Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічним методом

Економічний (збільшений) метод розрахунку нормативу застосовується, як правило, на діючих підприємствах. Особливість обчислення нормативу цим методом полягає в тому, що при ньому не обчислюються нормативи за окремими елементами оборотних активів, а відразу визначається сукупний норматив на кінець запланованого року. Його визначення виконується виходячи з діючого сукупного нормативу в поточному році, зміни обсягів виробництва та прискорення обігу оборотних активів у запланованому році.

Але при обчисленні сукупного нормативу на запланований рік економічним методом використовуваний сукупний норматив поточного року поділяється на дві частини:

  1. нормативи за статтями оборотних активів, розмір яких прямо залежить від зміни обсягів витрат на виробництво (сировина, основні матеріали, незавершене виробництво, готова продукція й т.і.);
  2. нормативи за статтями оборотних активів, розміри яких прямо незалежить від зміни витрат на виробництво (запасні частини для ремонтів обладнання, витрати майбутніх періодів, малоцінні та швидкозношувані предмети та ін.).

Обчислення нормативу за оборотними активами, розмір яких залежить від зміни обсягів виробництва, виконується множенням діючого нормативу за цим елементом оборотних активів на відсоток зміни обсягів виробництва, а за оборотними активами, розмір яких не залежить від зміни обсягів виробництва, - множенням діючого нормативу за цими видами оборотних активів на 50% приросту обсягів виробництва.
Обчислена сума сукупного нормативу на запланований рік з урахуванням зміни обсягів виробництва коригуються на встановлений розмір прискорення обігу оборотних активів у запланованому році.

Порядок розрахунку сукупного нормативу економічним методом наведено в табл. 8.6.

Таблиця 8.6. Розрахунок сукупного нормативу економічним методом


№ з/п

Показник

Дані

1

Сукупний норматив власних оборотних активів на початок запланованого року - усього, тис. грн.

2200,0

2

У тому числі: а) за оборотними активами, що змінюються при зміні обсягу виробництва, тис. грн.
б) за оборотними активами, що не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва, тис. грн.

1900,0 300,0

3

Приріст обсягів виробництва у запланованому році, %

10,0

4

Прискорення обігу оборотних активів у запланованому році, %

2,0

5

Норматив за оборотними активами, що залежать від зміни обсягів виробництва, тис. грн. (п.2а х п.3)

2090,0

6

Норматив за оборотними активами, що не змінюються при зміні обсягів виробництва, тис. грн. п.2б х (п.3 х 50%)

315,0

7

Сукупний норматив на запланований рік без урахування прискорення обігу оборотних активів, тис. грн. (п.5 + п.6)

2405,0

8

Сукупний норматив на запланований рік, скоригований на прискорення обігу оборотних активів у запланованому році, тис. грн. (п.7 х (100% - 2%))

2356,9

Переглядів: 6549

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.