Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок формування договірної ціни. Ціни тендерної пропозиції

Взаємовідносини підрядних організацій із замовниками базуються на прямих договорах і контрактах, які укладаються з переможцями тендерних торгів (тендерів). В договорах (контрактах) висвічуються: умови виконання робіт, їх обсяги, складність, джерела та умови фінансування, умови зміни договірної ціни, порядок взаєморозрахунків тощо.

Договірна ціна представляє ціну будівельно-монтажних робіт, за яку підрядна організація згодна виконати роботи на об'єкті замовлення.
Згідно з поточним порядком договірна ціна на будівництво об'єкта формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій і погоджується з замовником. Погодження договірних цін може відбуватися як на переговорах між замовником і підрядником,так і в процесі проведення конкурсів (тендерів).

Договірні ціни узгоджуються на переговорах між замовником і підрядником по будовах, для яких згідно з чинним законодавством торги (тендери ) не проводяться. Для формування договірної ціни замовник передає генеральній підрядній організації проектно-кошторисну документацію в повному обсязі. Після .детального аналізу проектно-кошторисної документації з метою оцінки імовірності ризику при виконанні робіт на будові підрядник готує пропозиції відносно договірної ціни і погоджує її із замовником. На основі спільного рішення замовника та генпідрядника оформляється протокол-узгодження договірної ціни, який є невід'ємною частиною договору.

Ціна пропозиції, за яку претендент (підрядник) згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них.

Для розрахунку ціни пропозиції претендента залежно від способу визначення виконавця робіт замовник надає претендентові (підрядникові):
а) при проведенні тендерів - відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін, або інвесторську кошторисну документацію;
б) шляхом переговорів - проектно-кошторисну документацію в повному обсязі.

У ціні пропозиції претендент (підрядник) визначає вартість підрядних робіт, які пропонуються до виконання. До складу цієї вартості підрядник включає як безпосередні, так і супутні витрати (прямі і накладні) на будівництво об'єкта замовлення, прибуток, кошти на покриття ризику, а також кошти на оплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Заробітна плата в складі прямих витрат претендентом розраховується на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середньому нормативному розрядові ланки робітників, зайнятих на керуванні, на обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Середній нормативний розряд за видом робіт для ланки робітників - будівельників і монтажників приймається за ресурсними елементними кошторисними нормами, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, - за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Проте для розрахунку заробітної плати в складі ціни пропозиції претендента можна приймати також середній розряд по об'єкту в цілому.
Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт за видами робіт, або побудові (об'єкта) в цілому визначається, виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості (під режимом повної зайнятості розуміють, що працівник відпрацював за місяць нормативне число людино-годин), яку претендент (підрядчик) планує отримувати на об'єкті замовлення, та показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, яку встановлено Міністерством праці, розраховується за формулою

                                   Вп.г.=   Sзпп / tрч,,                              (5.3)

де Вп.г. - вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт, грн;
Sзпп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн;
tрч - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений Міністерством праці, люд.-год.
Визначена таким чином вартість людино-години відповідає певному середньому нормативному розрядові робіт. Задля визначення вартості людино-години, яка відповідає будь-якому іншому розрядові робіт, що передбачені проектом, до цієї вартості застосовуються міжрозрядні коефіцієнти, враховані у рекомендованих Держбудом показниках усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві
На будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітники», зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається з урахуванням показників, рекомендованих Держбудом.

Задля проведення експрес-розрахунку витрат на оплату праці в складі ціни своєї пропозиції претендент (підрядник) може використовувати таку формулу:

                                     Воп = Тк / tрч * Sзпп,                             (5.4)

де   Воп - витрати на оплату праці в складі ціни пропозиції претендента, грн;
tк - кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються у прямих і накладних витратах;
Sзпп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримати на об'єкті замовлення.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням рівня цін споживчих товарів та послуг, що надаються населенню. На будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, середньомісячна заробітна плата розраховується з урахуванням середнього по будівництву рівня заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості на певний період, який надається Держбудом в його інформаційних листах.

Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат претендент (підрядник) визначає, виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонуються, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі позначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються для виконання.

Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і відокремлено в нормах довідкове лише задля розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються накладними витратами.
Вартість машино-години визначається на підставі ресурсних показників, які наведено в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів та відповідних поточних цін на них.

До визначеної таким чином вартості машино-години додаються: амортизаційні відрахування; витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються; вартість матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин.

На будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість машино-години, як правило, розраховується в межах, рекомендованих Держбудом.

Заробітна плата в складі ціни машино-години розраховується на підставі нормативних трудовитрат ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, що визначаються як сума нормативних трудовитрат машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, Технічному обслуговуванні і перебазуванні будівельних машин і механізмів, і вартості людино-години відповідного середнього розряду ланки.

Середній нормативний розряд для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

При експлуатації потужних та особливо складних будівельних машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, до вартості людино-години робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, можливо застосовувати підвищуючи коефіцієнти, що надаються Держбудом.

При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у випадку відсутності в парку підрядника будь-яких видів машин, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, можлива заміна номенклатури машин, але таким чином, щоб отримана вартість не перевищувала вартість експлуатації машин, розрахованої на підставі нормативного часу роботи машин, зазначених у ресурсних елементних кошторисних нормах, та відповідної вартості машино-години, прийнятої за даними Держбуду.

До безпосередніх витрат, як прямих, так і накладних, належать кошти, які підрядник планує витрачати безпосередньо на спорудження об'єкта замовлення, тобто на трудові та матеріально-технічні ресурси.

При формуванні пропозиції до супутніх витрат, крім указаних в розділі «Порядок визначення вартості будівництва» можуть включатися також кошти на:

  1. перевезення працівників будівельно-монтажної організації автомобільним транспортом;
  2. відрядження працівників будівельно-монтажної організації на будівництво;
  3. перебазування будівельно-монтажної організації;
  4. доплати працівникам у зв'язку з витратами часу на проїзд від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад тощо;
  5. витрати з придбання та доставки устаткування на будову.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси претендент приймає на підставі аналізу власного банку даних.
Щодо матеріалів, виробів та конструкцій ціна приймається франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика на встановлену одиницю виміру, що враховує такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки, реквізиту, вартість транспортування і вантажних робіт; заготівельно-складські витрати. При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.

Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі відстані перевезень та діючих тарифів. Якщо перевезення матеріальних ресурсів здійснюється власними транспортними засобами претендента (підрядника) - на підставі розрахунків вартості перевезень за одну тонну-кілометр відповідними транспортними засобами. При цьому найвірогідніше результати з визначення вартості транспортування будівельних вантажів дають усереднені за видами транспортних засобів та способів транспортування показники вартості перевезень за одну тонну-кілометр, які надаються Держбудом.

Заготівельно-складські витрати враховуються, виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на будові, потужності організації та обсягів робіт на цій будові. Накладні витрати у складі ціни пропозиції претендента обчислюються, виходячи із структури цих витрат, яка склалась в підрядній організації за попередній період з урахування потужності будівельної організації - претендента. Витрати на підготовку території будівництва обчислюються на підставі даних проекту, обсягів робіт, що пропонуються, трудових і матеріально-технічних ресурсів до них та відповідних поточних цін на зазначені ресурси.

Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика обчислюються на підставі даних проекту з урахування оснащеності будівельної організації контейнерними та збірно-розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.
У складі ціни претендент враховує кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, якщо таке планується. Претендент (підрядник) враховує економічно обґрунтований прибуток, який він планує отримати від виконання робіт. Розмір прибутку залежить від таких факторів, як: вид будівництва, технічна та технологічна складність будови, строки будівництва, спосіб фінансування будівництва, кон'юнктура ринку, трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення в даному регіоні тощо.

На будовах, об'єктах, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів підприємств, установ і організацій державної власності розмір прибутку, якщо він планується, як правило, приймається в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки.

При обґрунтуванні договірних цін підрядними організаціями, які перейшли на спрощену систему оподатковування враховуються особливості їх оподаткування.

Оскільки платники єдиного податку звільнені від сплати збору на обов'язкове соціальне страхування, збору на обов'язкове пенсійне страхування і внесків у фонд сприяння зайнятості населення, зазначені збори і внески від договірного рівня заробітної плати в розрахунках маси накладних витрат не враховується, тобто кошти на покриття зазначених зборів, враховані в накладних витратах виключаються з договірної ціни.
При формуванні договірних цін підрядними організаціями, що сплачують єдиний податок по ставці 6 % від реалізації продукції (робіт, послуг) і звільнені від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до переліку, приведеному в пункті 6 Указу
Президента України від 28.06.99 №746/99, єдиний податок у розмірі 6% нараховується на підсумкову вартість будівельних (ремонтно-будівельних) і монтажних робіт у договірному рівні, що не включає перераховані податки і збори. З врахуванням цієї норми закону податок на додану вартість нараховується на договірну вартість будівельних (ремонтно-будівельних) і монтажних робіт, що включає єдиний податок у розмірі 6%. Єдиний податок у розмірі 6% і податок із доданої вартості показуються в договірних цінах окремими рядками.

При формуванні договірних цін підрядними організаціями, що сплачують єдиний податок по ставці 10% від реалізації продукції (робіт, Послуг) і звільнені від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до переліку, приведеному в пункті 6 згаданого Указу, але не є платниками податку з додаткової вартості і не мають права виписувати податкові накладні, єдиний податок у розмірі 10% нараховується на підсумкову вартість будівельних (ремонтно-будівельних) і монтажних робіт у договірному рівні, що враховує податок на додану вартість у вартості придбання матеріалів і послуг.

У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) може враховувати кошти на покриття ризику, пов'язаного з виконанням робіт, що пропонуються. Розмір цих коштів залежить від повноти інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, яка зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт.

Під час вивчення проектної документації претендент вивчає можливість виникнення ризику для себе та, обчислюючи ціну своєї пропозиції, визначає умови, що запобігали б виникненню ризикових ситуацій або компенсували б його втрати на такий випадок. Аналіз ризику має своєю метою розгляд можливих ризикових ситуацій, імовірність настання відповідних подій та втрат претендента, а також можливості їх компенсації, що необхідно передбачити у контракті.

При аналізі ризику, що може виникнути під час спорудження об'єкта, доцільно виділити такі його групи:
а). Ризик, пов'язаний з проектною документацією, що враховує імовірність того, що під час виконання контракту виникатимуть непередбачені проектом роботи або передбачені в проекті обсяги робіт не будуть відповідати дійсності.
Зменшення такого ризику досягається шляхом детальної перевірки технічної документації та усунення припущених помилок. При цьому особливу увагу слід приділяти проблемам, що можуть виникнути на будівельному майданчику: непередбачений стан ґрунту, наявність комунікацій, не нанесених на генеральному плані, тощо. Щоб уникнути таких ситуацій, претендент повинен перевірити, чи було проведено геологічне дослідження та ознайомитися з їх висновками. Крім того, претенденту слід самостійно обстежити будівельний майданчик та з'ясувати з замовником усі необхідні питання.
Основні дії претендента після виявлення ризику, пов'язаного з проектною документацією, слід спрямувати на те, щоб замовник вніс необхідні зміни у проектну документацію. Компенсацію ризику, усунути який не має можливості, слід врахувати у ціні пропозиції.
б). Ризик, пов'язаний із зовнішніми причинами та аварійними ситуаціями, що враховує імовірність повені, землетрусу, стихійного лиха, аварій тощо.

Названі події створюють для претендента загрозу значних матеріальних витрат, але імовірність їх настання може оцінюватися по-різному. Відшкодування додаткових витрат підрядника у зазначених випадках має передбачатися умовами контракту.

Аналіз комерційного ризику здійснюється шляхом уважного розгляду усіх пунктів проекту контракту (зокрема, особливих умов контракту) та визначення їх впливу на фінансове становище підрядної організації.

Розглядаючи пункти проекту контракту, претендент має оцінити їх прийнятність для себе та ризик для фінансового стану, з яким вони пов'язані (порядок змін проектної документації та обсягів робіт у процесі будівництва, порядок страхування ризику, фінансові гарантії тощо). При залученні претендентом для виконання предмета замовлення субпідрядників кожен з них має аналізувати власний ризик та передбачити його компенсацію у ціні пропозиції. Договірні ціни можуть встановлюватись твердими або динамічними. Тверді ціни встановлюються незмінними на весь обсяг будівництва з тривалістю до 1,5 років і не уточнюються за винятком наступних випадків:

  1. зміни замовником у процесі будівництва проектних рішень, які викликають зміни обсягів робіт та вартісних показників;
  2. якщо в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлені безперечні помилки, які не були виявлені на стадії тендерної пропозиції та складання договірної ціни, при цьому підрядчик не був виконавцем проектно-кошторисної документації;
  3. при виникненні обставин непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору (контракту).

Динамічні договірні ціни встановлюються відкритими і можуть уточнюватися протягом всього строку будівництва, але не частіше одного разу на рік. При цьому уточнюється вартість матеріально-технічних ресурсів. Маса прибутку та кошти на покриття ризику, визначені на початок будівництва, не уточнюються. Заробітна плата уточнюється тільки у випадку змінення обсягів робіт. Період уточнення вартості матеріально-технічних робіт скорочується тільки у випадку, якщо кошти на ризик не покривають витрати, пов'язані зі зростанням цін на зазначені ресурси. Як правило, така ситуація виникає при рівні інфляції не більше 10% за рік.

Динамічні ціни уточнюються також у тих випадках, що і тверді.

Замовник при погодженні договірної ціни ретельно розглядає її складові, звіряє вартість матеріальних ресурсів із цінами на них виробників у регіоні і узгоджує їх тільки при підтвердженні відповідними обґрунтуваннями та розрахунками. До таких випадків відносяться технологічні умови здійснення будівництва, а також особливі вимоги до технічних характеристик матеріалів, виробів і конструкцій.

Після погодження договірної ціни складається контракт на виконання робіт. У контракті зазначаються документи, покладені в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни - тверда або динамічна; порядок та терміни уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; гарантії замовника та підрядника тощо.

При виникненні непорозуміння між учасниками будівництва в період формування договірних цін і взаєморозрахунків за обсяги робіт, розбіжності розглядаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та Держбудом України. Остаточне рішення приймається відповідними органами в установленому чинним законодавством порядку.

Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений умовами контракту (щомісячно, за етап).

При твердій договірній ціні взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної договірною ціною.

Переглядів: 10069

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.