Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок складання інвесторської кошторисної документації

Інвесторською кошторисною документацією називається сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації.

Ефективність освоєння матеріалу щодо складання інвесторської кошторисної документації залежить від однозначного розуміння змісту основних елементів будівництва: об'єкт, пусковий комплекс, черга будівництва, будівництво (будова) в цілому.

Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд, благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об'єктів, що є частиною будови або ії черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або наданні послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для даного пускового комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.

Чергою будівництва визначена проектною документацією є сукупність об'єктів виробничого призначенні (або їх частин), введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат, на які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація: таких видів:

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат на будівлях і спорудах або на загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначились при розробленні робочої документації (робочих креслень).

Локальні кошторисні розрахунки складаються також на окремі види робіт на витрат по будівлях і спорудах або загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначились і полагають уточненню.

Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об’єкт у цілому дані з локальних кошторисів.

Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів на об'єкт у цілому, та підлягають уточненню.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами (наприклад компенсації в зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо).

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Зведенні витрати - це кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва промислового підприємства (споруди) або його черги та об'єктів іншого галузевого призначення.

Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з будівництвом виробничих об'єктів передбачається будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, шляхопроводів та подібних інженерних споруд, а також об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів на виробниче будівництво.

Зведенням витрат можуть об'єднуватися два та більше зведених кошторисних розрахунків вартості на перелічені види будівництва.

Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємств, будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комплексами. Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об'єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів та робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як (правило, зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному .розрахунку. До відомості включається тільки вартість об'єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.

При проектуванні підприємств та споруд будівництво яких намічається здійснювати за чергою, використаються таки документи: розрахунок вартості будівництва на повний розвиток (зведення витрат на повний розвиток) підприємства та споруда; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва наступних черг, об'єктні розрахунки вартості
Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва першої черги та розрахунки вартості будівництва наступних черг.

Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу складається на підставі даних з об’єктних  розрахунків вартості,
Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний з об'єкта, що намічається до будівництва у складі наступних черг.

Склад інвесторської документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об'єкта.

Види документації, що розробляються на окремих стадіях проекту, показані в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1. Види кошторисних документів, які розробляються на окремих стадіях проекту

Проект

Робочий проект

Робоча документація

1. Зведення витрат
(за необхідності)

1 .Зведення витрат
(за необхідності).

1 .Об'єктні та локальні
кошториси.

2. Зведений кошторисний розрахунок  вартості будівництва (розрахунок вартості  будівництва)

2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

2. Відомості ресурсів до локальних кошторисів.

3. Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки.

3. Об'єктні та локальні
кошторисні розрахунки.

 

4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат.

4. Об'єкті та локальні кошториси.

 

5. Кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

5. Відомості ресурсів до локальних кошторисів.

 

 

6. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат.

 

 

7. Кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

 

При розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обґрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти) склад інвесторської кошторисної документації може бути скороченим у порівнянні зі стадією проекту за умови забезпечення достовірності визначення вартості будівництва. До інвесторської кошторисної документації в складі проекту (робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, в якій висвітлюються наступні відомості про:

  1. територіальний район розташування будівництва;
  2. норми і ціни, які використані для складання інвесторської кошторисної документації;
  3. обґрунтування розрахунків інших витрат;
  4. розміри кошторисного прибутку;
  5. посилання на документи, відповідно яких розроблена інвесторська кошторисна документація;      
  6. розрахунок розподілу коштів за напрямками капітальних вкладень (для житлово-цівільного будівництва).

При необхідності наводяться інші відомості про порядок визначення кошторисної вартості, характерні для даної будови (наявність  об'єктів  загального  користування, документів про кошти на будівництво спільних об'єктів пропорційно до потреб в їх послугах.

Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:
- у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) порядкові цифри і підсумкові цифри закругляються до цілих гривень;
- в об’єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках) підсумкові цифри з локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень і двох знаків після коми;
- у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва (зведення витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисів (об’єктних  кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із округленням до двох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться результати обчислень в розрахунках вартості будівництва.

При складанні інвесторської кошторисної документації здійснюється її нумерація у встановленому порядку.

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) проводиться при формуванні об'єктного кошторису (об'єктного кошторисного розрахунку) з урахуванням того, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва він включається.
Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) проводиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри - номеру рядка в главі і треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у даному об'єктному кошторисі (об'єктному кошторисному розрахунку). Наприклад: № 02-04-12. Номери об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) за такою системою нумерації не містять у собі останніх двох цифр, що відповідають номерам локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків). Наприклад: № 02-04.

Переглядів: 8926

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.