Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Кошторис виробництва: сутність і її структура

Кошторис виробництва — це витрати підприємства, які пов'язані з основною (операційною) його діяльністю за певний період. Зведений кошторис підприємства складається по економічних елементах. Зразкова форма показана в табл. 1, а нижче стисло розглянуто зміст окремих елементів витрат і порядок розробки кошторису.

Матеріальні витрати  як елемент кошторису складаються з витрат на:
* сировина і основні матеріали, що є матеріальною субстанцією продукції;
* вироби, які потрібно придбати для укомплектування продукції (двигуни, прилади і т. п.);

  1. купувальні напівфабрикати (штампування, відливання, поковки і т. п.);
  2. виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідні для виготовлення продукції;
  3. допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному процесі (кріпильні деталі, фарби, інструмент і т. п.) або необхідні для його обслуговування (ремонту, експлуатації устаткування і ін.), на господарські потреби і управлінські потреби (зміст приміщень, канцелярські товари і т. п.);

Таблица 1 КОШТОРИС ВИРОБНИЦТВА НА                 рік

 

Елементи витрат

Сума витрат, тис. грн.

фактична за минулий рік

план наступного року

1. Матеріальні витрати

5210

5400

2. Заробітна плата

2050

2300

3. Відрахування на соціальні потреби

720

805

4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

800

800

5. Інші витрати

450

500

6. Всего затрат

9230

9805

7. Витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції

1630

1805

8. Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст – віднімається, зменшення – додається)

 

?

 

+ 200

9. Зміна залишків резервів майбутніх платежів (приріст – додається, зменшення – віднімається)

 

+ 10

 

?

10. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст – віднімається, зменшення – додається)

 

+ 50

 

? 300

11. Виробнича собівартість товарної продукції

7560

8100

12. Зміна залишків нереалізованої продукції за виробничою собівартістю (приріст – віднімається, зменшення – додається)

 

?140

 

+ 100

13. Виробнича собівартість реалізованої продукції

 

7700

 

8000

  1. паливо і енергія із сторони (електроенергія, газ, пар, і т. п.); витрати на власне виробництво енергії включаються в кошторис по окремих елементах;
  2. пошук і використовування природної сировини (відрахування на геологорозвідувальні роботи, рекультивацію земель і ін.).

Витрати на матеріали визначаються на основі норм їх витрати і цін з урахуванням транспортно-заготовчих витрат, які не є становлячи інших елементів кошторису (плата за транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, комісійні заготовчим організаціям і ін.). З вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною використовування або продажу.

Заробітна плата включає всі форми оплати праці штатного і позаштатного виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, зайнятого виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу і управлінням. Не включають в кошторис виплати працівникам, які фінансуються з прибутку або інших джерел спеціального призначення.

Відрахування на соціальні потреби містять відрахування на соціальне страхування, до Пенсійного фонду і на інші подібні заходи. Величина цих відрахувань визначається по встановлених нормах, виходячи з витрат на оплату праці незалежно від джерел її фінансування.

Амортизація основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань на повне їх відтворювання (реновацію) визначається по встановлених нормах на підставі їх балансової вартості. Амортизація нематеріальних активів здійснюється по лінійно-рівномірному методу, виходячи з терміну їх функціонування. В інші витрати включають ті з них, які за змістом не можна віднести до названих вище. Це широкий круг витрат різного призначення, а саме: оплата послуг зв'язку, охорони, витрати на відрядження, страхування майна, винагорода за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, оплата робіт по сертифікації продукції, витрати на гарантійний ремонт, орендна плата і ін.

Кошторис виробництва, узагальнююча по-елементні витрати підприємства, показує їх ресурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, основні фонди), що дуже важливо для аналізу чинників зниження собівартості продукції.

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази і розміру підприємства. На стадії прогнозних оцінок величини витрат кошторис виробництва можна складати коректуванням фактичних витрат за минулий період.

Елементи фактичних витрат коректуються за допомогою прогнозних коефіцієнтів зміни об'єму виробництва, чисельності персоналу і вартості основних фундацій з урахуванням закономірності динаміки витрат, вірогідності зміни норм і цін (тарифів). Більш обґрунтовано кошторис виробництва визначається по кожному економічному елементу на основі планових об'ємів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). На малих підприємствах такий розрахунок є узагальнюючим. На середніх і крупних підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи кошториси місць витрат (цехів, служб, адміністративних витрат і витрат на збут).

Переглядів: 9074

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.