Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт

Основною метою любої підприємницької діяльності (в тому числі і в галузі «капітального будівництва») є прибуток, як джерело фінансових ресурсів для розвитку підприємництва, що задовольняє потреби володарів підприємства і держави в цілому.

Як відомо, прибуток (або збиток) від будівельно-монтажних робіт (або іншої підприємницької діяльності) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих цінах і затратами на її виробництво та реалізацію, тобто її собівартість.

Виручка прямо залежить від рівня цін, що склалися на ринку. Конкретне підприємство мало впливає на становище ринку і, отже, на очікуваний розмір виручки.

Рівень собівартості продукції в значній мірі визначається підприємством-виробником. Зрозуміло, в основі вартості витрат виробництва лежать об'єктивні фактори: потреба в сировині, механізмах, робітничій силі, утворений рівень цін на дані ресурси. В той же час на собівартість продукції суттєво впливає раціональне та ефективне використання даних ресурсів.

Отже, боротьба підприємства за зниження вартості на виробництво своєї продукції є важливим кроком підвищення економічної віддачі від підприємства, зросту конкурентоспроможності підприємства.

Розглянемо склад категорії «собівартість» стосовно до діяльності будівельної організації.

Собівартість будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних будівельною організацією своїми силами, включає витрати на придбання матеріалів, паливо, енергії, оплату праці найнятих робітників, компенсацію зносу основних фондів, які використовуються та інші витрати.
Усі витрати в залежності від способів їх включення в собівартість робіт підрозділяються на прямі та накладні (непрямі).

Під прямими витратами мають на увазі витрати, пов'язані з виконанням будівельних робіт, які можливо прямо і безпосередньо включити в собівартість конкретних будівельних об'єктів,

Пв = М + 3 + А,                             (4.20)

де Пв – прямі витрати на здійснення будівельно-монтажних робіт;
М – вартість матеріалів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, будівельних конструкцій, деталей, палива, електроенергії, пару, води та та ін.

Ці – витрати визначаються, виходячи з вартості придбання ресурсів; витрат на їх доставку, заготівельно-складських витрат, з врахуванням виплати процентів за кредит, представлений постачальником в зв'язку з договором підряду; націнок та комісійних винагород, виплачених постачальним організаціям. Слід відзначити, що вартість придбання матеріальних ресурсів визначається за діючими цінами, не враховуючи податок на додану вартість;

3 – витрати на оплату праці підприємницьких працівників та робітників із числа лінійного персоналу в випадку включення їх у склад бригад, зайнятих безпосередньо на будівельних роботах. У склад цих витрат також включаються: вартість продукції, що виділяється у порядку натуральної виплати робітникам; виплати стимулюючого характеру (премії, надбавки та інше); компенсації, пов'язані з розкладом роботи та умовами праці; оплата чергових та додаткових відпусток і та ін.;
А-витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин та механізмів, які включають 
- амортизаційні  відрахування  на  повне  відновлення  будівельних  машин  і механізмів та інших промислових основних фондів;
- орендну плату за використання орендованої техніки в розмірах, обумовлених договором;
- витрати на технічне обслуговування, -
- витрати на ремонт,
- оплату праці робітників, зайнятих керуванням будівельними машинами та механізмами;
- витрати на паливо, енергію та
- інші експлуатаційні ресурси і деякі інші витрати.

Під накладними (непрямими) витратами розуміють витрати, зв'язані з організацією та керуванням виробництвом будівельних робіт, які відносяться до діяльності будівельної організації в цілому.

Накладні (непрямі) витрати включають:
- адміністративно-господарські витрати, які передбачають оплату праці адміністративно-господарського персоналу, відчислення на соціальні нужди (на державне соціальне та медичне страхування, пенсійне забезпечення, в державний фонд зайнятості населення і та ін.), утримання канцелярії, відрядження і та ін.;
- витрати на обслуговування робітників будівництва, включаючи витрати на підготовку та перепідготовку кадрів, на забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних та побутових послуг, витрати на охорону праці і техніку безпеки і та ін.;
- витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках, включаючи витрати, зв'язані зі зносом та ремонтом малоцінних і швидкозношуючих інструментів та інвентарю, які використовуються у виробництві підрядних робіт і які не мають відношення до основних фондів; утримання пожежної та сторожової охорони; витрати по проектуванню промислових робіт і та ін.
- інші накладні витрати, які включають платежі з обов'язкового страхування майна будівельної організації; платежі за кредитами банків у межах ставки, встановленої законом; витрати, пов'язані з рекламою і та ін.;
- витрати, не враховані у нормах накладних витрат, але віднесені на їх рахунок. Сюди може бути включена допомога у зв'язку з втратою працездатності завдяки промисловим травмам, що виплачується робітникам на основі судових рішень; податки, збори, платежі та інші обов'язкові відрахування (податок на користувачів автомобільних доріг, плата за землю та та ін.); які відшкодовуються замовником будівель, витрати за рахунок інших витрат, які відносяться до діяльності підрядника, та інші витрати.

Собівартість будівельно-монтажних робіт (Сбмр) визначається за формулою:

                                  Сбмр = Пв + Нв                                       (4.21)

де Пв - прямі витрати;  Нв - накладні витрати.

У будівництві використовуються показники кошторисної (визначеної в кошторисах), планової (що розрахована будівельною організацією із врахуванням конкретних умов) і фактичної (реально складеної на будівельному майданчику) собівартості будівельно-монтажних робіт.

Переглядів: 7705

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.