Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок визначення кошторисної вартості будівництва

Вартість будівництва визначається:

 1. на стадії проектування - кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської кошторисної документації;
 2. на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендера) - договірна ціна (ціна тендерної пропозиції претендента).

Окремі вартісні показники визначені на цих стадіях уточнюються при проведенні взаєморозрахунків, якщо їх уточнення обумовлене в контракті.
У вартість будівництва включаються безпосередні та супутні витрати, а також прибуток, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, податки, збори, обов'язкові платежі, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (глава 12 зведеного кошторисного розрахунку будівництва) і на спорудження об'єкта будівництва (як прямі так і накладні витрати) (глави 2-7 ЗКР).

До супутніх витрат належать кошти, які витрачаються як замовником, так і підрядником на будівництво в цілому. До них відносяться:

 1. витрати на підготовку території будівництва (глава 1 ЗКР);
 2. витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (глава 8 ЗКР);
 3. додаткові втрати на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період (глава 9 ЗКР);
 4. інші роботи та витрати (глава 9 ЗКР);
 5. витрати на утримання служби замовника та авторський нагляд (глава 10 ЗКР);
 6. витрати на підготовку експлуатаційних кадрів (глава 11 ЗКР);

У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

 1. будівельні роботи;
 2. роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);
 3. витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю;
 4. інші витрати.

Кошторисна вартість будівництва, яка визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.
До будівельних робіт при визначенні кошторисної вартості будівництва відносяться:
- роботи щодо зведення будівель і споруд: земляні; влаштування збірних і монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;
- роботи гірничо-розкривні: буро-підривні; пальові; із закріплення ґрунтів; з влаштування опускних колодязів; з буріння свердловин; із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії; теплоізоляційні (включаючи обмурування і футерування котлів, промислових печей та інших агрегатів);

 1. гірниче-прохідницькі; підводно-будівельні (водолазні);
 2. роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;
 3. роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а шкож інших внутрішніх трубопроводів;
 4. роботи, що виконуються при спеціалізованому будівництві, в тому числі: автомобільні дороги та залізниці; мости і труби; тунелі і метрополітени, трамвайні колії; аеродроми; лінії електропередач; споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення; конструкції гідротехнічних споруд. судновозні колії стапелів і сліпів; промислові печі і труби; буріння нафтових і газових свердловин (у тому  числі,  в  морських умовах); протиерозійні, протисельові, протилавинні, протизсувні та інші інженерні та природоохоронні споруди; меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнювання);

- роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, тепло- і електропостачання,  газопроводів;  магістральних   трубопроводів газонафтопродуктів;
- споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;

 1. роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;
 2. роботи і підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, мінним території, намивання ґрунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель то що;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних, елементних кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі, з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.

До монтажних робіт при визначенні кошторисної вартості будівництва відносяться таки:
- складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації (включаючи перевірку та індивідуальний іспит) усіх видів устаткування, в тому числі компресорних машин, насосів, вентиляторів, електротехнічних установок, електричних печей приладів, засобів автоматизації тощо;

 1. прокладка ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, приєднання до електричних мереж і підготовка до здачі під налагодження електричних машин;
 2. прокладання технологічних трубопроводів і улаштування підведень до устаткування води, повітря, пари, охолоджувальних та інших рідин в обсягах, передбачених збірниками розцінок на монтаж устаткування;
 3. інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних, елементних, кошторисних норм на монтаж устаткування,  в  тому числі,  демонтаж устаткування, установок, машин та пристроїв, що здійснюються при реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд.

До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво належить вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад:
- комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного й іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі      нестандартного (включаючи вартість його проектування), устаткування електронообчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних  кабінетів;
- транспортних засобів, технологічно пов'язаних з процесом промислового виробництва, включаючий рухомий залізничний склад, що приймається на баланс забудовника, для перевезення вантажу по коліях,  передбачених  проектом, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів;
- контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв'язку;
- інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, запасних частин, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду виробництв, що вводяться в дію;
- устаткуванню, інструменту,  інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення гуртожитків, об'єктів комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, торгівлі;
- вартість конструювання машин і складного технічного устаткування разових (одиничних) замовлень з тривалим циклом виготовлення.

До інших витрат належать всі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних і монтажних робіт і вартості устаткування,  меблів та інвентарю. До них відносяться:

 1. витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому,
 2. кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації, сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних розведень у сходових клітках;

- кошторисна вартість монтажних робіт з установлення технологічного, насосно-компресорного, підйомно-транспортного, енергетичного та іншого устаткування, передбаченого проектною документацією;

 1. кошторисна вартість монтажу пасажирських та вантажних ліфтів;
 2. кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, пов'язаних з монтажем устаткування;
 3. кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з улаштування фундаментів під устаткування, зведення промислових печей, труб, технологічних каналів, тунелів та інших робіт;

- кошторисна вартість робіт з улаштування вводів до будівлі водопроводу, теплофікації, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання і слабкострумових мереж, а також випусків каналізації. Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій при визначенні їх кошторисної вартості є:
а) для каналізації - найближчий для будівлі оглядовий колодязь (вартість колодязя включається до кошторису на зовнішні мережі):
б) для водопроводу, газопроводу, тепломережі - вентиль або трійник біля будівлі (вентиль або трійник включається до кошторисної вартості будівлі, а колодязь, у якому вони встановлені, враховується в кошторисі на зовнішні мережі);
в) кабельні кінцеві муфти при кабельних вводах та прохідні ізолятори при повітряних вводах, - муфти відносяться до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори – до внутрішніх. У випадках, коли кабельний ввід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому випадку відноситься до внутрішніх мереж.

Крім вказаних витрат, до кошторисної вартості будівництва будівлі або споруди включаються накладні витрати.

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їхніх черг складається інвесторська кошторисна документація, до складу якої входять локальні кошториси і відомості ресурсів до них, локальні кошторисні розрахунки, об'єктні кошториси, об'єктні кошторисні розрахунки, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, зведення витрат тощо.

Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами містить у собі прямі і накладні витрати.

Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, матеріалів, виробів та конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторської кошторисної документації приймаються за вихідними даними замовника, або за його дорученням з інших джерел (в тому числі, за усередненими даними Держбуду України).

Заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться у прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників та для робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів. Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-годин, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки робітників-будівельників, монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години згаданих робітників по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

При визначенні заробітної плати по будівельних та монтажних роботах, які виконуються в підземних умовах ( шахтах, рудниках, вартість людино-години робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, слід приймати не по будівництву в звичайних умовах, а як для виконання робіт у підземних умовах шахт з урахуванням тривалості робочого тижня.
Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, в прямих витратах визначається, виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ, та поточних цін на них, з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, а також податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (паяльник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і окремо в ресурсних елементних кошторисних нормах довідкове задля розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, які враховуються в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховані у складі накладних витрат.
Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої, виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси на будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймаються за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників.
За відсутності даних про регіональні ціни на будь-які матеріали можливе застосування середніх цін, що надаються Держбудом України.
Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб’єктнии склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

 1. відпускну ціну;
 2. вартість тари, упаковки і реквізиту;
 3. вартість транспортування і вантажних робіт;
 4. заготівельно-складські витрати.

Заготівельноскладські витрати залежать від умов зберігання матеріалів які передбачаються проектом організації будівництва. Це може бути зберігання матеріалів просто неба або в обладнаному для цього приміщенні.

Вивантаження та внутрішньобудівельне транспортування будівельних матеріалів на приоб'єктному складі враховано ресурсними елементними кошторисними нормами.

Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують їхньої доставки на приоб'єктний склад будови, то в локальних кошторисах при визначенні вартості матеріалів, виробів і конструкцій витрати на це враховуються додатково. Зазначені витрати враховують в одиничній вартості матеріалів.

Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються калькуляційним методом або приймаються за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надаються Держбудом України.
У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати, призначені для покриття витрат будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб (контори і відділи постачання, управління виробничо-технологічної комплектації будівельно-монтажних організацій) та матеріальних базових складів, а також витрат, пов'язаних з витратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах. Ці виграти розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом України до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підрядника: для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій - 2%;для металевих конструкцій 0,75%.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.
У кошторисних розрахунках і кошторисах на будівництво підприємств, будівель і споруд має бути врахована вартість передбаченого проектом (робочим проектом) устаткування (що монтується і не монтується), необхідного для забезпечення діяльності підприємств, а також експлуатації будівель і споруд.

При реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств і цехів потреба в окремих видах устаткування може забезпечуватися за рахунок демонтованого, придатного до роботи устаткування.

Кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку устаткування на приоб'єктний склад або місце його передачі до монтажу.
Складовими кошторисної вартості устаткування є:

 1. відпускні ціни;
 2. вартість запасних частин;
 3. вартість тари, упаковки і реквізиту;
 4. транспортні виграти;                                  
 5. витрати на комплектацію;
 6. заготівельно-складські витрати.

Поточні ціни на устаткування в інвесторської кошторисної документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі, за усередненими даними Держбуду України).

Якщо відпускні ціни на устаткування не враховують будь-якої із складових, перелічених раніше, витрати на це враховуються в локальних кошторисах додатково. Ці витрати обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками, що надаються Держбудом України.

Якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж, витрати на це визначаються окремим кошторисом і враховуються в об'єктному кошторисі в графі 6 «Устаткування, меблі та інвентар».

У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

До тимчасових будівель і споруд належать виробничі, складські, допоміжні, житлові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва.
Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні.

Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку М до ДЕН Д 1 1-1-2000.

Кошти на будівництво титульних тимчасових будівель і споруд включаються до глави «Тимчасові будівлі і споруди» зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розмір згаданих коштів визначається або калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва, або за усередненими відсотковими показниками (2,2 - 4,2 % від кошторисної вартості - для промислового будівництва; 2,4 - 7,2% - для енергетичного будівництва; 3,6 - 8,3% - для транспортного будівництва; 0,95 - 3,6% - для житлово-громадського будівництва в містах і робітничих селищах; 2,4 - 6,9% - для інших видів будівництва), що надаються Держбудом України.

Усереднені показники, обчислені за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, враховують повний комплекс тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.
Якщо розмір коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в інвесторської кошторисної документації визначено за усередненими показниками, то це є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання належать такі: приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігрівання робітників; настили, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будівлі, пристрої з техніки безпеки, інвентарні, уніфіковані засоби підмощування типу колисок, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; паркани і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки при виконанні буро-підривних робіт; тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від   периметра будівель або від лінійних споруд), а також витрати, пов'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються й існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

Витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в накладних витратах.

У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період. Розмір цих коштів визначається за усередненими показниками, що надаються Держбудом України у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт з підсумком глав 1- 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період. Визначений за усередненими показниками розмір коштів є лімітом на відшкодування підрядником зазначених витрат тільки при виконанні робіт у зимовий період.

Замовник, виходячи з даних по тривалості робіт і терміну їх виконання, що плануються, може вирішувати питання щодо включення до кошторисної вартості будівництва, додаткових витрат на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період. Зазначене рішення надається в складі вихідних даних на проектування організації, яка розробляє інвесторську кошторисну документацію.

Кошти для відшкодування інших витрат, що належать головним чином до діяльності підрядних організацій, включаються до глави 9 ЗКР «Інші роботи і витрати». Приблизний перелік таких витрат наведено в додатку Б до ДБН Д. 1.1 -1-2000. Наприклад, витрати з перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом розраховуються калькуляційним методом на підставі даних проекту організації будівництва і діючих тарифів, або як ліміт коштів за усередненим відсотковим показником, який становить 1,5% від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, підсумку глав 1-8 ЗКР.

У локальних кошторисах і зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

Накладні витрати визначаються за підсумком прямих витрат при формуванні кошторису: по кожному розділі і в цілому по кошторису; а без розподілу на розділи - в цілому по кошторису.

Накладні витрати - це сума коштів для відшкодування витрат будівельних і монтажних організацій, пов'язаних зі створенням загальних умов будівельного виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням. До накладних витрат відносяться адміністративно-господарські витрати, витрати на обслуговування працівників будівництва, витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та інші накладні витрати.

До адміністративно-господарських витрат відносяться: основна і додаткова заробітна плата (з соціальними відрахуваннями в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд сприяння зайнятості населення) працівників апарату управління, старших виконавців робіт (начальників дільниць), майстрів, механіків будівельних дільниць (крім тих, що входять до складу виробничих бригад), а також тих, що здійснюють господарське обслуговування; витрати на транспортне обслуговування, пов'язане з управлінням виробництвом; витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління; оплата послуг консультаційних, інформаційних, аудиторських тощо), пов'язаних з управлінням виробництвом; витрати на відрядження працівників апарату управління, лінійного персоналу та робітників, зайнятих господарським обслуговуванням; утримання апарату управління тощо.

До витрат на обслуговування працівників будівництва відносяться: витрати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів; витрати на дотримання правил техніки безпеки праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт; амортизаційні відрахування, витрати на поточний ремонт та переміщення тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення; витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно підприємствам громадського харчування для обслуговування працівників будівельної організації або використовуються будівельною організацією самостійно на зазначені цілі; витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки; забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт, а також робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин тощо.

Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках включають: амортизаційні відрахування та витрати на поточний ремонт та переміщення пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах; знос та витрати на ремонт малоцінних і швидкозношуваних інструментів та виробничого інвентарю, що використовується під час виконання робіт і не належить до основних фондів; знос та витрати, пов'язані зі спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням (нетитульних) споруд, пристосувань і пристроїв; витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт; витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією; витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги сторонніх організацій; витрати некапітального характеру, пов'язані забезпеченням якості будівництва (утримання виробничих лабораторій, вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому, витрати на які оплачуються за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво); витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків; витрати на підготовку об'єктів до здавання; витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика.

До інших накладних витрат відносяться: платежі з обов'язкового страхування майна будівельної організації та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я; платежі за викиди і скиди у довкілля забруднюючих речовин та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва; витрати на сплату відсотків за фінансові кредити; витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг); відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безплатно переданих зразків і макетів, на представницькі витрати; витрати на здійснення реклами будівельної продукції.

Заробітна плата працівників, яка передбачається в накладних витратах, розраховується виходячи з трудовитрат цих працівників і відповідної вартості людино-години.

У інвесторськіх кошторисах трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах, визначається за формулою

Тн.в. = Тп.в. х Кп,                                 (4.28)

де Тн.в - трудовитрати працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах, люд.-год.;
Тп.в - нормативна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників - будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговані машин, люд.-год.;
Кп- усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах.

При визначенні заробітної плати в накладних витратах на стадії складання інвесторського кошторису вартість людино-години приймається в розмірі, рекомендованому Держбудом для будівництва, за п'ятим нормативним розрядом на виконання робіт.

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах у інвесторських кошторисах, приймаються в розмірах, рекомендованих Держбудом.
На стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття решти статей накладних витрат розраховуються виходячи з нормативної кошторисної трудомісткості робіт і усереднених показників витрат за цими статтями, обчислених в грошовому виразі на людино-годину нормативної кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах. Ці показники надаються Держбудом.
Кошти на покриття решти статей накладних витрат визначаються за формулою

Кр.н.в. = Тп.в. х П,                               (4.29)

де Кр.н.в. - кошти на покриття решти статей накладних витрат, грн.;
Тп.в. - нормативна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників - будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.-год.;
П - показник для визначення коштів на покриття решти статей накладних витрат, грн./люд.-год.

Усереднені показники, що рекомендуються Держбудом для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах, і коштів на покриття решти статей накладних витрат, призначені для здійснення будівництва підрядним способом.
При здійсненні будівництва господарським способом до показників, рекомендованих Держбудом для підрядного способу будівництва, застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

При складанні пропозицій щодо визначення вартості будівництва підрядні організації - претенденти на виконання будівельно-монтажних робіт розрахунково-аналітичним методом визначають:

 1. заробітну плату працівників, яка враховується в накладних витратах, з урахуванням структурного складу організації та рівня заробітної плати, яку планують отримувати на об'єкті замовлення;
 2. решту статей накладних витрат, виходячи з витрат попереднього звітного періоду за цими статтями, з урахуванням потужності організації та обсягу робіт, що пропонуються до виконання.

До ціни пропозиції також включаються відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від заробітної плати робітників-будівельників, монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах.

На будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, заробітна плата в складі накладних витрат та кошти на покриття решти статей накладних витрат розраховуються з урахуванням усереднених показників, що надаються Держбудом за погодженням з Мінекономіки.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1-12 включаються:

 1. кошторисний прибуток;
 2. кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;
 3. кошти на покриття додаткових витрат, пов'язані з інфляційними процесами;
 4. кошти на страхування ризику;

Кошторисний прибуток - це кошти, що враховують економічно обґрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

Розмір кошторисного прибутку залежить від виду будівництва, технічної та технологічної складності будови, строків будівництва, умов його фінансування тощо. Визначений на підставі аналізу цих факторів розмір кошторисного прибутку погоджується із замовником.
На будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір кошторисного прибутку приймається в межах, рекомендованих Держбудом України усереднених показників за погодженням з Мінекономіки, виражених у відсотках від підсумку глав 1-9 ЗКР: по будівельних роботах (графа 4); по монтажних роботах (графа 5); підсумок по зазначених графах позначається в графі 8.

Усереднені показники розміру кошторисного (планових нагромаджень) за видами будівництва, рекомендовані Держбудом, містяться в таблиці 6.1.
Кошторисний прибуток в інвесторської кошторисній документації враховується при здійсненні будівництва:
- підрядним способом - в обов'язковому порядку;
- господарським способом - якщо підприємство планує прибуток від такого виду діяльності.

Таблиця 6.1 Усереднені показники розміру кошторисного прибутку (планових надходжень) за видами будівництва


№ з/п

Види будівництва

Показник
розміру
кошторисного
прибутку,%

1

2

3

1

Складні інженерні споруди (в тому числі шахти і метрополітени) та магістральні
мережі (в тому числі міжміські лінії зв'язку)

10

2

Будівництво мереж зв'язку

8

3

Промислові підприємства

8

4

Банки, ресторани, офіси тощо

8

5

Реставрація пам'яток архітектури та містобудування

8

6

Лабораторні корпуси та інші об'єкти науки

8

7

Житлові будинки цегляні, з блоків та монолітні

7

8

Школи, навчальні заклади, клуби, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, заклади торгівлі та спорту

7

9

Інші об'єкти соцкультпобуту

6

10

Дороги, благоустрій, озеленення, інженерні мережі та споруди:
в міській зоні
в сільській місцевості

 

6
8

11

Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою

6

12

Житлові будинки великопанельні та об'ємнеблокові

5

13

Культові споруди

5

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, призначені на відшкодування:

 1. збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні тендеру) або в процесі будівництва;
 2. збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо.

Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови, погоджуються із замовником і відзначаються відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР, графа 8 із зазначенням у графах 7, 8.

При будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва приймається в межах, рекомендованих Держбудом України усереднених показників.

Кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинених інфляцією, яка може відбутися як на початку будівництва, так і впродовж його.
Ці кошти визначаються шляхом експертної оцінки, виходячи з галузевої належності будови, строків будівництва, прогнозного рівня інфляції в будівництві та відповідних показників щодо змінення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів в будівництві, які надаватимуться Держбудом. Розрахований таким чином розмір коштів із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.
Кошти на страхування ризику включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за рішенням замовника в обґрунтованому розмірі, але не більш ніж 2% від загальної кошторисної вартості будівництва від підсумку глав 1-12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування. Зазначені витрати (збір до державного інноваційного фонду, податок на додану вартість тощо) включаються окремими рядками до граф 7,8 ЗКР.

Переглядів: 11624

Повернутися до змісту: Економіка будівництва 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.