Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва і числень витрат

Вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених проектом або робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також супутні нітрати визначаються зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (ІКР) підприємств, будівель, споруд або їх Повна кошторисна черг, які розробляються в складі проекту або робочого проекту за формою № 1.

Форма №1

.                                                                                                                                                                                                                   .
(назва організації, що затверджує)

Затверджено
Зведений кошторисний розрахунок у сумі                                                    тис. грн.
В тому числі зворотних сум                                                                              тис. грн.
____________________________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)
«___»_________200_р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ____

_____________________________________________________________________
(найменування будови)
Складений в поточних цінах станом на «  »                         200___р.


№ зп

 

Номери
кошторисів
і кошторисних
розрахунків

  

Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

 

Інші
витрати, тис.грн.

 

Загальна
кошторисна вартість,
тис грн..

будівельних робіт

монтажних робіт

устаткування меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Разом
по главах 1–12

+

+

+

+

+

 

 

Кошторисний
прибуток (Пк)

+

+

+

 

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

 

 

 

 

+

 

+

 

 

Кошти на покриття додаткових витрат, які пов’язані з інфляційними процесами (І)

 

 

 

 

 

 

 

Разом (гл.1–12+Пк +Р+І)

+

+

+

+

+

 

 

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і враховані складовими вартості будівництва

 

 

 

 

+

 

+

 

 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

Зворотні суми

 

+

Директор (або головний інженер)
проектної організації_________________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))
Головної інженер проекту______________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))
Начальник______________відділу________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))
Узгоджено:
Замовник_____________________________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))

У чисельному кошторисному розрахунку вартості будівництва окремими рядками приводяться підсумки прямих і накладних витрат по всіх об'єктних кошторисних розрахунках, об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види витрат. Крім того в позиціях зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва обов’язково повинні бути посилання на номер вказаних кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом (робочим проектом), розподіляється на графи, які визначають вартість: «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю», «інших витрат», «загальну кошторисну вартість».

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються за такими главами:
Глава 1. Підготовка території будівництва.      
Глава 2. Основні об'єкти будівництва.
Глава 3. Об'єкти підсобного й обслуговуючого призначення.
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства.
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку.
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і
газопостачання.
Глава 7. Благоустрій і озеленення території.
Глава 8. Тимчасові будинки і споруди.
Глава 9. Інші роботи і витрати.
Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд
Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів.
Глава 12. Проектні і вишукувальні роботи.

У зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1-12 враховуються:кошторисний прибуток; кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Якщо об'єкти, роботи і витрати, що передбачаються відповідною главою, відсутні, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав. В середині кожної глави може здійснюватись групування за розділами, найменування яких відповідає назві виробництв (комплексів).
Слід зазначити, що назви більшості глав цілком розкривають їхній зміст, але по окремих главах необхідні додаткові коментарі, оскільки вони включають великий перелік об'єктів, робіт і витрат.                   

До глави 1 «Підготовка території» включаються роботи, витрати, які пов'язані з оформленням права власності або прав користування (оренди) земельною ділянкою; звільненням території від наявних на ній будівель, лісонасаджень, промислових відвалів, інженерних мереж, комунікацій, споруд, шляхів і доріг, зняття і збереження родючого шару ґрунту і т.п.; компенсація вартості насаджень і будівель, які зносяться і переносяться; осушення території будівництва, проведення заходів щодо рекультивації земель, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища і ліквідації несприятливих умов будівництва; відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва і збитків, заподіяних землекористувачам вилученням або тимчасовим користуванням земельних ділянок; інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що забудовується, і виплатою компенсацій; податок за земельну ділянку, відведену під будівництво.

У випадку проведення рекультивації на кількох територіально відокремлених об'єктах кошти для цього дозволяється включати до відповідних об'єктних кошторисних розрахунків (об'єктних кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд.

До глави 3 «Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення» включається кошто­рисна вартість об'єктів підсобного й обслуговуючого призначення: для промислового будівництва будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо; для житлово-цивільного будівництва - господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо; а також вартість будівель і споруд соціальної сфери, призначених для обслуговування працюючих (окремо збудовані поліклініки, їдальні, магазини, об'єкти побутового обслуговування населення, інші об'єкти), розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.

У тому випадку, коли розробляється окремий проект (робочий проект) із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об'єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, благоустрій, дороги та інші, що, як правило, включаються до глав 3-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до комплексного проекту, кошторисна власність включається до глави 2  як основні об'єкти.
До глав 4 -7 включаються об'єкти, перелік яких відповідає найменуванням глав.

До глави 8 «Тимчасові будівлі та споруди» включаються кошти на зведення та розбирання титульних будинків і споруд, які необхідні для забезпечення виробничих потреб будівництва, а також для розміщення й обслуговування працівників будівництва.

До глави 9 «Інші роботи і витрати» включаються:

 1. додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період;
 2. додаткові роботи, пов'язані з виконанням протипаводкових заходів;

- утримання та відновлення після закінчення будівництва діючих постійних автомобільних доріг;

 1. витрати, пов'язані з випробуванням паль (свай) для будівництва;
 2. витрати на проведення після усадкового  ремонту (підтримання) підземних виробок при будівництві, реконструкції, підготуванні вугільних .та сланцевих шахт, а також залізорудних та інших рудних шахт;
 3. витрати на проведення геологорозвідувальних робіт;
 4. витрати, пов'язані з організацією для працівників будівельних організацій спеціальних маршрутів міського пасажирського транспорту;

- кошти на доплати працівникам у зв'язку з витратами часу на проїзд від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад;
- витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом;

 1. витрати, пов'язані з відрядженням працівників підрядних організацій на будови;
 2.  витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідних, експериментальних або дослідницьких робіт для здійснення прийнятих в проекті рішень;
 3. витрати на перебазування будівельно-монтажних організацій;
 4. додаткові витрати, пов'язані з організацією робіт вахтовим методом;
 5. інші витрати.

До глави 10 «Утримання служби замовника і авторський нагляд» включаються кошти в поточному рівні цін призначені на:

 1. утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд);
 2. проведення авторського нагляду проектними організаціями.

До цієї глави включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщеннями і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника, пов'язані з проведенням тендерів та введенням об'єкта в експлуатацію. Витрати на проведення тендера визначає замовник. Розмір цих витрат, як правило, не перевищує 0,8% від загальної кошторисної вартості будівництва.

До глави 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів» включаються кошти на підготовку кадрів підприємств, що будуються заново.

До глави 12 «Проектні та вишукувальні роботи» включаються:
- кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,
- кошторисна вартість експертизи проектно-вишукувальної документації;
- витрати, пов'язані з випробуванням паль в частині, яка виконується проектно-вишукувальними організаціями.
У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4-8) такі підсумки:

 1. по кожній главі (за наявності в главах розділів - по кожному розділу і по главах);
 2. сумарні по главах 1-7,1-8,1-9, 1-12;
 3. «Разом» по главах 1-12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податків, зборів, обов'язкових платежів, встановлених чинним законодавством;
 4. «Всього» по зведеному кошторисному розрахунку.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва зазначаються зворотні суми, що враховують вартість:
- матеріалів і виробів, одержані від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд (з частиною вартості, що амортизується) незалежно від терміну здійснення будівництва;
- матеріалів і виробів, одержаних від розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі, що визначається за розрахунком;
- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, що здійснює шефмонтаж устаткування;
- матеріалів, одержаних у порядку попутного добування.

Указані зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, вказаних довідкове в об’єктах (локальних) кошторисах.

Сумарна («а підсумками об'єктних і локальних кошторисів) балансова (залишкова) чи м. устаткування, що демонтується і переноситься в межах діючого підприємства, яке реконструюється і технічно переоснащується - наводиться в зведеному кошторисному рахунку довідкове тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку.

У зведеному кошторисному розрахунку наводяться дані про пайову участь підприємств і  організацій  у  будівництві  об'єктів  загального  користування  або  загально вузлових об’єктів.

Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і громадських будівель за напрямками капітальних вкладень у випадку,. коли в складі цього будівництва передбачені вбудовані, вбудовно-прибудовані, прибудовані або окремо збудовані будівлі і споруди, що належать до різних напрямків капітальних вкладень (торгівля і громадське харчування, підприємства побутового обслуговування, комунального господарства тощо). Кошторисна вартість споруд, пристрої в і окремих робіт, спільних для усіх об'єктів, що входять до складу мікрорайону комплексу, розподіляється:
- вартість внутрішньоквартальних (дворових) мереж водопостачання, каналізації, тепло и енергопостачання тощо - пропорційно щодо потреб об'єктів;
- вартість робіт з благоустрою та озеленення території - пропорційно площам ділянок;
- решта спільних об'єктів - пропорційно загальній площі об'єктів.
Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень наводиться у складі пояснювальної записки до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.
Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на будівництво, незалежно від і» генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.
При здійсненні  поточного ремонту, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним або об'єктним кошторисом, зведений кошторисний розрахунок не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторисного розрахунку виконує відповідно локальний або об’єктний кошторис.

На будівництві в цілому або на його чергу складається зведення витрат за формою №2.

До зведення витрат включаються окремими рядками підсумки по всіх зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва,  а також по зворотних  сумах з підбіванням підсумків.

Витрати з пусконалагоджувальних робіт включаються до зведення витрат у випадку, якщо у відповідності з чинними нормативними документами вони здійснюються за рахунок капітальних вкладень.


Форма №2

.                                                                                                                                                       .                                                                
(назва організації, що затверджує)

Затверджено
Зведений кошторисний розрахунок у сумі                                                     тис. грн.
В тому числі зворотних сум                                                                                тис. грн.
____________________________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)
«___»______________200_р.

ЗВЕДЕНИЙ ВИТРАТ

_____________________________________________________________________
(найменування будови)
Складений в поточних цінах станом на «   »        200___р.


№ зп

 

 

Найменування витрат

  

 

Об’єкти виробничого призначення

 

Об’єкти житлово-цивільного призначення

 

Об’єкти бази будівельної індустрії

Об’єкти міського наземного пасажирського транспорту, дороги, шляхопроводи і інші інженерні споруди.

 

 

Всього

1

2

3

4

5

6

7

1.

а) кошторисна вартість, тис.грн.:

 

 

 

 

 

- будівельних і монтажних робіт

+

+

+

+

+

- устаткування, меблів та інвентарю
-пусконаладжувальні роботи

 

+

+

 

+

+

 

+

+

 

+

+

 

+

+

б) інші витрати , тис.грн.

+

+

+

+

+

в) загальна кошторисна вартість (а+б), тис. грн.., у т.ч. зворотні суми

+

+

+

+

+

Директор (або головний інженер)
проектної організації_________________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))
Головної інженер проекту______________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))
Начальник______________відділу________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))
Узгоджено:
Замовник_____________________________________________________
(підпис, (ініціали, прізвище))

Примітка «+» - заповнюється; «-» - не заповнюється

Переглядів: 9024

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.