполадки і поломки. Проводиться він з метою підтримки в робочому стані машин, устаткування, будівель і споруд.

Середній ремонт - це ремонт, при якому замінюються зношені деталі, вузли, конструкції певної номенклатури без повного розбирання об'єкту ремонту.

Капітальний ремонт - це ремонт, що передбачає повне розбирання об'єкту ремонту, із заміною всіх зношених деталей, вузлів, конструкцій і т.д. Проводиться він з метою відновлення робочого ресурсу, поліпшення експлуатаційних характеристик ремонтованого об'єкту.

Виконання ремонтів на підприємстві здійснюється по графіку планово-запобіжного ремонту (ППР), який складається службою головного механіка і затверджується керівником підприємства.

Виконання капітального ремонту ОФ може здійснюватися як підрядним, так і господарським способом. Залежно від вибору способу проведення робіт і вибирається спосіб його фінансування.

При підрядному способі проведення капітальних робіт по ремонту ОФ, полягає договір із спеціалізованою організацією і всі розрахунки здійснюються на основі актів виконаних робіт.

При господарському способі проведення капітальних робіт об'єктів ОФ розрахунки здійснюються по елементах витрат (зарплата ремонтникам, оплата матеріалів, деталей, небезпечних частин, що використовується до процесі ремонту і т.д.;.

Всі витрати пов'язані з ремонтом незалежно від виду ремонту, підприємство може віднести протягом звітного року на валові витрати в межах 10% від балансової вартості ремонтованих ОФ.

Витрати на ремонт ОФ 2-й, 3-й і 4-й груп, перевищуючі 10% бар'єр, відносять на збільшення вартості ОФ цих груп, або балансової вартості окремих об'єктів ОФ 1-й групи в подальшому зазвітним роком, нарахуваннями на цю вартість амортизації по нормах, передбачених для відповідних видів ОФ.

Включення в собівартість витрат на ремонт в межах встановлених обмежень можна проводити двома способами:
- шляхом повного їх внесення на собівартість продукції в межах об'єму виконаного ремонту за відповідний звітний період;
- шляхом внесення цих витрат на ремонтний фонд, створений заздалегідь за рахунок собівартості продукції.

При віднесенні витрат на капітальний ремонт в міру їх фактичного формування на собівартість продукції матиме місце значні тимчасові коливання собівартості.

При віднесенні витрат на капітальний ремонт за рахунок створеної ремонтного фонду тимчасових коливань собівартості можна уникнути. Це відбувається за рахунок того, що створення ремонтного фонду здійснюється за рахунок рівномірних, встановлених па підприємстві розмірі відрахувань, що відносяться щомісячно на собівартість продукції.

Ремонт основних невиробничих фондів здійснюється, за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства.

Капітальний ремонт орендованих ОФ здійснюється за рахунок засобів орендаря, якщо це передбачено договором оренди. В цьому випадку суми на ремонт орендованих ОФ не повинні включатися до складу орендної плати. І навпаки, якщо ремонт орендованих ОФ виконує орендодавець, то суми ремонту повинні входити у вартість орендної плати.

Переглядів: 7832

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.